Tiếng Anh-English
Ngày 23 tháng 8 năm 2019
  Đăng nhập
Trang Chính
Chủ tịch Hồ Chí Minh với TDTT
Chuyên đề 3 công khai
Lịch sử phát triển - Sứ mệnh
Tin tức - Sự kiện
Cơ cấu tổ chức
Các phòng chức năng
Các Khoa
Các tổ chức trực thuộc
Các Bộ môn
Tuyển sinh 2019
Cao học
Đại học hệ chính quy
Đại học hệ vừa học vừa làm
Đại học hệ liên thông
Nghiên cứu sinh
Thông báo
Tin tức ngành
QT ISO 9001-2008
Văn bản - Quy chế
Đào tạo Tiến sĩ
Khoa học và công nghệ
Thông báo tuyển dụng
Tìm kiếm nâng cao
   Tin tứcTuyển sinh 2019Nghiên cứu sinh  
Thông tin đề tài luận án tiến sĩ khoa học giáo dục của NCS Nguyễn Thị Thủy
Thứ sáu, 04:55' 22/04/2016

TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Nghiên cứu giải pháp cơ bản nhằm phát triển phong trào Thể dục thể thao biển quần chúng ở miền Bắc Việt Nam

Chuyên ngành: Giáo dục thể chất

Mã số: 62 14 01 03

Họ và tên NCS: NGUYỄN THỊ THỦY

Khoá đào tạo: Chính quy không tập trung

Thời gian đào tạo: Từ tháng 12/2011 đến 12/2015

Cán bộ hướng dẫn:     1. PGS.TS. Phạm Đình Bẩm

                                    2. TS. Đàm Quốc Chính

Tên cơ sở đào tạo: Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh

 

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

-  Đề tài đã tổng hợp được tương đối đầy đủ và có chọn lọc về các nội dung có liên quan đến vấn đề nghiên cứu, đặc biệt là nội dung cơ bản về quan điểm phát triển TDTT biển quần chúng và vai trò của biển đối với sức khỏe con người và sự phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng.

Đã xác định được thực trạng phát triển TDTT biển quần chúng ở các tỉnh miền duyên hải phía Bắc Việt Nam. Thực trạng đó cho thấy, tuy đã đã có một số chuyển biến về nhận thức và có điều kiện tự nhiên xã hội thuận lợi, có 23 môn thể thao biển đang phục vụ thi đấu và giải trí ở vùng Duyên hải miền Bắc Việt Nam, song hoạt động TDTT biển quần chúng ở vùng này còn chưa phát triển được như mong muốn, hoạt động quản lý dựa vào doanh nghiệp là chính. Chương trình phát triển TDTT biển quần chúng còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế do chưa có các giải pháp hữu hiệu trong việc tổ chức các hoạt động TDTT biển.

- Đã đề xuất và xây dựng được 10 giải pháp để phát triển phong trào TDTT biển quần chúng ở miền Bắc Việt Nam, gồm: 1) Tuyên truyền về ý nghĩa, vai trò của TDTT biển; 2) Tạo cơ sở pháp lý cần thiết để phát triển TDTT biển quần chúng; 3) Phát triển TDTT biển phù hợp với văn hoá, kinh tế - xã hội của địa phương; 4) Phát triển TDTT biển quần chúng theo hướng xã hội hóa;

- Tạo nguồn cán bộ phát triển phong trào TDTT biển quần chúng; 5) Phát triển du lịch thể thao biển; 6) Phát triển hệ thống thi đấu TDTT biển quần chúng; 7) Tăng cường điều kiện cơ sở vật chất phục vụ phong trào TDTT biển quần chúng; 8) Liên kết hệ thống thi đấu TDTT biển của Việt Nam với quốc tế; 8) Mở rộng các môn TDTT biển.

- Đề tài đã tiến hành kiểm chứng ở 4 xã, thị trấn trong khu vực về 9 giải pháp (ngoại trừ giải pháp liên kết hệ thống thi đấu TDTT biển của Việt Nam với quốc tế). Kết quả kiểm chúng cho thấy, sau 1 năm áp dụng, 9 giải pháp đã khẳng định được hiệu quả thông qua mức tăng trưởng các chỉ tiêu nghiên cứu, từ 15% đến 120%.

- Qua kiểm chứng khoa học, các giải pháp đã thể hiện tính hiệu quả sau 1 năm áp dụng thông các chỉ số phát triển phong trào TDTT biển quần chúng như: Số người tập TDTT biển thường xuyên; Số gia đình thể thao biển; Số câu lạc bộ TDTT biển; Số môn TDTT biển quần chúng; Số hướng dẫn viên TDTT biển; Số trọng tài TDTT biển quần chúng.

 

Người hướng dẫn 1

(đã ký)

PGS.TS. Phạm Đình Bẩm

Người hướng dẫn 2

(đã ký)

TS. Đàm Quốc Chính

 

Nghiên cứu sinh

(đã ký)

Nguyễn Thị Thủy

 

 
 
 
Trở về đầu trang

Các tin bài đã đăng
 ▪  Thông báo ngày bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Trần Vũ Phương (31/12/2015)
 ▪  Thông tin đề tài luận án tiến sĩ khoa học giáo dục của NCS Trần Vũ Phương (28/12/2015)
 ▪  Kết quả xét tuyển NCS năm 2015 (01/12/2015)
 ▪  THÔNG BÁO (25/09/2015)
 ▪  Thông báo tuyển sinh NCS khóa 5 năm 2015 (08/09/2015)
 ▪  Thông báo tuyển Nghiên cứu sinh năm 2014 (27/06/2014)
 ▪  THÔNG BÁO TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2012 (15/05/2012)

    Xem
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com