Tiếng Anh-English
Ngày 24 tháng 1 năm 2019
  Đăng nhập
Trang Chính
Bác Hồ với Thể thao
Chuyên đề 3 công khai
Lịch sử phát triển - Sứ mệnh
Tin tức - Sự kiện
Cơ cấu tổ chức
Các phòng chức năng
Các Khoa
Các tổ chức trực thuộc
Trung tâm đào tạo Vận động viên
Viện khoa học và công nghệ Thể dục thể thao
Trung tâm Thông tin, Thư Viện
Trung tâm Ngoại Ngữ, Tin học
Trường Phổ thông Năng Khiếu TDTT Olympic
Trạm Y tế
Trung tâm GDQPAN
Các Bộ môn
Tuyển sinh 2018
Tin tức ngành
QT ISO 9001-2008
Văn bản - Quy chế
Đào tạo Tiến sĩ
Khoa học và công nghệ
Thông báo tuyển dụng
Tìm kiếm nâng cao
   Tin tứcCác tổ chức trực thuộcViện khoa học và công nghệ Thể dục thể thao  
Kế hoạch tổ chức chấm luận văn tốt nghiệp khóa đại học 49
Thứ hai, 10:44' 22/05/2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       VIỆN KH&CN TDTT                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     

               Bắc Ninh, ngày 19 tháng 5 năm 2017

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CHẤM LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

KHOÁ ĐẠI HỌC 49

           

Kính gửi: BAN GIÁM HIỆU

 

Theo kế hoạch học tập năm học 2016– 2017 của trường Đại học TDTT Bắc Ninh, Viện Khoa học và Công nghệ TDTT lập kế hoạch tổ chức chấm Luận văn tốt nghiệp cho sinh viên khoá Đại học 49.

I- Mục đích, ý nghĩa

Tổ chức chấm Luận văn tốt nghiệp đảm bảo kế hoạch học tập cho sinh viên khoá Đại học 49. Đồng thời đánh giá chất lượng luận văn của sinh viên, chấm điểm làm điểm làm điểm tốt nghiệp cuối khoá.

II- Thành phần tham dự

            - Ban chỉ đạo

            - Thành phần Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp

            - Sinh viên khoá Đại học 49

III- Thời gian, địa điểm và nội dung thực hiện

3.1. Thời gian

- Ngày 26/5/2017: 16h30 tập trung sinh viên báo cáo luận văn tốt nghiệp: Phân báo cáo về các hội đồng và chuẩn bị hội trường (tại hội trường E2).

- Ngày 27/5/2017 tổ chức chấm luận văn tốt nghiệp cho sinh viên khóa Đại học 49.

Buổi sáng:

+ Từ 7h00 – 7h30: Họp Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp khóa Đại học 49: Đọc Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, các Hội đồng khoa học và tổ Thư ký hành chính chấm Luận văn tốt nghiệp khóa Đại học 49, Ý kiến của Ban chỉ đạo.

+ Từ 7h30 – 11h30: Các Hội đồng khoa học triển khai chấm Luận văn tốt nghiệp.

Buổi chiều:

+ Từ 14h00 đến 17h00: Các Hội đồng khoa học triển khai chấm Luận văn tốt nghiệp, công bố kết quả báo cáo.

 

3.2. Địa điểm: Giảng đường E (từ E1 – E7)

IV- Tổ chức thực hiện

4.1. Viện Khoa học và Công nghệ TDTT

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức chấm Luận văn tốt nghiệp khoá Đại học 49.

- Đề xuất danh sách thành viên các Hội đồng chấm Luận văn và tổ Thư ký hành chính trình  Ban giám hiệu phê duyệt.

            - Thu nhận và phân chia Luận văn theo 07 Hội đồng

            - Xây dựng dự trù kinh phí tổ chức thực hiện

            - Chuẩn bị biên bản, phiếu chấm điểm Luận văn

- Phối hợp với phòng Quản trị và phòng HC,TH tổ chức công tác phục vụ.

            - Phát kinh phí tổ chức thực hiện.

            - Mua hoa trang trí các Hội trường.

4.2. Phòng Đào tạo

            - Xếp lịch lấy Hội trường tổ chức chấm Luận văn tốt nghiệp từ (E1 – E7).

            4.3. Phòng Hành chính - Tổng hợp

             - Chuẩn bị khăn chải bàn cho 07 hội đồng (từ E1 – E7), nước khoáng (07 thùng).

 - Chuẩn bị đĩa và cốc phục vụ 07 Hội đồng.

            4.4. Phòng Quản trị

            - Chuẩn bị Hội trường Giảng đường E (từ E1 – E7).

- Chuẩn bị máy chiếu, âm thanh tại các Hội trường.

            - Chuẩn bị máy phát điện (trường hợp mất điện).

            4.5. Trung tâm Thông tin thư viện

            Cử 02 cán bộ tham gia trực máy tại các Hội đồng theo sự phân công của Viện KH&CN TDTT.

            4.6. Các Khoa, bộ môn

            Thông báo tới tất cả sinh viên báo cáo luận văn tốt nghiệp tập trung tại Hội trường E2 để nghe phổ biến nội dung và cách thức báo cáo luận văn. Thời gian tập trung 16h30 ngày 26/5/2017.

4.7. Phòng Tài vụ

            - Cấp kinh phí tổ chức thực hiện theo kế hoạch./.

 DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU                                          VIỆN KH&CN TDTT

                                                                          VIỆN TRƯỞNG

 

                                                                             Đã ký

 

                                                                                                     PGS.TS. Đặng Văn Dũng

 
Trở về đầu trang

Các tin bài đã đăng
 ▪  Thiết bị phòng máy thí nghiệm Trường Đại học TDTT Bắc Ninh (25/04/2017)
 ▪  Thông báo về việc xây dựng hồ sơ thuyết minh nhiệm vụ KHCN cấp Bộ đăng ký tuyển chọn thực hiện năm 2018-2019 (24/04/2017)
 ▪  Thông báo về việc thông qua Đề cương luận văn tốt nghiệp khóa Đại học 50 và bảo vệ luận văn tốt nghiệp khóa Đại học 49 (21/04/2017)
 ▪  Đại học Ucam - Tây Ban Nha tổ chức chương trình du học hè cho học sinh, sinh viên quốc tế (30/03/2017)
 ▪  Thông báo về việc xét duyệt sinh viên khóa Đại học 50 làm luận văn tốt nghiệp (24/03/2017)
 ▪  Thông báo về việc đăng ký nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm 2018 (28/02/2017)
 ▪  Thông báo về việc viết bài báo dự Hội nghị khoa học quốc tế của Trường Đại học Tổng hợp TDTT, thanh viên và Du lịch Nga (07/02/2017)
 ▪  Thông báo (20/12/2016)
 ▪  Thông báo kế hoạch tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp cơ sở năm 2016 (21/10/2016)
 ▪  Thông báo về việc gia hạn đăng ký tham gia CLB Khoa học sinh viên (12/08/2016)

    Xem
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com