Tiếng Anh-English
Ngày 17 tháng 8 năm 2018
  Đăng nhập
Trang Chính
Bác Hồ với Thể thao
Chuyên đề 3 công khai
Lịch sử phát triển - Sứ mệnh
Tin tức - Sự kiện
Cơ cấu tổ chức
Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ
Phòng Tổ chức cán bộ
Phòng Quản Trị
Phòng Tài vụ
Phòng Đào tạo
Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục
Phòng Hành Chính, Tổng Hợp
Phòng Công tác Học sinh, sinh viên
Các Khoa
Các tổ chức trực thuộc
Các Bộ môn
Tuyển sinh 2018
Tin tức ngành
QT ISO 9001-2008
Văn bản - Quy chế
Đào tạo Tiến sĩ
Kết quả học tập sinh viên
Thông báo tuyển dụng
Tìm kiếm nâng cao
   Tin tứcCác phòng chuyên môn, nghiệp vụPhòng Tài vụ  
Giới thiệu Phòng Tài Vụ
Thứ bảy, 08:50' 10/10/2015

 

GIỚI THIỆU PHÒNG TÀI VỤ

 

1.      Vị trí phòng tài vụ

Là đơn vị phòng trực thuộc cơ cấu tổ chức của nhà trường. Có địa chỉ tại tầng một nhà Hiệu Bộ

2.      Cơ cấu tổ chức: 

 

TT

Vị trí

Trìnhđộ

Nhiệm vụ

Ghi chú

1.

 

Nguyễn Ngọc Toại

-Kế toán trưởng

Đại học

Phụ trách chung, trực tiếp phụ trách các công việc:

- Tổ chức công tác và tổ chức bộ máy kế toán, thống kê;

- Tổ chức thu thập xử lý kiểm tra phân tích và cung cấp thông tin về tài sản tiền vốn của nhà trường;

- Tính toán trích nộp ngân sách và các khoản nợ khác;

- Thực hiện đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ cán bộ nhân viên kế toán của nhà trường;

- Phổ biến hướng dẫn thi hành chế độ thể lệ tài chính kế toán, thông tin kinh tế của nhà trường;

- Phân tích hoạt động kinh tế, đánh giá kết quả hoạt động, phát hiện những lãng phí và bất hợp lý đề xuất biện pháp phát huy khả năng trong nội bộ trường;

- Tham gia nghiên cứu cải tiến tổ chức hoạt động của đơn vị phù hợp với điều kiện, không ngừng nâng cao hiệu quả kinh tế.

- Công tác đối ngoại;

- Nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công

Mobile: 0928.333.986

Tel: 02412.217.256

2.

Ngô Kiều Diệp 

 

- Kế toán viên

Đại học

Kế toán viên theo dõi nguồn kinh phí đào tạo Sinh viên gồm:

- Thu nhận phản ánh, xử lý và tổng hợp nguồn kinh phí được cấp, được hình thành và tình hình sử dụng các khoản kinh phí theo đúng quy định;

- Kiểm tra giám sát các khoản thu, chi tài chính của nguồn sinh viên

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Kế toán trưởng phân công.

Mobile: 0915.677.081

Tel: 02412.217.322

4.

Nguyễn Quang Thịnh

 - Kế toán viên

Đại học

 

Kế toán viên theo dõi nguồn kinh phí đào tạo Vận động viên; Khoa học công nghệ và Quản lý học phí gồm:

- Thu nhận phản ánh, xử lý và tổng hợp nguồn kinh phí được cấp, được hình thành và tình hình sử dụng các khoản kinh phí theo đúng quy định;

- Kiểm tra giám sát các khoản thu, chi tài chính của nguồn được theo dõi;

- Theo dõi việc thu nộp và báo cáo biên lai học phí;

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Kế toán trưởng phân công.

0984.22.33.35

4.

Phạm Thị Trang

 - Kế toán viên

Đại học

Kế toán viên theo dõi nguồn kinh phí đào tạo Sau đại học; Đào tạo không chính quy; Trường năng khiếu Olympic, hoạt động dịch vụ gồm:

- Thu nhận phản ánh, xử lý và tổng hợp nguồn kinh phí được cấp, được hình thành và tình hình sử dụng các khoản kinh phí theo đúng quy định;

- Kiểm tra giám sát các khoản thu, chi tài chính của nguồn sinh viên

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Kế toán trưởng phân công.

0123.577.2004

5.

Nguyễn Thị Minh Hương

- Kế toán viên

Đại học

Kế toán tài sản theo dõi các hoạt động

- Kế toán tài sản;

- Mua bán hàng hóa, thiết bị; nhập xuất kho;

- Thanh lý tài sản;

- Thẩm định giá và dự toán;

- Thu học phí;

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Kế toán trưởng phân công.

0942.944.888

6.

Dương Xuân Thắng

-Kế toán viên

Đại học

Kế toán viên theo dõi các hoạt động

- Quản lý nguồn đào tạo lưu học sinh Lào

- Lương; tiền công; ngoài giờ;

- Thanh toán chế độ bảo hiểm các loại;

- Thuế các loại;

- Công tác công nghệ thông tin

- Công tác văn thư phòng;

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Kế toán trưởng phân công.

0949.730.866

7.

Trương Thị Hồng Liên

 – Kế toán viên

Đại học

Kế toán viên thực hiện công việc Kho quỹ

- Cấp phát thanh toán các khoản chi bằng tiền mặt;

- Cấp phát vật tư, dụng cụ của kho

- Thu học phí

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Kế toán trưởng phân công.

0912.324.352

 

             3.      Chức năng phòng tài vụ

Giúp việc cho Hiệu trưởng trong quản lý các hoạt động tài chính – kế toán của nhà trường.

4.      Nhiệm vụ phòng tài vụ

-         Tổ chức công tác và tổ chức bộ máy kế toán, thống kê của nhà trường.

-         Xây dựng kế hoạch dự toán ngân sách; kế hoạch sử dụng kinh phí và tổ chức thực hiện.

-         Xây dựng, tham gia xây dựng đóng góp ý kiến để ban hành các văn bản phục vụ quản lý điều hành các hoạt động có liên quan đến công tác tài chính, kế toán của nhà trường.

-         Chủ trì công tác kiểm kê tài sản, tham gia đánh giá chất lượng thiết bị và các tài sản khác của nhà trường, thực hiện công tác thanh lý và báo kiểm kê theo quy định.

-         Lưu trữ và bảo quản chứng từ kế toán, các hồ sơ tài liệu liên quan đến công tác tài chính, kế toán của nhà trường.

-         Thu nhận, phản ánh, xử lý và tổng hợp thông tin nguồn hình thành và tình hình sử dụng các khoản kinh phí, các khoản thu tại đơn vị theo chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán.

-         Kiểm tra giám sát các khoản thu, chi tài chính; tình hình quản lý sử dụng vật tư tài sản; tình hình chấp hành thu nộp ngân sách nhà nước, kỷ luật thanh toán và các chế độ khác; phát hiện ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán.

-         Tổng hợp số liệu, lập và gửi đầy đủ, đúng hạn các loại báo cáo tài chính cho cơ quan quản lý cấp trên và cơ quan tài chính. Đồng thời cung cấp thông tin số liệu kế toán các đối tượng khác theo quy định pháp luật.

-         Thực hiện phân tích công tác kế toán, đánh giá tính hiệu quả sử dụng các nguồn kinh phí, vốn, quỹ nhằm cải tiến nâng cao chất lượng công tác kế toán và đề xuất tham mưu ý kiến cho lãnh đạo trong điều hành hoạt động của nhà trường.

 

 

 
Trở về đầu trang

Các tin bài đã đăng

    Xem
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com