Tiếng Anh-English
Ngày 2 tháng 7 năm 2020
  Đăng nhập
Trang Chính
Chủ tịch Hồ Chí Minh với TDTT
Chuyên đề 3 công khai
Lịch sử phát triển - Sứ mệnh
Tin tức - Sự kiện
Cơ cấu tổ chức
Các phòng chức năng
Các Khoa
Các tổ chức trực thuộc
Các Bộ môn
Tuyển sinh 2019
Tin tức ngành
QT ISO 9001-2008
Văn bản - Quy chế
Đào tạo Tiến sĩ
Danh sách luận án tiến sĩ đào tạo tại Nhà trường
Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ
Các văn bản
Khoa học và công nghệ
Thông báo tuyển dụng
Tìm kiếm nâng cao
   Tin tứcĐào tạo Tiến sĩDanh sách luận án tiến sĩ đào tạo tại Nhà trường  
Thông tin đề tài luận án tiến sĩ khoa học giáo dục của NCS Lê Đông Dương
Thứ tư, 11:32' 17/05/2017

TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

   1. Tên luận án:Nghiên cứu các giải pháp nâng cao chất lượng Giáo dục thể chất cho học sinh các trường tiểu học Tỉnh Thanh Hóa”.

2. Chuyên ngành:           Giáo dục thể chất

3. Mã số:                        62 14 01 03

4. Họ tên NCS:              Lê Đông Dương

5. Họ tên người hướng dẫn NCS:  

Hướng dẫn 1: PGS.TS. Vũ Đức Thu

Hướng dẫn 2: PGS.TS. Nguyễn Kim Xuân

6. Cơ sở đào tạo:            Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh

7. Những kết luận mới của luận án:

- Mục đích và đối tượng nghiên cứu luận án:

Luận án tiến hành nghiên cứu với mục đích: Đánh giá thực trạng công tác GDTC ở các trường tiểu học, trên cơ sở đó, xây dựng, đề xuất, bước đầu ứng dụng và đánh giá hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng công tác GDTC cho HSTH tỉnh Thanh Hóa phù hợp với sự phát triển của đất nước trong giai đoạn hiện nay và có tính đến tương lai, tiếp thu được những kinh nghiệm tiên tiến sẵn có của thế giới, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác GDTC trong các trường tiểu học ở Việt Nam.

Đối tượng nghiên cứu của luận án gồm: Giải pháp nâng cao chất lượng GDTC cho học sinh các Trường tiểu học Tỉnh Thanh Hóa

Đối tượng khảo sát: 40 trưởng tiểu học trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, trong đó có 11 trường thuộc khu vực Miền Núi; 20 trường thuộc khu vực đồng bằng và 9 trường thuộc khu vực thành phố; 143 giáo viên GDTC; 1301 học sinh; 32 chuyên gia GDTC, các cán bộ GDTC của các trường học.

Đối tượng thực nghiệm: Gồm 06 trường tiểu học thuộc 06 huyện, thị, thành phố, với tổng số 2617 học sinh (nhóm đối chứng và thực nghiệm)

- Các phương pháp nghiên cứu đã sử dụng: Quá trình nghiên cứu luận án sử dụng 7 phương pháp khoa học thường quy trong nghiên cứu khoa học TDTT gồm: Phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu tham khảo; Phương pháp phỏng vấn tọa đàm; Phương pháp quan sát sư phạm; Phương pháp kiểm tra sư phạm; Phương pháp kiểm tra y sinh; Phương pháp thực nghiệm sư phạm và Phương pháp toán học thống kê.

- Các kết quả chính và kết luận:

Luận án đã tiến hành khảo sát và đánh giá thực trạng công tác GDTC trong 40 trường tiểu học thuộc 3 vùng miền Tỉnh Thanh Hóa, trong đó có 11 trường khu vực miền núi, 20 trường khu vực Đồng bằng và 9 trường khu vực Thành phố trên cơ sở các mặt: Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng tới công tác GDTC; thực trạng kết quả học tập môn học Thể dục cũng như nguyên nhân ảnh hưởng tới kết quả học tập môn học Thể dục của học sinh. Quá trình nghiên cứu cũng đã lựa chọn được 11 tiêu chí đánh giá thực trạng thể chất của học sinh các Trường tiểu học Tỉnh Thanh Hóa, trong đó có 3 chỉ số hình thái, 2 chỉ số chức năng và 6 test đánh giá trình độ thể lực. Trên cơ sở đó, luận án tiến hành kiểm tra và so sánh thể chất của học sinh các trường tiểu học thuộc 3 vùng miền trên địa bàn Tỉnh Thanh Hóa. Kết quả cho thấy: Đặc điểm hình thái và chức năng cơ thể của HSTH tỉnh Thanh Hóa tương đương với mặt bằng chung của người Việt Nam cùng lứa tuổi, giới tính; khi so sánh trình độ thể lực của học sinh các vùng miền tỉnh Thanh Hóa theo giá trị trung bình kết quả kiểm tra các test cho thấy: sự khác biệt trình độ thể lực có ý nghĩa thống kê diễn ra nhiều nhất khi so sánh học sinh miền núi và học sinh thành thị và diễn ra cả ở học sinh nam và nữ. Khi so sánh trình độ thể lực của học sinh các vùng miền tỉnh Thanh Hóa theo tỷ lệ đạt tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại thể lực học sinh, sinh viên theo quyết định Số: 53/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 9 năm 2008 của Bộ GD&ĐT cho thấy: Trình độ thể lực của học sinh chủ yếu ở mức độ trung bình. Ở đối tượng nam, trình độ thể lực đạt mức tốt nhiều nhất ở học sinh đồng bằng, sau đó tới miền núi và thành thị; Ở đối tượng nữ, trình độ thể lực đạt mức tốt nhiều nhất ở học sinh miền núi, sau đó tới đồng bằng và thành thị. Tỷ lệ học sinh không đạt tiêu chuẩn cao nhất ở cả nam và nữ rơi vào khối thành thị, thấp nhất ở miền núi.

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn công tác GDTC trong các trường tiểu học Tỉnh Thanh Hóa, luận án đã lựa chọn được 12 giải pháp thuộc 03 nhóm nhằm nâng cao hiệu quả GDTC cho học sinh các trường tiểu học thành phố Thanh Hóa. Cụ thể gồm: Nhóm giải pháp nâng cao chất lượng giờ học GDTC nội khóa (4 giải pháp); Nhóm giải pháp tăng cường hoạt động TDTT ngoại khóa (5 giải pháp) và Nhóm giải tăng cường hiệu quả các yếu tố cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên (3 giải pháp). Các nhóm giải pháp lựa chọn và xây dựng của luận án bước đầu đã được ứng dụng trong thực tế và đánh giá hiệu quả, kết quả, các nhóm giải pháp lựa chọn của luận án đã bước đầu có hiệu quả trong việc phát triển hình thái của HSTH tỉnh Thanh Hóa, có tác dụng tốt trong việc phát triển chức năng cơ thể của học sinh và đặc biệt trong việc phát triển thể lực học sinh, nâng cao kết quả học tập môn Thể dục và phát triển phong trào TDTT ngoại khóa tại các trường tiểu học thuộc nhóm thực nghiệm.

Kết quả trên của NCS là những đóng góp mới có giá trị về mặt khoa học, xã hội nói chung và nâng cao chất lượng GDTC cho học sinh các Trường tiểu học Tỉnh Thanh Hóa nói riêng.

 

Người hướng dẫn 1

 

 

 

 

 

PGS.TS. Vũ Đức Thu

Người hướng dẫn 2

 

 

 

 

 

PGS.TS. Nguyễn Kim Xuân

Nghiên cứu sinh

 

 

 

 

 

Lê Đông Dương

 

 
 
 
Trở về đầu trang

Các tin bài đã đăng
 ▪  Thông tin đề tài luận án tiến sĩ khoa học giáo dục của NCS Nguyễn Thị Quyên (02/12/2016)
 ▪  Thông tin đề tài luận án tiến sĩ khoa học giáo dục của NCS Đỗ Ngọc Cương (16/11/2016)
 ▪  Thông tin đề tài luận án tiến sĩ khoa học giáo dục của NCS Lê Hoài Nam (01/11/2016)
 ▪  Thông tin đề tài luận án tiến sĩ khoa học giáo dục của NCS Nguyễn Văn Hòa (25/07/2016)
 ▪  Thông tin đề tài luận án tiến sĩ khoa học giáo dục của NCS Nguyễn Đức Thụy (09/06/2016)
 ▪  Thông tin luận án tiến sĩ khoa học giáo dục của NCS Đồng Hương Lan (20/05/2016)
 ▪  Thông tin luận án tiến sĩ khoa học giáo dục của NCS Nguyễn Thị Hiền Thanh (26/08/2015)

    Xem
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com