Tiếng Anh-English
Ngày 16 tháng 10 năm 2018
  Đăng nhập
Trang Chính
Bác Hồ với Thể thao
Chuyên đề 3 công khai
Lịch sử phát triển - Sứ mệnh
Tin tức - Sự kiện
Cơ cấu tổ chức
Các phòng chức năng
Phòng Tổ chức cán bộ
Phòng Quản Trị
Phòng Tài vụ
Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế
Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục
Phòng Hành Chính, Tổng Hợp
Phòng Công tác Học sinh, sinh viên
Các Khoa
Các tổ chức trực thuộc
Các Bộ môn
Tuyển sinh 2018
Tin tức ngành
QT ISO 9001-2008
Văn bản - Quy chế
Đào tạo Tiến sĩ
Kết quả học tập sinh viên
Thông báo tuyển dụng
Tìm kiếm nâng cao
   Tin tứcCác phòng chức năngPhòng Tổ chức cán bộ  
Thông báo về việc hoàn thiện tiêu chuẩn ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức
Thứ sáu, 10:12' 16/06/2017

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 401 /TB-TDTTBN

Bắc Ninh, ngày 14 tháng 6 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Về việc hoàn thiện tiêu chuẩn ngạch công chức,
chức danh nghề nghiệp viên chức

 


 

Căn cứ Thông tư số 09/2010/TT-BNV ngày 11 tháng 9 năm 2010 của Bộ Nội vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập;

Căn cứ Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thể dục thể thao;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 19 tháng 5 năm 2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện;

Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành  Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin,

Thực hiện công văn số 756/BVHTTDL-TCCB, ngày 28/02/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hoàn thiện tiêu chuẩn ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức, Nhà trường thông báo và đề nghị các đơn vị triển khai hoàn thiện tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức như sau:

1.         Các đơn vị nghiên cứu, phổ biến các văn bản quy định mã số ngạch, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức cho toàn thể viên chức thuộc đơn vị.

2.         Viên chức rà soát các tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đang giữ theo bảng trích tiêu chuẩn gửi kèm:

-     Đối với các tiêu chuẩn viên chức đã đáp ứng theo yêu cầu, đề nghị nộp 01 bản sao công chứng văn bằng, chứng chỉ để lưu hồ sơ cán bộ.

-     Đối với các tiêu chuẩn viên chức chưa đáp ứng theo yêu cầu, đề nghị đơn vị tổng hợp danh sách để nhà trường xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng.

Thời gian nộp hồ sơ: 28/6/2017.

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:

- BGH (b/c);

- Các đơn vị (th/h);

- Website;

- Lưu: VT, TCCB, VC.50.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG TCCB

 

(Đã ký)

 

 

 

ThS. Nguyễn Văn Tuấn

 

 

 

 

                                                                                                                                    

 

 

 

 
Trở về đầu trang

Các tin bài đã đăng
 ▪  Thông báo về việc đánh giá viên chức; bình xét thi đua năm học 2016 - 2017 (15/06/2017)
 ▪  Danh sách cán bộ, giáo viên tham gia phục vụ kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017 (06/06/2017)
 ▪  Thông báo tuyển sinh đi học Thạc sĩ ở nước ngoài theo Đề án 958 năm 2017 (05/06/2017)
 ▪  Thông báo về việc đề nghị xét tặng Ký niệm chương "Vì sự nghiệp Văn hoá, Thể thao và Du lịch" năm 2017 (31/05/2017)
 ▪  Thông báo về việc chương trình học bổng ITEC của Ấn Độ năm 2017 -2018 (22/05/2017)
 ▪  Thông báo về Chương trình học bổng Endeavour niên khóa 2018 (05/05/2017)
 ▪  Thông báo về việc thăng hạng viên chức lên hạng chuyên viên chính năm 2017 (13/04/2017)
 ▪  Kết quả họp bỏ phiếu tín nhiệm giới thiệu danh hiệu " Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú" Lần thứ 14 năm 2017 (16/01/2017)
 ▪  Thông báo về việc đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch” năm 2017 (11/01/2017)
 ▪  Thông báo đăng ký dự thi thăng hạng viên chức (11/01/2017)

    Xem
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com