Tiếng Anh-English
Ngày 17 tháng 11 năm 2019
  Đăng nhập
Trang Chính
Chủ tịch Hồ Chí Minh với TDTT
Chuyên đề 3 công khai
Lịch sử phát triển - Sứ mệnh
Tin tức - Sự kiện
Cơ cấu tổ chức
Các phòng chức năng
Các Khoa
Các tổ chức trực thuộc
Các Bộ môn
Tuyển sinh 2019
Tin tức ngành
QT ISO 9001-2008
Văn bản - Quy chế
Đào tạo Tiến sĩ
Danh sách luận án tiến sĩ đào tạo tại Nhà trường
Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ
Các văn bản
Khoa học và công nghệ
Thông báo tuyển dụng
Tìm kiếm nâng cao
   Tin tứcĐào tạo Tiến sĩDanh sách luận án tiến sĩ đào tạo tại Nhà trường  
Thông tin đề tài luận án tiến sĩ khoa học giáo dục của NCS Nguyễn Văn Hòa
Thứ hai, 05:50' 25/07/2016

 

TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

            Đề tài luận án: Đánh giá chương trình đào tạo cử nhân ngành Huấn luyện thể thao Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

            Chuyên ngành: Giáo dục thể chất

            Mã số: 62140103

            Họ và tên NCS: NGUYỄN VĂN HÒA

            Khoá đào tạo: Chính quy không tập trung

            Thời gian đào tạo: Từ tháng 12/2013 đến 12/2017

            Họ và tên cán bộ hướng dẫn:             1. PGS.TS Nguyễn Kim Xuân

                                                                        2. PGS.TS Đồng Văn Triệu

            Tên cơ sở đào tạo: Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh

 

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

1. Luận án đã lựa chọn được mô hình AUN đánh giá CTĐT ngành HLTT, thông qua hình thức phỏng vấn trực tiếp, trao đổi tọa đàm các chuyên gia. Trên cơ sở bộ tiêu chuẩn và tiêu chí AUN, luận án đã tiến hành lựa chọn và xây dựng bộ tiêu chuẩn và tiêu chí đánh giá chương trình đào tạo cử nhân ngành HLTT, với 12 tiêu chuẩn và 62 tiêu chí, phù hợp với điều kiện thực tiễn của ngành HLTT Trường Đại học TDTT Bắc Ninh. Kết quả đánh giá thực trạng CTĐT ngành HLTT đạt 4.18 điểm/7 điểm (đạt đúng như yêu cầu của tiêu chí), tức là các văn bản minh chứng cho các tiêu chí trên đạt ở mức trung bình và điểm đạt ở mức như dự kiến.

2. Kết quả nghiên cứu của luận án đã lựa chọn được 05 tiêu chuẩn và 32 tiêu chí đánh giá phẩm chất và năng lực công tác của cử nhân ngành HLTT theo hướng đáp ứng nhu cầu xã hội. Đánh giá của người sử dụng lao động đối với sản phẩm đào tạo cho thấy, những tiêu chuẩn có điểm trung bình đạt mức Tốt gồm: Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống; Năng lực tìm hiểu đối tượng và môi trường công tác; Năng lực xây dựng kế hoạch công tác; Năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; Tuy nhiên về tiêu chuẩn Năng lực phát triển chuyên môn nghiệp vụ, thì điểm trung bình đạt ở mức Khá. Trong 05 tiêu chuẩn trên còn có nhiều tiêu chí, chỉ đạt ở mức Khá và Trung bình, cần có những giải pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm đào tạo.

3. Trên cơ sở lý luận và thực tiễn cũng như kết quả nghiên cứu kể trên, luận án đã đề xuất được 05 giải pháp nhằm nâng cao chất lượng CTĐT cử nhân ngành HLTT gồm: 1) Xây dựng chương trình đào tạo cử nhân ngành HLTT theo hệ thống tín chỉ; 2) Cải tiến công tác thực tập nghiệp vụ; 3) Nâng cao chất lượng ĐT kỹ năng mềm; 4) Nâng cao hiểu biết pháp luật về nguồn nhân lực HLV; 5) Tăng cường các học phần lý luận cơ sở ngành trong bộ môn Lý luận TDTT và Y học TDTT. Thông qua khảo sát, lấy ý kiến đánh giá của các chuyên gia và nhà quản lý cho thấy tính khả thi và thực tiễn của 05 giải pháp đạt tỉ lệ cao với 83.3% ý kiến tán thành.

Kết quả trên của NCS là những đóng góp mới có giá trị về mặt khoa học, xã hội nói chung và nâng cao chất lượng đào tạo của Trường ĐH TDTT Bắc Ninh nói riêng.

 

Ý KIẾN CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC

NGHIÊN CỨU SINH

HƯỚNG DẪN 1

 

 

 

 

PGS.TS. Nguyễn Kim Xuân

HƯỚNG DẪN 2

 

 

 

 

PGS.TS. Đồng Văn Triệu

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hòa

                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Trở về đầu trang

Các tin bài đã đăng
 ▪  Thông tin đề tài luận án tiến sĩ khoa học giáo dục của NCS Nguyễn Đức Thụy (09/06/2016)
 ▪  Thông tin luận án tiến sĩ khoa học giáo dục của NCS Đồng Hương Lan (20/05/2016)
 ▪  Thông tin luận án tiến sĩ khoa học giáo dục của NCS Nguyễn Thị Hiền Thanh (26/08/2015)

    Xem
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com