Tiếng Anh-English
Ngày 18 tháng 11 năm 2018
  Đăng nhập
Trang Chính
Bác Hồ với Thể thao
Chuyên đề 3 công khai
Lịch sử phát triển - Sứ mệnh
Tin tức - Sự kiện
Cơ cấu tổ chức
Các phòng chức năng
Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế
Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục
Phòng Hành Chính, Tổng Hợp
Phòng Công tác Học sinh, sinh viên
Các Khoa
Các tổ chức trực thuộc
Các Bộ môn
Tuyển sinh 2018
Tin tức ngành
QT ISO 9001-2008
Văn bản - Quy chế
Đào tạo Tiến sĩ
Khoa học và công nghệ
Thông báo tuyển dụng
Tìm kiếm nâng cao
   Tin tứcCác phòng chức năngPhòng Công tác Học sinh, sinh viên  
Thông báo về việc lấy ý kiến góp ý vào dự thảo "Quy định công tác Quản lý sinh viên trường Đại học TDTT Bắc Ninh"
Thứ tư, 12:18' 19/04/2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

PHÒNG CÔNG TÁC

HỌC SINH, SINH VIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Bắc Ninh, ngày 19  tháng 4  năm 2014

 

THÔNG BÁO

V/v Lấy ý kiến góp ý vào dự thảo “Quy định

công tác Quản lý sinh viên trường Đại học TDTT Bắc Ninh”

 

 


                                         Kính gửi:

      - Các Khoa

      - Các Bộ môn chuyên ngành

                                                               

 

Căn cứ sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu về việc xây dựng Quy định công tác Quản lý sinh viên trường Đại học TDTT Bắc Ninh.

Hiện nay phòng Công tác học sinh, sinh viên đã xây dựng xong dự thảo đồng thời lấy ý kiến góp ý của các đơn vị (File đính kèm) để trình BGH phê duyệt và đưa vào áp dụng

Thời gian lấy ý kiến: Từ ngày 19 đến 26/4/2017.

Vậy đề nghị các Khoa, các bộ môn chuyên ngành góp ý vào bản dự thảo bằng văn bản và chuyển về phòng Công tác HSSV vào hồi 10h00 ngày 27/2017 (Đ/c Hằng tiếp nhận)

Sau thời gian kể trên các đơn vị không có ý kiến góp ý thì được xem như đã thống nhất các nội dung trong bản dự thảo.

Trân trọng !

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- PHT Phúc (Để b/c);

- P ĐT, TCCB (Để p/h);

- TT TTTV (Để đăng Website);

- Lưu CT HSSV (Hg5).

 

TRƯỞNG PHÒNG

CÔNG TÁC HSSV

 

(Đã ký)

 

ThS. Trịnh Hồng Sơn

 

 

 

 

 

 

 

 
Trở về đầu trang

Các tin bài đã đăng
 ▪  Kế hoạch tổ chức "Hội nghị đối thoại giữa Nhà trường với sinh viên năm học 2016-2017 (10/04/2017)
 ▪  Thông báo về việc góp ý vào các nội dung trong văn bản dự thảo sửa đổi Quy định công tác quản lý sinh viên (31/05/2016)
 ▪  Thông báo (18/03/2016)
 ▪  Giới thiệu Phòng Công Tác Học Sinh, Sinh Viên (30/10/2015)

    Xem
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com