Tiếng Anh-English
Ngày 17 tháng 2 năm 2020
  Đăng nhập
Trang Chính
Chủ tịch Hồ Chí Minh với TDTT
Chuyên đề 3 công khai
Lịch sử phát triển - Sứ mệnh
Tin tức - Sự kiện
Cơ cấu tổ chức
Các phòng chức năng
Các Khoa
Các tổ chức trực thuộc
Các Bộ môn
Tuyển sinh 2019
Tin tức ngành
QT ISO 9001-2008
Văn bản - Quy chế
Văn bản của Trường
Văn bản của Bộ
Đào tạo Tiến sĩ
Khoa học và công nghệ
Thông báo tuyển dụng
Tìm kiếm nâng cao
   Tin tứcVăn bản - Quy chếVăn bản của Bộ  
HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY LUẬN VĂN CỬ NHÂN TDTT
Thứ ba, 09:53' 10/04/2012

 
HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY LUẬN VĂN
CỬ NHÂN TDTT

 

I. KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN

- MỞ ĐẦU: trình bày tính cấp thiết, mục đích nghiên cứu, mục tiêu nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu của đề tài luận văn.

- TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU: phân tích, đánh giá các công trình nghiên cứu đã có của các tác giả trong và ngoài nước liên quan mật thiết đến đề tài luận văn; nêu những vấn đề còn tồn tại; chỉ ra những vấn đề mà đề tài luận văn cần tập trung nghiên cứu, giải quyết.

- PHƯƠNG PHÁP VÀ TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU: trình bày phương pháp nghiên cứu đã được sử dụng trong luận văn, cụ thể hóa các giai đoạn và nội dung nghiên cứu theo trình tự thời gian.

- KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN: mô tả ngắn gọn công việc nghiên cứu khoa học đã tiến hành, các số liệu nghiên cứu khoa học hoặc số liệu thực nghiệm. Phần bàn luận phải căn cứ vào các dẫn liệu khoa học thu được trong quá trình nghiên cứu của đề tài luận văn hoặc đối chiếu với kết quả nghiên cứu của các tác giả khác thông qua các tài liệu tham khảo.

- KẾT LUẬN: trình bày những kết quả mới của luận văn một cách ngắn gọn, không có lời bàn và bình luận thêm.

- KIẾN NGHỊ: đưa ra những kiến nghị về những nghiên cứu tiếp theo.

- TÀI LIỆU THAM KHẢO: chỉ bao gồm các tài liệu được trích dẫn, sử dụng và đề cập tới để bàn luận trong luận văn.

- PHỤ LỤC: trình bày những tài liệu kèm thêm nhằm bổ sung cho đề tài (nếu có).

Xem chi tiết ở file đính kèm

 
 
 
Trở về đầu trang

Các tin bài đã đăng
 ▪  Thông tư hướng dẫn chế độ phụ cấp thâm niên giáo viên (14/03/2012)
 ▪  Thông tư hướng dẫn tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu NGND, NGUT (14/03/2012)
 ▪  Xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2012 (15/02/2012)
 ▪  Quy định công tác Nghiên cứu khoa học (10/12/2011)
 ▪  Mẫu đề tài nghiên cứu khoa học (07/12/2011)

    Xem
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com