Tiếng Anh-English
Ngày 19 tháng 9 năm 2019
  Đăng nhập
Trang Chính
Chủ tịch Hồ Chí Minh với TDTT
Chuyên đề 3 công khai
Lịch sử phát triển - Sứ mệnh
Tin tức - Sự kiện
Cơ cấu tổ chức
Các phòng chức năng
Các Khoa
Các tổ chức trực thuộc
Các Bộ môn
Bộ môn Bóng bàn
Bộ môn Bóng chuyền
Bộ môn Bóng đá, Đá cầu
Bộ môn Bóng ném
Bộ môn Bóng rổ
Bộ môn Cờ
Bộ môn Cầu Lông
Bộ môn Điền kinh, Cử tạ
Bộ môn Lý luận TDTT
Bộ môn Thể dục
Bộ môn Quản Lý TDTT
Bộ môn Thể thao dưới nước
Bộ môn Lý Luận Đại Cương
Bộ môn Tâm Lý, Giáo dục TDTT
Bộ môn Quần vợt
Bộ môn Y Sinh Học TDTT
Bộ môn Vật - Judo
Bộ môn Võ - Quyền anh
Bộ môn Bắn súng
Bộ môn GOLF
Tuyển sinh 2019
Tin tức ngành
QT ISO 9001-2008
Văn bản - Quy chế
Đào tạo Tiến sĩ
Khoa học và công nghệ
Thông báo tuyển dụng
Tìm kiếm nâng cao
   Tin tứcCác Bộ mônBộ môn Võ - Quyền anh  
Lịch sử hình thành và phát triển Bộ môn Võ - Quyền anh
Thứ ba, 04:02' 23/01/2018

1. Thông tin đơn vị:

-          Tên đơn vị: Bộ môn Võ – Quyền Anh.

-          Địa chỉ: Nhà Võ, Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh, phường Trang Hạ - thị xã Từ Sơn – tỉnh Bắc Ninh.

-          Thông tin liên lạc: bmv.tdtt1@gmail.com

2. Lịch sử hình thành và phát triển bộ môn Võ – Quyền Anh:

          Bộ môn Võ – Quyền Anh là một trong những bộ môn được ra đời sớm của nhà trường, quá trình hình thành và phát triển của bộ môn hiện nay gắn liền với các bộ môn  Bắn súng và Bộ môn Vật. Đến năm 1999, Bộ môn Võ – Quyến Anh (Bộ môn Võ cũ) được hình thành trên  cơ sở tách bộ môn Võ – Vật thành hai bộ môn độc lập.

          Bộ môn Võ – Quyền Anh, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh đã trải qua chặng đường nửa thế kỷ xây dựng, phấn đấu và trưởng thành rất vẻ vang. Trên mọi lĩnh vực hoạt động, trải qua các thời kỳ chiến tranh cũng như­ trong hoà bình xây dựng và bảo vệ đất nư­ớc, giáo viên bộ môn luôn nêu cao tinh thần tích cực chủ động, năng động sáng tạo khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc  nhiệm vụ chính trị trọng tâm được giao là đào tạo cử nhân sư phạm thể dục thể thao và huấn luyện thể thao chuyên ngành Võ thuật, đồng thời nghiên cứu khoa học, đóng góp to lớn vào sự nghiệp phát triển nền thể thao nước nhà, cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc.

Tập thể Bộ môn Võ – Quyền Anh là đơn vị vững mạnh và là niềm tự hào của Trường Đại học TDTT Bắc Ninh.

3. Chức năng, nhiệm vụ bộ môn Võ – Quyền Anh:

Theo quyết định số 861/QĐ-TDTTBN bộ môn Võ – Quyền Anh có chức năng, nhiệm vụ sau:

- Chức năng: Bộ môn Võ – Quyền Anh là đơn vị chuyên môn về đào tạo, nghiên cứu khoa học và công nghệ trực thuộc Ban giám hiệu, có chức năng xây dựng chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy; tổ chức, quản lý hoạt động giảng dạy môn học và chịu trách nhiệm về chất lượng các hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ của các môn học Võ và Quyền Anh.

- Nhiệm vụ:

+ Xây dựng mục tiêu môn học, chương trình khung môn học; biên soạn giáo trình, sách giáo khoa và các tài liệu phục vụ công tác giảng dạy và học tập các môn học được phân công.

+ Tổ chức và quản lý hoạt động dạy và học các môn học được phân công.

+ Sắp xếp bố trí giảng viên thực hiện các nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học phù hợp với trình độ chuyên môn được đào tạo.

+ Quản lý hồ sơ dạy học và giờ lên lớp của giáo viên Bộ môn; hàng năm lập kế hoạch và tổ chức dự giờ, hội giảng và trao đổi học thuật trong bộ môn.

+ Biên soạn đề thi, đáp án thi và tổ chức thực hiện các hình thức thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo kế hoạch.

+ Xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học và triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu về lĩnh vực chuyên môn do Bộ môn phụ trách và nghiên cứu ứng dụng các phương pháp dạy học và phương pháp đánh giá tiên tiến; Tham gia các hội nghị khoa học chuyên ngành hoặc liên quan; Tham gia tư vấn về đào tạo và nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực chuyên môn Bộ môn phụ trách.

+ Xây dựng kế hoạch và tổ chức bồi dưỡng giảng viên, bố trí giảng viên tham gia chỉ đạo thực tập, thực tế, chủ nhiệm lớp; đánh giá, đề xuất khen thưởng, kỷ luật giảng viên của Bộ môn theo quy định của pháp luật.

+ Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, hoạt động khoa học kỹ thuật cho sinh viên; tham gia đề xuất khen thưởng kỷ luật sinh viên.

+ Quản lý, sử dụng, lập kế hoạch sửa chữa và bảo dưỡng các trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của Bộ môn.

+ Phối hợp với các phòng ban, khoa, bộ môn khác thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và xây dựng Trường.

+ Hợp tác trong nước và quốc tế về hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học.

+ Tổ chức hoạt động phối hợp với các đơn vị trong và ngoài trường để nâng cao, mở rộng quy mô và chất lượng huấn luyện vận động viên các đội tuyển cấp tỉnh, cấp quốc gia và tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn và phẩm chất trính trị, đạo đức cho huấn luyện viên và vận động viên.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban giám hiệu phân công.

4. Cán bộ đơn vị qua các thời kỳ.

4.1. Lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ

TT Họ tên Chức vụ công tác Ảnh
1

PGS. TS Nguyễn Duy Phát

Trưởng bộ môn Võ, Vật, Bắn súng từ năm 1987 – 1997
2 Thày Nguyễn Văn Chung

Trưởng bộ môn Võ, Vật từ năm 1997 – 1999

Trưởng bộ môn Võ - Quyền Anh từ năm 1999 – 2007

3 ThS. Nguyễn Anh Tú Trưởng bộ môn Võ – Quyền Anh từ năm 2007 - 2017
5 TS. Lý Đức Trường Trưởng bộ môn Võ – Quyền Anh từ năm 2017 đến nay

4.2. Cán bộ đơn vị hiện tại.

 
TT Họ tên Trình độ Nhiệm vụ

Điện thoại

Email

1

TS. Lý Đức Trường

Trưởng bộ môn

Tiến sĩ

- Phụ trách quản lý chung bộ môn. Chịu trách nhiệm trước nhà trường về công việc của bộ môn.

- Giảng dạy môn học Pencak Silat.

- Cố vấn học tập cho các lớp chuyên sâu.

- Tham gia công tác NCKH.

ĐT: 0913031037

            Email: lidechang1976@gmail.com
2

TS. Nguyễn Hồng Đăng

Phó Trưởng bộ môn
Tiến sĩ

- Giúp việc cho trưởng bộ môn quản lý bộ môn.

- Phụ trách và giảng dạy môn học Karatedo.

- Phụ trách công tác NCKH của bộ môn.

- Giảng dạy và theo dõi các khóa theo sự phân công của bộ môn.

- Cố vấn học tập các lớp theo sự phân công của bộ môn.

ĐT: 0945747886

Email: nhdang2127@yahoo.com
3

ThS. Nguyễn Anh Tú

Giảng viên
Thạc sĩ

- Giảng dạy môn học Pencak Silat.

- Tham gia NCKH và hướng dẫn sinh viên NCKH.

- Giảng dạy và theo dõi các khóa theo sự phân công của bộ môn.

- Cố vấn học tập các lớp theo sự phân công của bộ môn.

ĐT: 0983321912

Email: nguyenanhtu1510@gmail.com
4

ThS. Lưu Quốc Hưng

Giảng viên
Thạc sĩ

- Giảng dạy môn học Boxing.

- Tham gia NCKH và hướng dẫn sinh viên NCKH.

- Giảng dạy và theo dõi các khóa theo sự phân công của bộ môn.

- Cố vấn học tập các lớp theo sự phân công của bộ môn.

ĐT: 0912218913

Email: luuhung73@gmail.com
5

ThS. Nguyễn Tuấn Cường

Giảng viên
Thạc sĩ

- Giảng dạy môn học Karatedo

- Tham mưu về công tác NCKH.

- Tham gia NCKH và hướng dẫn sinh viên NCKH.

- Giảng dạy và theo dõi các khóa theo sự phân công của bộ môn.

ĐT: 0945538338

Email: cuongnguyen74@yahoo.com
6

ThS. Lưu Trọng Tuấn

Giảng viên
Thạc sĩ

- Giảng dạy môn học Pencak Silat.

- Tham gia NCKH và hướng dẫn sinh viên NCKH.

- Giảng dạy và theo dõi các khóa theo sự phân công của bộ môn.

- Cố vấn học tập các lớp theo sự phân công của bộ môn.

- Đang học nghiên cứu sinh nước ngoài

ĐT: 0979008334

Email:Luutrongtuan1005@gmail.com
7

ThS. Trương Quang Anh

Giảng viên
Thạc sĩ

Phụ trách và giảng dạy môn học Pencak Silat.

- Phụ trách quản lý sinh viên bộ môn.

- Tham gia NCKH và hướng dẫn sinh viên NCKH.

- Giảng dạy và theo dõi các khóa theo sự phân công của bộ môn.

- Cố vấn học tập các lớp theo sự phân công của bộ môn

ĐT: 01679567788

Email: quanganhsilat@yahoo.com

8

ThS. Vũ Thị Hiền

Giảng viên
Thạc sĩ

- Phụ trách và giảng dạy môn học Taekwondo.

- Phụ trách công tác Đoàn.

- Tham gia NCKH và hướng dẫn sinh viên NCKH.

- Giảng dạy và theo dõi các khóa theo sự phân công của bộ môn.

- Cố vấn học tập các lớp theo sự phân công của bộ môn

ĐT: 01685785786

Email: vuthihien@gmail.com

9

ThS. Nguyễn Trí Quân

Giảng viên
Thạc sĩ

- Phụ trách và giảng dạy môn học Boxing.

- Trợ lý Giáo vụ bộ môn.

- Tham gia NCKH và hướng dẫn sinh viên NCKH.

- Giảng dạy và theo dõi các khóa theo sự phân công của bộ môn.

- Cố vấn học tập các lớp theo sự phân công của bộ môn.

ĐT: 0986334774

Email: guyentriquan84@gmail.com

 

5. Các thành tích đạt được:

- Đạt tập thể lao động tiên tiến trong năm học 2015 - 2016 và 2016 - 2017.

- Kết quả thi kết thúc học phần của sinh viên chuyên ngành Võ thuật: 100% thi qua lần 1, trong đó 95% đạt loại Giỏi và Xuất sắc.

- Kết quả của sinh viên phổ tu: 95% thi qua lần 1, trong đó 15% đạt Giỏi, Xuất sắc, 70% đạt loại Khá .

- Giảng viên trong Bộ môn, chỉ đạo NCKH cho sinh viên K49 đã bảo vệ thành công  xếp loại giỏi.

- 1 đồng chí tham gia hội giảng được hội đồng nhà trường xếp loại Xuất sắc.

- Các giảng viên bộ môn tham gia bình giảng đều được hội đồng nhà trường đánh giá loại Giỏi trong các năm học.

- Tổ chức thành công Giải võ thuật truyền thống lần thứ 5 năm 2017 thành công tốt đẹp.

-   Bảo vệ thành công 2 đề tài cấp cở sở được hội đồng khoa học nhà trường nghiệm thu, đánh giá xếp loại Giỏi trong năm học 2016 - 2017.

-   1 giảng viên tham gia huấn luyện và chỉ đạo thi đấu tại Đại hội thể thao Sinh viên Thế Giới năm 2017 được tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

-          Vô địch giải Cúp Bóng đá nữ toàn trường năm 2017.

-          Giải ba Hội trại  toàn trường năm 2017.

6. Một số hình ảnh hoạt động của bộ môn Võ – Quyền Anh:

Giờ học Pencak Silat của lớp CS khóa Đại học 49 HLTT

Giờ học Boxing của lớp CS khóa Đại học 48 HLTT

Giáo viên bộ môn và các vị khách mời chụp ảnh lưu niệm với VĐV tại Giải Võ thuật truyền thống năm 2017
Sinh viên chuyên sâu Võ tham gia đồng diễn kỷ niệm ngày thành lập trường 14/12

Sinh viên CS Võ tham gia Đại hội Thể thao sinh viên Thế giới năm 2017 (Đài Loan)

Hoạt động giao lưu thể thao giữa các đơn vị trong và ngoài trường

của Bộ môn Võ – Quyền anh.

 
Trở về đầu trang

Các tin bài đã đăng
 ▪  GS. Choi Seong Kon, trưởng Bộ môn Taekwondo, khoa Giáo dục thể chất, đại học Keimyung Hàn Quốc đến thăm Bộ môn Võ - Quyền Anh (22/05/2016)
 ▪  ĐẠI HỘI LIÊN CHI ĐOÀN BỘ MÔN VÕ – QUYỀN ANH NHIỆM KỲ 2016-2019 (18/03/2016)
 ▪  Giải TAEKWONDO truyền thống Trường Đại học TDTT Bắc Ninh lần thứ IX năm 2014 (24/11/2014)
 ▪  Báo cáo tổng kết năm 2013 và kế hoạch 2014 (24/10/2014)
 ▪  Giải bóng đá Futsal Liên Chi Đoàn Võ-Quyền Anh lần VI năm 2013, thời gian từ 08-17/10/2013 (21/10/2013)

    Xem
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com