Tiếng Anh-English
Ngày 23 tháng 9 năm 2020
  Đăng nhập
Trang Chính
Chủ tịch Hồ Chí Minh với TDTT
Chuyên đề 3 công khai
Lịch sử phát triển - Sứ mệnh
Tin tức - Sự kiện
Cơ cấu tổ chức
Các phòng chức năng
Các Khoa
Các tổ chức trực thuộc
Các Bộ môn
Tuyển sinh 2019
Tin tức ngành
QT ISO 9001-2008
Quy trình ISO phòng Đào tạo
Quy trình ISO Các Bộ môn thực hành
Quy trình ISO các Bộ môn Lý Luận
Quy trình ISO trung tâm TT-TV
Quy trình ISO Viện Khoa học CN TDTT
Quy trình ISO Thanh tra khảo thí
Quy trình ISO các Khoa
ISO Phòng Hành chính, Tổng hợp
Văn bản - Quy chế
Đào tạo Tiến sĩ
Khoa học và công nghệ
Thông báo tuyển dụng
Tìm kiếm nâng cao
   Tin tứcQT ISO 9001-2008Quy trình ISO các Khoa
Quy trình ISO phòng Đào tạo
 ▪  Quy trình ISO 9001-2008 phòng Đào tạo (25/12/2012)
Quy trình ISO Các Bộ môn thực hành
 ▪  Quy trình ISO 9001-2008 Bộ môn Thực hành (25/12/2012)
Quy trình ISO các Bộ môn Lý Luận
Quy trình ISO trung tâm TT-TV
 ▪  Quy trình ISO 9001-2008 Trung tâm TT-TV (25/12/2012)
Quy trình ISO Viện Khoa học CN TDTT
 ▪  Quy trình ISO 9001-2008 Viện KHCN TDTT (25/12/2012)
Quy trình ISO Thanh tra khảo thí
 ▪  Quy trình ISO 9001-2008 Phòng Thanh tra-Khảo thí (25/12/2012)
ISO Phòng Hành chính, Tổng hợp
 ▪  Iso Phòng Hành chính, Tổng hợp (25/10/2018)
Quy trình ISO 9001-2008 của các Khoa
16:00' 25/12/2012
Trở về đầu trang
Các tin bài đã đăng

    Xem
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com