Tiếng Anh-English
Ngày 25 tháng 9 năm 2018
  Đăng nhập
Trang Chính
Bác Hồ với Thể thao
Chuyên đề 3 công khai
Lịch sử phát triển - Sứ mệnh
Tin tức - Sự kiện
Cơ cấu tổ chức
Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ
Các Khoa
Khoa Huấn luyện thể thao
Khoa Giáo dục thể chất
Khoa Sau Đại học
Khoa Y học TDTT
Khoa Quản lý TDTT
Khoa Tại chức
Các tổ chức trực thuộc
Các Bộ môn
Tuyển sinh 2018
Tin tức ngành
QT ISO 9001-2008
Văn bản - Quy chế
Đào tạo Tiến sĩ
Kết quả học tập sinh viên
Thông báo tuyển dụng
Tìm kiếm nâng cao
   Tin tứcCác KhoaKhoa Huấn luyện thể thao  
Giới thiệu khoa Huấn luyện thể thao
Thứ sáu, 12:23' 30/10/2015

 

- Tên đơn vị: Khoa Huấn luyện thể thao

- Địa chỉ: Tầng 1 nhà Liên Hợp; Trường ĐH TDTT BN 

- Thiện thoại: 02412217311

- Thành lập: Khoa Huấn luyện thể thao được thành lập theo Quyết định số 369 ngày 01/10/2004 của Hiệu trưởng trường Đại học thể dục thể thao I nay là trường Đại học thể dục thể thao Bắc Ninh.

- Chức năng nhiệm vụ như:  Khoa Huấn luyện thể thao là đơn vị quản lý hành chính, cơ sở của trường có chức năng và nhiệm vụ như: 

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập ngành HLTT do khoa quản lý.

2. Tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường;

3. Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học;

4. Quản lý người học thuộc Khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng; Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo và nghiên cứu khoa học;

5. Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học do Hiệu trưởng giao. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy;

6. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ, cán bộ, nhân viên và sinh viên thuộc khoa quản lý, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc khoa;

- Nhân sự: Về cơ cấu tổ chức nhân sự với số lượng cán bộ ban đầu khi thành lập Khoa là 3 cán bộ gồm 01 Trưởng khoa và 02 giảng viên được thuyên chuyển từ các bộ môn trong nhà trường. Sau 10 năm đào tạo do số lượng sinh viên tăng lên rõ rệt, khối lượng công việc lớn đòi hỏi trong công tác chuyên môn phải nâng cao về chất lượng và số lượng do đó nhà trường đã bổ xung thêm một số cán bộ. Hiện nay cơ cấu tổ chức nhân sự của Khoa Huấn luyện thể thao gồm 06 cán bộ trong đó có: 01 Trưởng khoa; 01 Phó trưởng khoa, 04 cán bộ được phân công phụ trách, chủ nhiệm 04 khoá đại học, với tổng số hơn 1100 sinh viên đang theo học, trong đó số sinh viên học chính quy là hơn 500 và số sinh viên học theo hình thức tích luỹ kết quả học tập là hơn 500 (Vừa học vừa làm nhiệm vụ thi đấu cho Đội tuyển quốc gia, các câu lạc bộ, các địa phương...).

Danh sách cán bộ trong Khoa.

TT

Họ và tên

Chức vụ

Học vị

Công việc phụ trách

Email

Telephong

1.       

Nguyễn Xuân Trãi - Trưởng Khoa

Tiến sĩ

Phụ trách chung

nguyenxuantrai_bk@

yahoo.com.vn

0912.110.805

0943.018.889

2.       

Nguyễn Văn Hoà

Phó Trưởng Khoa

Thạc sĩ

Văn thư, Giáo vụ khoa, QLHS

hoatdtt@gmail.com

0912.766.349

0168.522.1111

3.       

Nguyễn Phương Thảo

Thạc sĩ

Phụ trách khóa ĐH47

phuongthaohltt@

gmail.com

0989.309.237

4.       

Vũ Thị Thu Hiền

Thạc sĩ

Phụ trách khóa ĐH49

vuhienkhltt@ gmail.com

0904.709.996

 

5.       

Ngô Hữu Thành

Thạc sĩ

Phụ trách khóa ĐH48

hathanhtdtt@

gmail.com

0943.83.33.83

6.       

Đồng Nguyệt Thư

Cử nhân

Phụ trách khóa ĐH50

nguyetthuhltt@

gmail.com

0965021223

 

- Mục tiêu đào tạo của đơn vị:

Căn cứ vào nhu cầu của thực tiễn và chức năng nhiệm vụ của đơn vị mình từ đó Khoa huấn luyện thể thao xác định rõ mục tiêu đào tạo đó là:

+ Đào tạo nguồn nhân lực phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất và lý tưởng cộng sản, nắm vững kiến thức cơ bản về lý luận, kỹ thuật và phương pháp huấn luyện thể thao hiện đại đồng thời có khả năng vận dụng những tri thức này vào thực tế  công tác huấn luyện thể thao; có năng lực trong công tác tuyển chọn, quản lý huấn luyện vận động viên, tổ chức thi đấu, trọng tài, quản lý chuyên môn các đội thể thao.

- Các thành tựu đạt được:

  Từ năm 2004 đến nay là đơn vị mới được thành lập nhưng khoa cũng đã có nhiều biện pháp trong quản lý đơn vị, quản lý sinh viên trong học tập và rèn luyện, rất nhiều sinh viên của khoa là các vận động viên có đẳng cấp đã đóng góp nhiều thành tích cho nhà trường cũng như quốc gia. Khoa luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và đã đạt được những thành tích như:

*  Danh hiệu thi đua:

Năm

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2010

Tập thể lao động xuất sắc

Theo QĐ số: 4078/QĐ-BVHTTDL  ngày 18/11/2010, vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn Hòa, Thể Thao và Du Lịch.

* Hình thức khen thưởng:

Năm

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

2006

Giấy khen

Đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến xuất sắc

Theo QĐ số: 525/TĐ-KT ngày 14/11/2006, vì đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2005-2006 của Trường Đại học TDTT Bắc Ninh.

2010

Giấy khen

Đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến

Theo QĐ số: 437/QĐ-ĐHTTBN ngày 14/10/2010, vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2009-2010 của Trường Đại học TDTT Bắc Ninh.

2010

Bằng khen

Tập thể lao động xuất sắc

Theo QĐ số: 4078/QĐ-BVHTTDL  ngày 18/11/2010, vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn Hòa, Thể Thao và Du Lịch.

2011

Giấy khen

Đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến

Theo QĐ số: 608/QĐ-TDTTBN ngày 21/10/2011, vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2010-2011 của Trường Đại học TDTT Bắc Ninh.

2012

Giấy khen

Đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến

Theo QĐ số: 712/QĐ-TDTTBN ngày 16/10/2012, vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2011-2012 của Trường Đại học TDTT Bắc Ninh.

2013

Giấy khen

Đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến

Theo QĐ số: 934/QĐ-TDTTBN ngày 18/10/2013, vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2012-2013 của Trường Đại học TDTT Bắc Ninh.

Một số Hình ảnh hoạt động của Khoa:

 
Trở về đầu trang

Các tin bài đã đăng

    Xem
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com