Tiếng Anh-English
Ngày 2 tháng 7 năm 2020
  Đăng nhập
Trang Chính
Chủ tịch Hồ Chí Minh với TDTT
Chuyên đề 3 công khai
Lịch sử phát triển - Sứ mệnh
Tin tức - Sự kiện
Cơ cấu tổ chức
Các phòng chức năng
Các Khoa
Các tổ chức trực thuộc
Các Bộ môn
Tuyển sinh 2019
Tin tức ngành
QT ISO 9001-2008
Văn bản - Quy chế
Đào tạo Tiến sĩ
Danh sách luận án tiến sĩ đào tạo tại Nhà trường
Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ
Các văn bản
Khoa học và công nghệ
Thông báo tuyển dụng
Tìm kiếm nâng cao
   Tin tứcĐào tạo Tiến sĩDanh sách luận án tiến sĩ đào tạo tại Nhà trường  
Thông tin đề tài luận án tiến sĩ khoa học giáo dục của NCS Mai Thị Bích Ngọc
Thứ năm, 04:13' 08/06/2017

TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

1. Tên luận án:  Nghiên cứu xây dựng chương trình tập luyện ngoại khóa môn Karate-do cho học sinh Trung học cơ sở Tp. Hà Nội

2. Chuyên ngành: Giáo dục thể chất

3. Mã số: 62140103

4. Họ tên NCS: Mai Thị Bích Ngọc

5. Họ tên người hướng dẫn NCS:     

Hướng dẫn 1: PGS.TS. Vũ Chung Thủy

Hướng dẫn 2: PGS.TS. Trần Tuấn Hiếu

6. Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh

7. Những kết luận mới của luận án:

- Mục đích và đối tượng nghiên cứu luận án:

Luận án được tiến hành nghiên cứu với mục đích xây dựng chương trình tập luyện ngoại khóa môn Karate-do theo hướng đáp ứng mục tiêu TDTT trường học và nhu cầu xã hội, bước đầu ứng dụng và đánh giá hiệu quả chương trình xây dựng. Kết quả nghiên cứu của luận án sẽ xây dựng được chương trình tập luyện ngoại khóa môn Karate-do thống nhất cho học sinh THCS trên địa bàn Tp. Hà Nội theo hướng đáp ứng mục tiêu TDTT trường học và nhu cầu xã hội, góp phần nâng cao chất lượng GDTC ngoại khóa nói riêng và nâng cao hiệu quả công tác TDTT trường học nói chung cho học sinh THCS trên địa bàn Tp. Hà Nội

Đối tượng nghiên cứu: Chương trình tập luyện ngoại khóa môn Karate-do cho học sinh Trung học cơ sở Tp. Hà Nội

Đối tượng khảo sát: 44 trường THCS thuộc 12 quận, huyện, Thị xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Điều tra thực trạng và nhu cầu tập luyện TDT ngoại hóa trên 3625 học sinh; điều tra thực trạng thể chất: 2400 học sinh thuộc 15 trường.

Đối tượng thực nghiệm: 17 trường THCS có tổ chức tập luyện ngoại khóa môn Karate-do.

- Các phương pháp nghiên cứu đã sử dụng: Quá trình nghiên cứu luận án sử dụng 9 phương pháp khoa học thường quy trong nghiên cứu khoa học TDTT gồm: Phương pháp tham khảo tài liệu; Phương pháp phỏng vấn; Phương pháp quan sát sư phạm; Phương pháp điều tra xã hội học; Phương pháp kiểm tra sư phạm; Phương pháp kiểm tra y học; Phương pháp kiểm tra thần kinh tâm lý ; Phương pháp thực nghiệm sư phạm và Phương pháp toán học thống kê. Mẫu được chọn theo phương pháp ngẫu nhiên trong phân tầng.

- Các kết quả nghiên cứu chính của luận án:

Hệ thống hóa, bổ sung và hoàn thiện các kiến thức lý luận về các vấn đề liên quan tới GDTC và hoạt động TDTT ngoại khóa, các kiến thức chuyên môn về xây dựng chương trình tập luyện ngoại khóa nói chung và xây dựng chương trình tập luyện ngoại khóa môn Karate-do cho học sinh THCS Tp. Hà Nội nói riêng theo hướng đáp ứng mục tiêu của TDTT trường học và nhu cầu xã hội.

Luận án đánh giá được thực trạng hoạt động TDTT ngoại khóa và hoạt động ngoại khóa môn Karate-do của học sinh THCS Tp. Hà Nội; Lựa chọn được 18 tiêu chí đánh giá mức độ đáp ứng nhu cầu xã hội của chương trình tập luyện ngoại khóa môn Karate-do thuộc 5 tiêu chuẩn, trên cơ sở đó, đánh giá thực trạng chương trình tập luyện ngoại khóa môn Karate-do theo đai đẳng.

Từ kết quả phân tích cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của việc xây dựng chương trình tập luyện ngoại khóa môn Karate-do cho học sinh THCS Tp. Hà Nội theo hướng đáp ứng mục tiêu TDTT trường học và nhu cầu xã hội, luận án đã lựa chọn được 32 tiêu chí thuộc 7 tiêu chuẩn làm căn cứ xây dựng chương trình. Trên cơ sở đó, tiến hành xây dựng chương trình tập luyện ngoại khóa môn Karate-do cho học sinh THCS Tp. Hà Nội trong 4 năm học gồm 10 chương trình nhỏ, tương ứng 10 cấp đai (10 Kyu - từ đai trắng Kyu 10 tới đai đen nhất đẳng).

Luận án đã tiến hành ứng dụng chương trình tập luyện ngoại khóa môn Karate-do đã xây dựng cho học sinh THCS Tp. Hà Nội trong thực tiễn và đánh giá hiệu quả trên các mặt: Mức độ đáp ứng mục tiêu TDTT trường học (gồm đánh giá mức độ phát triển thể chất, hiệu quả giáo dục đạo đức, mục tiêu phát hiện và bồi dưỡng tài năng thể thao và mục tiêu phát triển phong trào TDTT ngoại khóa) và đánh giá mức độ đáp ứng nhu cầu xã hội (gồm mức độ đáp ứng nhu cầu sinh lý căn bản; nhu cầu an toàn; nhu cầu được giao lưu tình cảm và hoạt động tập thể; nhu cầu được quý trọng, kính mến và nhu cầu tự thể hiện bản thân). Chương trình ứng dụng đã bước đầu cho hiệu quả nhất định

 

Người hướng dẫn 1

 

 

 

 

 

PGS.TS. Vũ Chung Thủy

Người hướng dẫn 2

 

 

 

 

 

PGS.TS. Trần Tuấn Hiếu

Nghiên cứu sinh

 

 

 

 

 

Mai Thị Bích Ngọc

 

 

 
 
 
Trở về đầu trang

Các tin bài đã đăng
 ▪  Thông tin đề tài luận án tiến sĩ khoa học giáo dục của NCS Nguyễn Tiến Lâm (08/06/2017)
 ▪  Thông tin đề tài luận án tiến sĩ khoa học giáo dục của NCS Phùng Xuân Dũng (02/06/2017)
 ▪  Thông tin đề tài luận án tiến sĩ khoa học giáo dục của NCS Lê Đông Dương (17/05/2017)
 ▪  Thông tin đề tài luận án tiến sĩ khoa học giáo dục của NCS Nguyễn Thị Quyên (02/12/2016)
 ▪  Thông tin đề tài luận án tiến sĩ khoa học giáo dục của NCS Đỗ Ngọc Cương (16/11/2016)
 ▪  Thông tin đề tài luận án tiến sĩ khoa học giáo dục của NCS Lê Hoài Nam (01/11/2016)
 ▪  Thông tin đề tài luận án tiến sĩ khoa học giáo dục của NCS Nguyễn Văn Hòa (25/07/2016)
 ▪  Thông tin đề tài luận án tiến sĩ khoa học giáo dục của NCS Nguyễn Đức Thụy (09/06/2016)
 ▪  Thông tin luận án tiến sĩ khoa học giáo dục của NCS Đồng Hương Lan (20/05/2016)
 ▪  Thông tin luận án tiến sĩ khoa học giáo dục của NCS Nguyễn Thị Hiền Thanh (26/08/2015)

    Xem
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com