Tiếng Anh-English
Ngày 5 tháng 12 năm 2019
  Đăng nhập
Trang Chính
Chủ tịch Hồ Chí Minh với TDTT
Chuyên đề 3 công khai
Lịch sử phát triển - Sứ mệnh
Tin tức - Sự kiện
Cơ cấu tổ chức
Các phòng chức năng
Các Khoa
Các tổ chức trực thuộc
Các Bộ môn
Tuyển sinh 2019
Tin tức ngành
QT ISO 9001-2008
Văn bản - Quy chế
Đào tạo Tiến sĩ
Danh sách luận án tiến sĩ đào tạo tại Nhà trường
Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ
Các văn bản
Khoa học và công nghệ
Thông báo tuyển dụng
Tìm kiếm nâng cao
   Tin tứcĐào tạo Tiến sĩDanh sách luận án tiến sĩ đào tạo tại Nhà trường  
Thông tin đề tài luận án tiến sĩ khoa học giáo dục của Nghiên cứu sinh Trương Đức Thăng
Thứ sáu, 02:06' 21/07/2017

TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

           

Đề tài luận án: “Đánh giá hiệu quả chương trình đào tạo cử nhân ngành Y sinh học TDTT Trường Đại học TDTT Bắc Ninh”.

     Chuyên ngành: Giáo dục thể chất

     Mã số: 62140103

            Họ và tên NCS: Trương Đức Thăng

            Khoá đào tạo: Chính quy không tập trung

            Thời gian đào tạo: Từ tháng 12/2012 đến 12/2017

            Họ và tên cán bộ hướng dẫn:    1. PGS.TS Vũ Chung Thủy

                                                            2. PGS.TS Đồng Văn Triệu

            Tên cơ sở đào tạo: Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh

 

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

1. Luận án đã lựa chọn được mô hình AUN đánh giá CTĐT ngành Y sinh học TDTT, thông qua hình thức phỏng vấn trực tiếp, trao đổi tọa đàm các chuyên gia. Trên cơ sở bộ tiêu chuẩn và tiêu chí AUN, luận án đã tiến hành lựa chọn và xây dựng bộ tiêu chuẩn và tiêu chí đánh giá chương trình đào tạo cử nhân ngành y sinh học TDTT, với 15 tiêu chuẩn và 71 tiêu chí, phù hợp với điều kiện thực tiễn của ngành Y sinh học TDTT Trường Đại học TDTT Bắc Ninh. Kết quả đánh giá thực trạng CTĐT ngành Y sinh học TDTT đạt 3.8 điểm/7 điểm (đạt đúng như yêu cầu của tiêu chí), tức là các văn bản minh chứng cho các tiêu chí trên đạt ở mức trung bình và điểm đạt ở mức như dự kiến.

2. Luận án đã lựa chọn được 05 nội dung đổi mới chương trình CTĐT ngành Y sinh học TDTT theo hướng đáp ứng nhu cầu xã hội đó là: Đổi mới mục tiêu đào tạo; Đổi mới nội dung chương trình; đổi mới phương thức tuyển sinh; Tăng cường liên kết đào tạo trong lĩnh vực về Y sinh học TDTT. Từ năm nội dung này là cơ sở luận án tiến hành xây dựng chương trình đào tạo mới ngành Y sinh học TDTT.

3. Luận án đã xây dựng được chương trình đổi mới ngành Y sinh học TDTT theo hướng đáp ứng nhu cầu xã hội với 1875 giờ, 125 tín chỉ, 66 đơn vị học phần, 60 môn học với 31 môn học bắt buộc và 29 môn học tự chọn. Chương trình đã được áp dụng đào tạo cho sinh viên ngành Y sinh học TDTT bắt đầu từ khóa 51 ngành y sinh học TDTT, năm học 2015 – 2016.

Kết quả trên của NCS là những đóng góp mới có giá trị về mặt khoa học, xã hội nói chung và nâng cao chất lượng đào tạo của Trường ĐH TDTT Bắc Ninh nói riêng.

 

                       

 

Ý KIẾN CỦA CÁN

HƯỚNG DẪN 1

 

 

 

 

PGS.TS. Vũ Chung Thủy

BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC

HƯỚNG DẪN 2

 

 

 

 

PGS.TS. Đồng Văn Triệu

NGHIÊN CỨU SINH

 

 

 

 

 

        Trương Đức Thăng

 

 

 

 
Trở về đầu trang

Các tin bài đã đăng
 ▪  Thông tin đề tài luận án tiến sĩ khoa học giáo dục của Nghiên cứu sinh Nguyễn Hải Bằng (21/07/2017)
 ▪  Thông tin đề tài luận án tiến sĩ khoa học giáo dục của NCS Mai Thị Bích Ngọc (08/06/2017)
 ▪  Thông tin đề tài luận án tiến sĩ khoa học giáo dục của NCS Nguyễn Tiến Lâm (08/06/2017)
 ▪  Thông tin đề tài luận án tiến sĩ khoa học giáo dục của NCS Phùng Xuân Dũng (02/06/2017)
 ▪  Thông tin đề tài luận án tiến sĩ khoa học giáo dục của NCS Lê Đông Dương (17/05/2017)
 ▪  Thông tin đề tài luận án tiến sĩ khoa học giáo dục của NCS Nguyễn Thị Quyên (02/12/2016)
 ▪  Thông tin đề tài luận án tiến sĩ khoa học giáo dục của NCS Đỗ Ngọc Cương (16/11/2016)
 ▪  Thông tin đề tài luận án tiến sĩ khoa học giáo dục của NCS Lê Hoài Nam (01/11/2016)
 ▪  Thông tin đề tài luận án tiến sĩ khoa học giáo dục của NCS Nguyễn Văn Hòa (25/07/2016)
 ▪  Thông tin đề tài luận án tiến sĩ khoa học giáo dục của NCS Nguyễn Đức Thụy (09/06/2016)

    Xem
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com