Tiếng Anh-English
Ngày 20 tháng 10 năm 2018
  Đăng nhập
Trang Chính
Bác Hồ với Thể thao
Chuyên đề 3 công khai
Lịch sử phát triển - Sứ mệnh
Tin tức - Sự kiện
Cơ cấu tổ chức
Các phòng chức năng
Phòng Tổ chức cán bộ
Phòng Quản Trị
Phòng Tài vụ
Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế
Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục
Phòng Hành Chính, Tổng Hợp
Phòng Công tác Học sinh, sinh viên
Các Khoa
Các tổ chức trực thuộc
Các Bộ môn
Tuyển sinh 2018
Tin tức ngành
QT ISO 9001-2008
Văn bản - Quy chế
Đào tạo Tiến sĩ
Kết quả học tập sinh viên
Thông báo tuyển dụng
Tìm kiếm nâng cao
   Tin tứcCác phòng chức năngPhòng Tài vụ  
Lịch sử hình thành và phát triển phòng Tài Vụ
Thứ tư, 03:50' 17/01/2018

 

Lịch sử hình thành và phát triển phòng Tài Vụ

 

1.      Thông tin đơn vị:

-          Tên gọi: Phòng tài vụ

-          Địa chỉ: Tầng 1- Nhà hiệu bộ Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh

-          Điện thoại: 02222.217.322

2.      Lịch sử hình thành và phát triển đơn vị

Phòng tài vụ được thành lập cùng với sự thành lập của trường Trung cấp thể dục Thể thao nay là Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh qua các thời kỳ với tên gọi khác nhau: Phòng kế hoạch-tài vụ và Phòng tài vụ. Đến nay trường có lịch sự 58 năm hình thành và phát triển.

3.      Chức năng và nhiệm vụ phòng tài vụ

Chức năng

Là đơn vị phòng trực thuộc cơ cấu tổ chức của nhà trường, có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng trong quản lý các hoạt động tài chính – kế toán của nhà trường.

Nhiệm vụ

-          Tổ chức công tác và tổ chức bộ máy kế toán, thống kê của nhà trường.

-          Xây dựng kế hoạch dự toán ngân sách; kế hoạch sử dụng kinh phí và tổ chức thực hiện.

-          Xây dựng, tham gia xây dựng đóng góp ý kiến để ban hành các văn bản phục vụ quản lý điều hành các hoạt động có liên quan đến công tác tài chính, kế toán của nhà trường.

-          Chủ trì công tác kiểm kê tài sản, tham gia đánh giá chất lượng thiết bị và các tài sản khác của nhà trường, thực hiện công tác thanh lý và báo kiểm kê theo quy định.

-          Lưu trữ và bảo quản chứng từ kế toán, các hồ sơ tài liệu liên quan đến công tác tài chính, kế toán của nhà trường.

-          Thu nhận, phản ánh, xử lý và tổng hợp thông tin nguồn hình thành và tình hình sử dụng các khoản kinh phí, các khoản thu tại đơn vị theo chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán.

-          Kiểm tra giám sát các khoản thu, chi tài chính; tình hình quản lý sử dụng vật tư tài sản; tình hình chấp hành thu nộp ngân sách nhà nước, kỷ luật thanh toán và các chế độ khác; phát hiện ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán.

-          Tổng hợp số liệu, lập và gửi đầy đủ, đúng hạn các loại báo cáo tài chính cho cơ quan quản lý cấp trên và cơ quan tài chính. Đồng thời cung cấp thông tin số liệu kế toán các đối tượng khác theo quy định pháp luật.

-          Thực hiện phân tích công tác kế toán, đánh giá tính hiệu quả sử dụng các nguồn kinh phí, vốn, quỹ nhằm cải tiến nâng cao chất lượng công tác kế toán và đề xuất tham mưu ý kiến cho lãnh đạo trong điều hành hoạt động của nhà trường.

4.      Lãnh đạo qua các thời kỳ

4.1 Lãnh đạo qua các thời kỳ

-          Trưởng phòng tài vụ:

+ Nguyễn Trọng Hỷ

+ Nguyễn Xuân Dương: 1996-2009

+ Nguyễn Ngọc Toại: 2014-Nay

-          Kế toán trưởng:

+ Đỗ Thị Síu:

+ Trần Thị Nguyệt:

+ Vũ Thị Nhâm: 1978-1982

+ Đỗ Thị Lựu: 1982-1987

+ Nguyễn Thị Hồng: 1987-1996

+ Vũ Thị Non: 1996-2006

+ Nguyễn Thị Hồng: 2006-2007

+ Nguyễn Ngọc Toại: 2007-Nay

4.2 Cán bộ đơn vị hiện tại

TT

Họ và tên chức       vụ                            

Nhiệm vụ

Điện thoại

1.

 

Nguyễn Ngọc Toại

Trưởng phòng tài vụ - Kế toán trưởng

Phụ trách chung, trực tiếp phụ trách các công việc:

- Xây dựng kế hoạch phân bổ, sử dụng nguồn kinh phí nhà nước cấp và nguồn thu sự nghiệp của nhà trường; công tác kiểm tra thanh tra, quyết toán, kiểm toán.

- Soát xét, ký tất cả các chứng từ  trước khi trình Ban giám hiệu ký.

- Tiếp nhận các thông tin, văn bản liên quan đến hoạt động của phòng và phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ.

- Đề xuất ý kiến tham mưu Ban giám các biện pháp quản lý tài chính và cán bộ kế toán nhằm đảm bảo nâng cao hiệu quả công tác kinh tế tài chính cho nhà trường.

- Quản lý về nghiệp vụ các phần hành kế toán.

- Lập các báo cáo tài chính theo yêu cầu.

- Đóng góp xây dựng, đề xuất ý kiến tham mưu lãnh đạo trong chỉ đạo điều hành hoạt động tài chính – kế toán của nhà trường.

- Tham gia góp ý xây dựng nội dung các dự án, đề án quản lý nhà trường khi Ban giám hiệu yêu cầu.

- Quản lý cán bộ phòng Tài vụ.

 

0928.333.986

02222.217.256

2.

Nguyễn Thị Nga

Phó phòng tài vụ

Giúp việc cho Kế toán trưởng và trực tiếp phụ trách các công việc.

- Tiền kiểm chứng từ (cùng đồng chí Ngô Kiều Diệp)

- Quản lý các hoạt động thanh, quyết toán cải tạo sửa chữa lớn.

- Tìm hiểu các phần hành quản lý (Phần mềm kế toán; Thuế; Quản lý tài sản…)

- Tham gia điều hành quản lý theo dõi tình hình biến động các nguồn kinh phí trong trường (kết hợp với các kế toán ).

- Tìm hiểu các chế độ tài chính – kế toán có liên quan đến hoạt động.

- Thay mặt Trưởng phòng giải quyết các công việc khi Trưởng phòng vắng mặt.

- Thực hiện công tác đối ngoại.

- Thực hiện các công việc khác.

 

0982.422.007

02222.217.322

3.

Ngô Kiều Diêp

Kế toán tổng hơp

- Tiền kiểm và hậu kiểm các chứng từ .

- Chịu trách nhiệm kiểm soát và điều hành phần mềm kế toán.

- Kiểm soát theo dõi tình hình biến động kinh phí của nhà trường

- Tổng hợp theo dõi, cung cấp số liệu.

- Lập đầy đủ và nộp các báo cáo tài chính.

- Công tác lưu trữ chứng từ

- Quản lý kinh phí nguồn khoa học 370-372

- Nhiệm vụ khác do Kế toán trưởng phân công

 

0915.677.081

4.

Nguyễn Quang Thịnh

Kế toán viên

- Kế toán trực tiếp theo dõi các nguồn kinh phí Vận động viên; nguồn kinh phí đào tạo sau đại học.

- Đối chiếu kho bạc nguồn quản lý, phối hợp đối chiếu tổng hợp

- Chịu trách nhiệm quản lý công tác thu, nộp học phí đào tạo đại học và sau đại học; Quản lý học bổng đào tạo sinh viên; Quản lý chế độ chính sách của sinh viên.

- Nhập chứng từ vào phần mềm kế toán mới

 

0984.22.33.35

5.

Phạm Thị Trang

Kế toán viên

- Trực tiếp quản lý kinh phí nguồn đào tạo Đại học.

- Kế toán trực tiếp theo dõi kinh phí trường Phổ thông năng khiếu Olympic.

- Lương; công; thưởng; Thu nhập tăng thêm; các khoản chi từ các quỹ.

- Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; bảo hiểm thất nghiệp; kinh phí công đoàn.

- Thuế thu nhập cá nhân.                                                                                                                                              

- Thanh toán mua bán vật tư văn phòng, dụng cụ, điện thoại, điện nước…

- Chế độ sinh viên; học bổng; học phí; các khoản miễn giảm của SV.

- Công tác phí các loại; Hoạt động đoàn thể; các loại nghiệp vụ chuyên môn khác (Thừa giờ, đứng lớp, học lại…)

- Theo dõi quản lý các tài khoản vãng lai và tài khoản tiền gửi kho bạc.

- Kế toán viên chịu trách nhiệm theo dõi, quản lý thanh toán về các hoạt động đào tạo Tại chức; Hoàn thiện và các hình thức đào tạo khác. Các hợp đồng thuê ngoài.

- Thanh toán sửa chữa lớn, sửa chữa nhỏ.

- Theo dõi và quản lý các hoạt động thu của Nhà khách, ký túc xá và các hoạt động dịch vụ khác của nhà trường.

- Theo dõi thanh toán các khoản kỳ học phụ, cải thiện điểm, đẳng cấp.

- Sắp xếp phân loại chứng từ  nguồn đào tạo sinh viên và Sau đại học.

- Nhập chứng từ vào phần mềm kế toán mới.

- Thực hiện công việc khác khi Kế toán trưởng yêu cầu.

 

0917.255.212

6.

Dương Xuân Thắng

Kế toán viên

Kế toán viên

- Kinh phí lưu học sinh Lào

- Kế toán viên chịu trách nhiệm làm bảng thanh toán Lương, công hợp đồng; công làm ngoài giờ, thưởng, thu nhập tăng thêm ;  Quản lý Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế. Tổ chức hạch toán thanh toán Lương; công; thưởng; Thu nhập tăng thêm; các khoản chi từ các quỹ, bảo hiển xã hội, y tế.

- Chịu trách nhiệm và quản lý về Thuế thu nhập cá nhân của tất cả các hoạt động.

- Tham gia công tác thu học phí.

Thực hiện công việc khác khi Kế toán trưởng yêu cầu

0949.730.866

7.

Nguyễn Thị Minh Hương

Kế toán viên

- Quản lý hoạt động đào tạo không chính quy.

- Quản lý hoạt động Trung tâm GDQP - AN

- Quản lý hoạt động dịch vụ toàn trường

- Quản lý kho sách và theo dõi việc bán sách thư viện.

- Kế toán quản lý giám sát việc mua sắm vật tư, tài sản của nhà trường.

- Hỗ trợ các công việc đối với nguồn Đại học và Sau đại học

- Thu học phí đào tạo đại học và sau đại học.

-  Sắp xếp phân loại chứng từ , thực hiện các công việc khác theo yêu cầu

- Thực hiện công việc khác khi Kế toán trưởng yêu cầu.

 

0968.896.986

8.

Trương Thị Hồng Liên

Thủ quỹ

- Quản lý việc thu và cấp phát tiền mặt tại quỹ.

- Chủ trì việc thu học phí đại học.

- Quản lý việc cấp phát vật tư tại kho.

- Định kỳ lập đối chiếu tiền mặt với kế toán.

- Thực hiện công việc khác khi Kế toán trưởng yêu cầu.

 

0912.324.352

 

 

 

 
Trở về đầu trang

Các tin bài đã đăng
 ▪  Thông báo (11/03/2016)

    Xem
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com