Tiếng Anh-English
Ngày 25 tháng 9 năm 2018
  Đăng nhập
Trang Chính
Bác Hồ với Thể thao
Chuyên đề 3 công khai
Lịch sử phát triển - Sứ mệnh
Tin tức - Sự kiện
Cơ cấu tổ chức
Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ
Phòng Tổ chức cán bộ
Phòng Quản Trị
Phòng Tài vụ
Phòng Đào tạo
Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục
Phòng Hành Chính, Tổng Hợp
Phòng Công tác Học sinh, sinh viên
Các Khoa
Các tổ chức trực thuộc
Các Bộ môn
Tuyển sinh 2018
Tin tức ngành
QT ISO 9001-2008
Văn bản - Quy chế
Đào tạo Tiến sĩ
Kết quả học tập sinh viên
Thông báo tuyển dụng
Tìm kiếm nâng cao
   Tin tứcCác phòng chuyên môn, nghiệp vụPhòng Tổ chức cán bộ  
Thông báo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017
Thứ tư, 11:53' 05/07/2017

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  452 /TB-TDTTBN

Bắc Ninh, ngày 05  tháng 7  năm 2017

 

THÔNG BÁO

Về việc thông báo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017

 


Kính gửi:        Các cán bộ, giảng viên

 

Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước đã có Thông báo số 37/TB-HĐCDGSNN ngày 04/7/2017 về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017, Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh thông báo đến các cán bộ, giảng viên đang công tác tại Trường đủ tiêu chuẩn và có nhu cầu xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017 biết và đăng ký (có lịch kèm theo).

Đề nghị cán bộ, giảng viên ghi tên đăng ký tại Phòng Tổ chức cán bộ (đ/c Nguyễn Thị Thanh Huế).

Hạn cuối cùng ghi tên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017: ngày 31 tháng 7 năm 2017.

Trân trọng./.

 
 

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi

- Ban giám hiệu (b/c)

- Website: : www.upes1.edu.vn

- Lưu VT, TCCB, T.5

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG TCCB

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Văn Tuấn

 

 

 
Trở về đầu trang

Các tin bài đã đăng
 ▪  Thông báo về việc hoàn thiện tiêu chuẩn ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức (16/06/2017)
 ▪  Thông báo về việc đánh giá viên chức; bình xét thi đua năm học 2016 - 2017 (15/06/2017)
 ▪  Danh sách cán bộ, giáo viên tham gia phục vụ kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017 (06/06/2017)
 ▪  Thông báo tuyển sinh đi học Thạc sĩ ở nước ngoài theo Đề án 958 năm 2017 (05/06/2017)
 ▪  Thông báo về việc đề nghị xét tặng Ký niệm chương "Vì sự nghiệp Văn hoá, Thể thao và Du lịch" năm 2017 (31/05/2017)
 ▪  Thông báo về việc chương trình học bổng ITEC của Ấn Độ năm 2017 -2018 (22/05/2017)
 ▪  Thông báo về Chương trình học bổng Endeavour niên khóa 2018 (05/05/2017)
 ▪  Thông báo về việc thăng hạng viên chức lên hạng chuyên viên chính năm 2017 (13/04/2017)
 ▪  Kết quả họp bỏ phiếu tín nhiệm giới thiệu danh hiệu " Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú" Lần thứ 14 năm 2017 (16/01/2017)
 ▪  Thông báo về việc đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch” năm 2017 (11/01/2017)

    Xem
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com