Tiếng Anh-English
Ngày 25 tháng 11 năm 2020
  Đăng nhập
Trang Chính
Chủ tịch Hồ Chí Minh với TDTT
Chuyên đề 3 công khai
Lịch sử phát triển - Sứ mệnh
Tin tức - Sự kiện
Cơ cấu tổ chức
Các phòng chức năng
Các Khoa
Các tổ chức trực thuộc
Các Bộ môn
Tuyển sinh 2019
Tin tức ngành
QT ISO 9001-2008
Văn bản - Quy chế
Đào tạo Tiến sĩ
Khoa học và công nghệ
Thông báo tuyển dụng
Tìm kiếm nâng cao
   Tin tứcChuyên đề 3 công khaiChuyên đề 3 công khai  
Xem chi tiết chuyên đề ba công khai tại đây
Thứ tư, 09:04' 30/08/2017

Báo cáo thực hiện Thông tư số 5496/BGDĐT-KHTC ngày 8/11/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công khai đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
 
I.Cam kết chất lượng đào tạo

1.     Sứ mạng   

2.     Mục tiêu đào tạo

3.     Kế hoạch đào tạo

4.     Đối tượng tuyển sinh

5.     Chuẩn đầu ra

 

 

            6.  Các biểu mẫu công khai đảm bảo chất lượng

            

                      Kết quả khảo sát sinh viên tốt nghiệp năm 2016

            

 

 

II.   Các điều kiện đảm bảo

 

1.     Số cán bộ giáo viên, công nhân viên

2.     Cơ sở vật chất của nhà trường

3.     Giáo trình

 
 

 

 

 

   

               4.     Khoa học và công nghệ

 

5. Danh mục sách thư viện

               III.     Công khai tài chính, Công khai mức thu học phí

 

 

 
Trở về đầu trang

Các tin bài đã đăng

    Xem
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com