Tiếng Anh-English
Ngày 18 tháng 11 năm 2018
  Đăng nhập
Trang Chính
Bác Hồ với Thể thao
Chuyên đề 3 công khai
Lịch sử phát triển - Sứ mệnh
Tin tức - Sự kiện
Cơ cấu tổ chức
Các phòng chức năng
Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế
Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục
Phòng Hành Chính, Tổng Hợp
Phòng Công tác Học sinh, sinh viên
Các Khoa
Các tổ chức trực thuộc
Các Bộ môn
Tuyển sinh 2018
Tin tức ngành
QT ISO 9001-2008
Văn bản - Quy chế
Đào tạo Tiến sĩ
Khoa học và công nghệ
Thông báo tuyển dụng
Tìm kiếm nâng cao
   Tin tứcCác phòng chức năngPhòng Hành Chính, Tổng Hợp  
Giới thiệu Phòng Hành chính, Tổng hợp
Thứ sáu, 10:24' 30/10/2015

                                   THÔNG TIN GIỚI THIỆU PHÒNG HÀNH CHÍNH, TỔNG HỢP

 

            - Tên đơn vị: Phòng Hành chính, Tổng hợp

            - Địa chỉ: Trường Đại học TDTT Bắc Ninh, Phường Trang Hạ, Từ Sơn, Bắc Ninh.

            - Điện thoại:

            - Email:

            - Thành lập: Thành lập theo Quyết định số: 542/2014/QĐ-BVHTTDL ngày 06/03/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học TDTT Bắc Ninh.

I. Chức năng.

Phòng Hành chính, Tổng hợp là đơn vị tham mưu, giúp việc cho Ban Giám Hiệu thực hiện công tác quản lý hành chính, quan hệ đối ngoại của Nhà trường.

II. Nhiệm vụ.

1. Thực hiện chức năng hành chính, văn thư - lưu trữ.

- Hành chính:

+ Thừa lệnh Hiệu trưởng cấp giấy giới thiệu, giấy đi đường cho cán bộ, công chức, viên chức được cử đi công tác ngoài trường, ký xác nhận giấy đi đường cho khách từ các cơ quan ngoài đến công tác và lưu trú tại Trường;

+ Tiếp đón, hướng dẫn, sắp xếp khách đến liên hệ, làm việc với Nhà trường;

+ Thực hiện công tác in ấn các tài liệu, văn bản phục vụ công tác chung của nhà trường;

+ Đảm bảo văn phòng phẩm phục vụ cho công việc của Ban giám hiệu;

+ Quản lý và điều hành các hoạt động chung khu Hiệu bộ, Nhà 7 tầng (nhà VĐV). Phục vụ các phòng làm việc của Ban Giám hiệu và các phòng họp của Nhà trường;

+ Đầu mối hướng dẫn các đơn vị duy trì, thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO của Trường;

+ Đặt mua, tiếp nhận các loại báo, tạp chí và các tài liệu khác phục vụ cho các đơn vị theo kế hoạch đã được phê duyệt.

- Văn thư - Lưu trữ:

+ Quản lý và tổ chức công tác văn thư - Lưu trữ của nhà trường theo đúng các quy định của nhà nước;

+ Hướng dẫn nghiệp vụ văn thư cho các đơn vị thuộc Trường;

+ Chủ trì xây dựng danh mục các tài liệu cần phải lưu trữ của các đơn vị theo quy định của Nhà nước.

2. Thực hiện chức năng tổng hợp, báo cáo.

- Phòng HCTH là đầu mối, gắn kết và điều phối chung hoạt động của các đơn vị trong trường để triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác trong toàn trường;

- Phối hợp với các đơn vị chức năng, theo dõi, đôn đốc, việc thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác và kết quả thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị trong Trường;

- Đầu mối tổng hợp, xây dựng các báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất về thực hiện các nhiệm vụ của Trường trình Ban Giám hiệu và các Bộ, Ban, Ngành liên quan;

- Tổng hợp và xây dựng các chương trình, kế hoạch, lên lịch công tác tuần của Trường ;

- Thực hiện công tác thư ký cho Ban Giám hiệu: xây dựng chương trình, kế hoạch làm việc; phối hợp với các đơn vị chuẩn bị nội dung, ghi biên bản và dự thảo thông báo, kết luận.

3. Thực hiện chức năng quan hệ đối ngoại.

- Xây dựng, quản lý và thực hiện kế hoạch quan hệ hợp tác quốc tế phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, tập huấn, thi đấu thể thao...;

- Phối hợp với các đơn vị, quản lý người nước ngoài đến học tập và làm việc tại trường;

- Tổ chức các cuộc làm việc, tiếp nhận, soạn thảo các văn bản giao dịch của nhà trường với các cá nhân, tổ chức nước ngoài;

- Quản lý thông tin, tài liệu, hồ sơ về các hoạt động hợp tác quốc tế và thực hiện chế độ báo cáo, thống kê theo đúng quy định của pháp luật;

4. Thực hiện chức năng an ninh trật tự.

- Quản lý và tổ chức công tác an ninh trận tự, phòng cháy, chữa cháy, phòng chống thiên tai, lũ lụt trong nhà trường;

- Xây dựng và tổ chức thực hiện nội quy, quy định về văn hóa công sở trong Trường.

6. Thực hiện chức năng tổ chức hội nghị, hội thảo, sự kiện.

- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan trong Trường để tổ chức các hội nghị, hội thảo và sự kiện của Trường.

7. Thực hiện chức năng vận chuyển.

- Quản lý, chăm sóc, bảo trì, bảo dưỡng xe ô tô nhà trường theo kế hoạch;

- Thừa lệnh Hiệu trưởng, điều phối sử dụng xe ô tô phục vụ công tác của lãnh đạo và các hoạt động của nhà trường theo quy định.

8. Thực hiện chức năng cảnh quan, môi trường.

- Quản lý và tổ chức các hoạt động đảm bảo công tác vệ sinh, cảnh quan trong nhà trường.

III. Nhân sự:

TT

Họ và tên

(chức vụ)

Học hàm, học vị

Công việc phụ trách

Email

Telephone

1

Lê Trí Trường

(Trưởng phòng)

Tiến sĩ

- Phụ trách chung.

- Quản lý trực tiếp công tác văn phòng, lái xe và quan hệ quốc tế.

letritruong_volley@yahoo.com

0913.023.979

2

Nguyễn Ngọc Sự

(Phó Trưởng Phòng)

Thạc sĩ

- Giúp Trưởng phòng quản lý trực tiếp công tác an ninh trật tự, cảnh quan môi trường và phục vụ nhà khách

- Ký giấy đi đường cho cán bộ, giáo viên.

- Thay mặt Trưởng phòng xử lý công việc khi Trưởng phòng đi công tác.

nnsubctdtt1@gmail.com

0973.223366

3

Trương Thị Thắm

 

- Quản lý văn bản đi.

- Quản lý con dấu.

- Tổng hợp, xây dựng kế hoạch thực hiện Hệ thống QLCL ISO.

hongtham872000@gmail.com

0976.146.385

4

Nguyễn Thị Thanh Huyền

 

- Quản lý văn bản đến.

- Nhận và chuyển phát thư, bưu phẩm cho CB, GV và SV.

- Nhận và chuyển fax, trực điện thoại.

- Thu nhận thông tin thuộc Hệ thống QLCL ISO.

vuhongngoc2008@gmail.com

0164.746.3235

5

Nguyễn Thị Hồng Vân

 

- Nhập văn bản vào Hệ thống quản lý trên môi trường mạng.

- Cho khai thác và sử dụng tài liệu.

- Phụ trách địa chỉ Email nhà trường.

hoamuoigio0190@gmail.com

 

0983.509.172

6

Vũ Thị Thanh Hảo

 

- Phụ trách chung công tác Photo, đánh máy.

- Soạn thảo các văn bản, đánh máy theo yêu cầu của nhà trường và của phòng.

hongtymuoi81@gmail.com

0903.290.981

7

Vũ Thị Hồng Hà

 

Phụ trách vận hành máy photo Sharp MX - M453U.

vu.ha6575@gmail.com

0127.816.7164

8

Đặng Thị Xuân

 

Phụ trách vận hành máy siêu tốc RICOH 4332.

hungtri.su@yahoo.com

0968.211.868

9

Nguyễn Thị Phương Hoa

 

- Quán xuyến công tác vệ sinh, chăm sóc cây ở khu Hiệu bộ.

- Quản lý dọn dẹp, vệ sinh các phòng họp, phòng làm việc của BGH.

- Công tác hậu cần tại khu Hiệu bộ.

- Công tác phục vụ nước uống, khăn trải bàn cho các buổi làm việc, tiếp khách của nhà trường và các hội nghị, hội thảo, sự kiện.

 

0168.528.1218

10

Trần Thị Ngọc Anh

 

- Chuẩn bị kế hoạch đi lại, giấy đi đường cho BGH, lãnh đạo phòng theo kế hoạch làm việc của nhà trường.

- Tổng hợp, xây dựng kế hoạch mua sắm, sửa chữa trang thiết bị, văn phòng phẩm cho phòng, BGH và làm các thủ tục thanh quyết toán

ngocanhtran8273@gmail.com

0989.083.682

11

Ngô Thị Thúy Nga

 

- Công tác tổ chức, đón tiếp khách của nhà trường.

- Thư ký ghi biên bản họp giao ban, các cuộc họp khác của nhà trường và của phòng.

- Lên lịch làm việc của nhà trường và của phòng.

tranbangtamtdtt@gmail.com

0977.701.678

12

Nguyễn Xuân Hoạt

 

- Tổng hợp, xây dựng, các kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo và sự kiện.

- Tổng hợp, xây dựng các báo cáo.

- Quản lý hệ thống khung panô áp phích trong toàn trường.

hoattdtt@gmail.com

0945096916

13

Phan Thị Huyền Trang

 

- Xây dựng kế hoạch và làm thủ tục cho các đoàn ra, đoàn vào.

- Quản lý sinh viên nước ngoài học tập tại trường

phantrang801@gmail.com

0906.249.518

14

Phạm Quang Trung

 

Xây dựng, theo dõi kế hoạch vệ sinh và cảnh quan môi trường.

quangtrungtt80@gmail.com

0986.234.880

15

Nguyễn Thọ Hùng

 

- Xây dựng kế hoạch, báo cáo về công tác an ninh, trật tự, PCCC.

- Phân công, theo dõi lịch trực bảo vệ

 

0913.302.326

16

Nguyễn Đức Hùng - Tổ bảo vệ

(HĐ khoán việc)

 

Thực hiện theo lịch phân công

 

0989.901.342

17

Nguyễn Văn Quý - Tổ bảo vệ

(HĐ khoán việc)

 

Thực hiện theo lịch phân công

 

0166.288.7388

18

Nguyễn Đức Hiệp - Tổ bảo vệ

(HĐ khoán việc)

 

Thực hiện theo lịch phân công

 

0985.349.135

19

Nguyễn Văn Sơn - Tổ bảo vệ

(HĐ khoán việc)

 

Thực hiện theo lịch phân công

 

 

20

Lê Minh Lý - Tổ bảo vệ

(HĐ khoán việc)

 

Thực hiện theo lịch phân công

 

 

21

Ngô Hữu Tạo - Tổ bảo vệ

(HĐ khoán việc)

 

Thực hiện theo lịch phân công

 

 

22

Ngô Hữu Ly

 

- Phân công, theo dõi kế hoạch chạy xe.

- Trực tiếp quản lý xe Mitsubisi (7 chỗ)

 

0912.222.034

23

Đỗ Thế Hùng

 

Quản lý xe Mecdec (16 chỗ)

 

0982585288

24

Trần Văn Báo

 

Quản lý xe Cronatit (5 chỗ).

 

0917.789.889

25

Hướng Xuân Khuyến

 

Quản lý xe Huyndai (29 chỗ)

 

0912.048.377

26

Nguyễn Đức Thỉnh

 

Quản lý xe BMW (5 chỗ) và xe dự án

 

 

27

Nguyễn Tiến Dương

 

Trực lễ tân tại quầy.

 

0987.231.089

28

Nguyễn Văn Phúc

 

Trực lễ tân tại quầy.

 

0164.955.4728

29

Nguyễn Tiến Sơn

 

Trực lễ tân tại quầy.

 

0987.555.644

0962.052.368

30

Trương Đức Tuấn Anh

 

Quản lý công tác tài chính của nhà khách.

 

0973.314.712

31

Nguyễn Thị Hương

 

- Dọn dẹp phòng khách.

- Giặt chăn ga gối đệm cho khách.

- Quản lý cấp phát vật dụng cho khách.

 

0988.181.606

32

Vũ Tự Điềm - Tổ cảnh quan

(HĐ khoán việc)

 

Thực hiện công tác vệ sinh, cảnh quan môi trường theo kế hoạch.

 

 

33

Ngô Hữu Thư - Tổ cảnh quan

(HĐ khoán việc)

 

Thực hiện công tác vệ sinh, cảnh quan môi trường theo kế hoạch.

 

 

34

Ngô Hữu Thái - Tổ cảnh quan

(HĐ khoán việc)

 

Thực hiện công tác vệ sinh, cảnh quan môi trường theo kế hoạch.

 

 

35

Phạm Đình Khai - Tổ cảnh quan

(HĐ khoán việc)

 

Thực hiện công tác vệ sinh, cảnh quan môi trường theo kế hoạch.

 

 

36

Nguyễn Văn Hấn - Tổ cảnh quan

(HĐ khoán việc)

 

Thực hiện công tác vệ sinh, cảnh quan môi trường theo kế hoạch.

 

 

37

Vũ Công Thái - Tổ cảnh quan

(HĐ khoán việc)

 

Thực hiện công tác vệ sinh, cảnh quan môi trường theo kế hoạch.

 

 

38

Lê Tiến Lợi - Tổ cảnh quan

(HĐ khoán việc)

 

Thực hiện công tác vệ sinh, cảnh quan môi trường theo kế hoạch.

 

 

39

Vũ Công Phượng - Tổ cảnh quan

(HĐ khoán việc)

 

Thực hiện công tác vệ sinh, cảnh quan môi trường theo kế hoạch.

 

 

40

Nghiêm Thị Hoa - Tổ cảnh quan

(HĐ khoán việc)

 

Quét đường.

 

 

41

Vũ Thị Loan - Tổ cảnh quan

(HĐ khoán việc)

 

Quét đường.

 

 

42

Nguyễn Thị Láng - Tổ cảnh quan

(HĐ khoán việc)

 

Quét đường.

 

 

43

Nguyễn Thị Chì - Tổ cảnh quan

(HĐ khoán việc)

 

Quét đường.

 

 

 

 
Trở về đầu trang

Các tin bài đã đăng

    Xem
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com