Tiếng Anh-English
Ngày 16 tháng 10 năm 2018
  Đăng nhập
Trang Chính
Bác Hồ với Thể thao
Chuyên đề 3 công khai
Lịch sử phát triển - Sứ mệnh
Tin tức - Sự kiện
Cơ cấu tổ chức
Các phòng chức năng
Phòng Tổ chức cán bộ
Phòng Quản Trị
Phòng Tài vụ
Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế
Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục
Phòng Hành Chính, Tổng Hợp
Phòng Công tác Học sinh, sinh viên
Các Khoa
Các tổ chức trực thuộc
Các Bộ môn
Tuyển sinh 2018
Tin tức ngành
QT ISO 9001-2008
Văn bản - Quy chế
Đào tạo Tiến sĩ
Kết quả học tập sinh viên
Thông báo tuyển dụng
Tìm kiếm nâng cao
   Tin tứcCác phòng chức năngPhòng Tổ chức cán bộ  
Thông báo về việc đánh giá viên chức; bình xét thi đua năm học 2016 - 2017
Thứ năm, 08:33' 15/06/2017

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  406 /TB-TDTTBN

Bắc Ninh, ngày 15  tháng  6  năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc đánh giá viên chức; bình xét thi đua năm học 2016 - 2017

 


Kính gửi: Các đơn vị

 

Căn cứ Quyết định số 464/QĐ-TDTTBN, ngày 03/6/2016 về việc ban hành phiếu đánh giá viên chức;

Căn cứ Quyết định số 492/QĐ-TDTTBN, ngày 13/6/2016 về việc ban hành Quy chế thi đua khen thưởng của trường Đại học TDTT Bắc Ninh,

Nhà trường hướng dẫn quy trình, hồ sơ đánh giá viên chức, bình xét thi đua năm học 2016 - 2017  như sau:

1. Đánh giá viên chức

- Cá nhân xây dựng Báo cáo kết quả công tác cá nhân (mẫu số 1) và Phiếu đánh giá viên chức năm học 2016 - 2017.

- Đơn vị tổ chức họp góp ý Báo cáo kết quả công tác cá nhân và đánh giá đối với từng cá nhân.

- Hồ sơ đánh giá viên chức gồm: Báo cáo kết quả công tác cá nhân (mẫu số 1), Phiếu đánh giá viên chức; Biên bản họp đơn vị (mẫu số 2)

2. Bình xét thi đua năm học 2016 - 2017

Căn cứ kết quả đánh giá viên chức đối với các cá nhân, đơn vị thực hiện bình xét thi đua và đề xuất khen thưởng như sau:

- Cá nhân đăng ký các danh hiệu thi đua xây dựng Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (mẫu số 5).

- Đơn vị tổ chức họp.

- Trưởng đơn vị xây dựng Báo cáo tổng kết thi đua tập thể (mẫu số 3).

- Hồ sơ tổng kết thi đua gồm: Báo cáo tổng kết thi đua tập thể (mẫu số 3); Biên bản họp đơn vị (mẫu số 2); Bản đăng ký thi đua năm học 2017 - 2018 của đơn vị (mẫu số 4); Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (đối với cá nhân đăng ký) (mẫu số 5).

3. Thời gian

Hồ sơ đánh giá viên chức, tổng kết thi đua năm học 2016 - 2017 nộp tại phòng Tổ chức cán bộ hạn cuối ngày 28/6/2017 (đ/c Lê Thị Lan Chi tiếp nhận).

Lưu ý: Trưởng các đơn vị thông báo tới các cán bộ được cử đi đào tạo, bồi dưỡng của đơn vị mình nộp kèm theo Báo cáo kết quả học tập (do cơ sở đào tạo xác nhận) để làm căn cứ đánh giá viên chức.

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Ban giám hiệu (b/c)

- Website;

- Lưu VT, TCCB, C.3

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG TCCB

 

(Đã ký)

 

 

ThS. Nguyễn Văn Tuấn

 

 
 
 
Trở về đầu trang

Các tin bài đã đăng
 ▪  Danh sách cán bộ, giáo viên tham gia phục vụ kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017 (06/06/2017)
 ▪  Thông báo tuyển sinh đi học Thạc sĩ ở nước ngoài theo Đề án 958 năm 2017 (05/06/2017)
 ▪  Thông báo về việc đề nghị xét tặng Ký niệm chương "Vì sự nghiệp Văn hoá, Thể thao và Du lịch" năm 2017 (31/05/2017)
 ▪  Thông báo về việc chương trình học bổng ITEC của Ấn Độ năm 2017 -2018 (22/05/2017)
 ▪  Thông báo về Chương trình học bổng Endeavour niên khóa 2018 (05/05/2017)
 ▪  Thông báo về việc thăng hạng viên chức lên hạng chuyên viên chính năm 2017 (13/04/2017)
 ▪  Kết quả họp bỏ phiếu tín nhiệm giới thiệu danh hiệu " Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú" Lần thứ 14 năm 2017 (16/01/2017)
 ▪  Thông báo về việc đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch” năm 2017 (11/01/2017)
 ▪  Thông báo đăng ký dự thi thăng hạng viên chức (11/01/2017)
 ▪  Thông báo về việc nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc năm 2016 (20/12/2016)

    Xem
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com