Tiếng Anh-English
Ngày 22 tháng 1 năm 2020
  Đăng nhập
Trang Chính
Chủ tịch Hồ Chí Minh với TDTT
Chuyên đề 3 công khai
Lịch sử phát triển - Sứ mệnh
Tin tức - Sự kiện
Cơ cấu tổ chức
Đảng Uỷ, Ban Giám Hiệu
Công đoàn
Đoàn Thanh niên
Các phòng chức năng
Các Khoa
Các tổ chức trực thuộc
Các Bộ môn
Tuyển sinh 2019
Tin tức ngành
QT ISO 9001-2008
Văn bản - Quy chế
Đào tạo Tiến sĩ
Khoa học và công nghệ
Thông báo tuyển dụng
Tìm kiếm nâng cao
   Tin tứcCơ cấu tổ chứcĐoàn Thanh niên  
Kế hoạch Tổ chức cuộc thi tìm hiểu “85 năm Vinh quang Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” (26/3/1931- 26/3/2016)
Thứ hai, 11:33' 29/02/2016

BAN CHẤP HÀNH  ĐOÀN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

***

Số:  03 - KH/TDTTBN - ĐTN

       ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 


Bắc Ninh, ngày 26 tháng 2 năm 2016

KẾ HOẠCH

Tổ chức cuộc thi tìm hiểu “85 năm Vinh quang Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”

 (26/3/1931- 26/3/2016)

­­­­­-------

Thực hiện Kế hoạch số 134 – KH/TĐTN-TG ngày 21/12/2015 về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2016);

Thực hiện Kế hoạch số 136 - KH/TĐTN-BTG ngày 05/01/2015 về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2016);

Căn cứ kế hoạch số 01 - KH/TDTTBN – ĐTN, ngày 05/1/2016 về việc thực hiện kế hoạch hoạt động Đoàn năm 2016 của BCH Đoàn trường;

Nhằm chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Ban Thường vụ Đoàn trường xây dựng Kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu “85 năm Vinh quang Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” trong thanh thiếu niên toàn trường.

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tuyên truyền giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về lịch sử vẻ vang của Đảng, của Đoàn trong thanh thiếu niên và các tầng lớp công nhân lao động toàn trường. Qua đó, khơi dậy lòng tự hào về lịch sử vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, củng cố niềm tin bồi đắp lý tưởng, niềm tự hào cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi về truyền thống cách mạng của Đảng, của dân tộc, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Chỉ thị số 42 - CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030”.

- Cổ vũ tuổi trẻ nhà trường tiếp tục rèn luyện, cống hiến và xác định trách nhiệm của thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

-  Cuộc thi phải được tổ chức sâu rộng, thu hút đông đảo thanh thiếu niên, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp học sinh, sinh viên, VĐV tham gia; trở thành hoạt động thiết thực của tuổi trẻ trong tỉnh chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

2. Yêu cầu

Cuộc thi đảm bảo tính rộng khắp, lan tỏa, hấp dẫn, hiệu quả, phù hợp với cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên trong toàn trường.

II. TÊN GỌI VÀ ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

1. Tên gọi cuộc thi: “85 năm Vinh quang Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”

2. Đối tượng dự thi: Cán bộ giáo viên, công nhân viên, học sinh, sinh viên, VĐV viên trong toàn trường.

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN TỔ CHỨC

1. Nội dung

- Những kiến thức về lịch sử, truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nói chung và tỉnh Bắc Ninh nói riêng.

- Các cột mốc lịch sử quan trọng đánh dấu sự phát triển và trưởng thành của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

- Những thành tích xuất sắc của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

2. Hình thức

- Hình thức: Thi viết.

          - Yêu cầu bài dự thi: Bài dự thi được viết tay hoặc đánh máy bằng Tiếng Việt (theo chiều dọc giấy, khổ A4, cớ chữ 14, phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode/Times New Roman), trả lời đủ các câu hỏi của BTC cuộc thi; được sử dụng hình ảnh, tư liệu, sơ đồ… trình bày minh họa (không hạn chế số lượng trang của Bài dự thi).

          - Bài thi có đánh số trang, đóng thành tập, có bìa (Trang bìa ghi rõ họ tên, năm sinh, đơn vị công tác, học tập, địa chỉ liên hệ).

          - Không nhận bài photo copy.

          3. Thời gian

          - Nhận bài dự thi cấp trường: dự kiến trước ngày 15/03/2016.

          - Chấm bài, trao giải, tổng kết cuộc thi tại Tỉnh Đoàn Bắc Ninh (dự kiến) dịp 26/03/2016.

          4. Nơi nhận bài dự thi

Ban chấp hành Đoàn trường – Văn phòng Đoàn  tại Nhà thi đấu Trường Đại học TDTT Bắc Ninh. Sau đó BTC sẽ duyệt, lựa chọn bài thi có chất lượng để dự thi cấp Tỉnh Đoàn Bắc Ninh.

III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG (CỦA TỈNH ĐOÀN BẮC NINH)

* Tập thể

- Tặng Bằng khen và tiền thưởng kèm theo:

+ 01 giải Nhất:  1.500.000đ

+ 01 giải Nhì:  mỗi giải trị giá 1.000.000đ

+ 02 giải Ba:  mỗi giải trị giá 800.000đ

+ 03 giải KK: mỗi giải trị giá 500.000đ

* Cá nhân

+ 01 giải Nhất: 2.000.000đ

+ 02 giải Nhì: mỗi giải trị giá 1.000.000đ

+ 03 giải Ba: mỗi giải trị giá 600.000đ

+ 05 giải KK: mỗi giải trị giá 300.000đ

Và một số giải phụ khác

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cấp Đoàn trường

- Xây dựng, triển khai Kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu “85 năm Vinh quang Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” trong thanh thiếu niên toàn trường.

- Thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo, tổ thư ký cuộc thi tìm hiểu “85 năm vinh quang Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”.

- Đăng tải nội dung, thể lệ cuộc thi, các thông tin tuyên truyền về cuộc thi trên website, Bản tin Thanh niên của Đoàn Thanh niên.

- Tuyên truyền trước, trong và sau cuộc thi; vận động các cán bộ, phóng viên, cộng tác viên gửi ảnh tham gia dự thi.

- Ban Thường vụ đoàn trường là bộ phận thường trực nhận các tác phẩm; theo dõi, đôn đốc các hoạt động trong thời gian diễn ra cuộc thi.

2. Cấp Chi đoàn và Liên chi đoàn trực thuộc

- Thông báo, tuyên truyền, vận động đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia cuộc thi tìm hiểu “85 năm Vinh quang Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”.

- Tổ chức tổng kết cuộc thi tìm hiểu “85 năm Vinh quang Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” trước ngày 05/03/2016.

- Gửi toàn bộ bài dự thi về Ban tổ chức cấp trường. Yêu cầu mỗi đơn vị Đoàn trực thuộc phải đảm bảo ít nhất từ 20 - 30 bài dự thi chất lượng.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu “85 năm Vinh quang Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị các đơn vị Đoàn trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung, đảm bảo tiến độ và chất lượng theo yêu cầu đề ra./.       

         

Nơi nhận:

- Ban tuyên giáo tỉnh đoàn;

- Thường vụ Đảng ủy;

- BCH Đoàn trường;

- TTTV;

- Lưu: VP (34).                                

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

(Đã ký)

 

 

 

 

  NGUYỄN HỮU HÙNG

 

 
Trở về đầu trang

Các tin bài đã đăng
 ▪  KẾ HOẠCH THÁNG THANH NIÊN NĂM 2016 (29/02/2016)
 ▪  Thông báo về cuộc thi và triển lãm ảnh "Mái trường tôi yêu" (08/12/2015)
 ▪  THÔNG BÁO (15/05/2015)
 ▪  Giải Bóng đá Futsal Lần thứ nhất LCĐ Điền Kinh - TT Dưới nước - Thể Dục thành công từ ý tưởng tổ chức. (14/04/2015)
 ▪  Liên hoan ca múa nhạc học sinh, sinh viên, vận động viên trường ĐH TDTT Bắc Ninh (16/11/2014)
 ▪  Tổng kết công tác Đoàn và Phong trào thanh niên năm học 2013-2014 (23/10/2014)
 ▪  Ngày truyền thống Học sinh, Sinh viên Việt Nam năm 2014 (12/01/2014)
 ▪  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học TDTT Bắc Ninh tổ chức thành công đại hội lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2013-2015 (29/12/2013)
 ▪  Lễ kết nghĩa giữa Đoàn thanh niên trường Đại học TDTT Bắc Ninh và Đoàn thanh niên Công anh tỉnh Bắc Ninh. (28/06/2013)
 ▪  THẦY TRÒ LIÊN CHI ĐOÀN THỂ DỤC HỒ HỞI HOÀN THÀNH XUẤT SẮC CÔNG TÁC TỔNG VỆ SINH KHU VỰC ĐƯỢC PHÂN CÔNG LAO ĐỘNG TẠI NHÀ LIÊN HỢP (25/05/2013)

    Xem
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com