Tiếng Anh-English
Ngày 25 tháng 11 năm 2020
  Đăng nhập
Trang Chính
Chủ tịch Hồ Chí Minh với TDTT
Chuyên đề 3 công khai
Lịch sử phát triển - Sứ mệnh
Tin tức - Sự kiện
Cơ cấu tổ chức
Các phòng chức năng
Các Khoa
Khoa Huấn luyện thể thao
Khoa Giáo dục thể chất
Khoa Kiến thức và kỹ năng cơ sở ngành
Khoa Y học TDTT
Khoa Quản lý TDTT
Khoa kiến thức cơ bản
Các tổ chức trực thuộc
Các Bộ môn
Tuyển sinh 2019
Tin tức ngành
QT ISO 9001-2008
Văn bản - Quy chế
Đào tạo Tiến sĩ
Khoa học và công nghệ
Thông báo tuyển dụng
Tìm kiếm nâng cao
   Tin tứcCác KhoaKhoa Y học TDTT  
Lịch sử hình thành và phát triển Khoa Y học TDTT
Thứ năm, 11:13' 25/01/2018

  1. Thông tin đơn vị:

- Tên đơn vị: Khoa Y học TDTT

- Địa chỉ: Tầng 1, nhà Liên Hợp trường Đại học TDTT Bắc Ninh Trang Hạ - Từ Sơn - Bắc Ninh.

- Thông tin liên lạc:

+ Điện thoại: 02222246128

+ Email: khoaysinhhoctdtt@gmail.com

  1. Lịch sử hình thành và phát triển đơn vị:

Trong những thành công của thể thao Việt Nam luôn có sự đóng góp của lực lượng bác sĩ thể thao, cán bộ y học thể thao. Tuy nhiên, lực lượng này còn hạn chế về số lượng cũng như chất lượng. Đứng trước thực tế đó, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển sự nghiệp TDTT hiện nay, đồng thời theo đúng xu thế phát triển thể thao hiện đại. Được sự đồng ý của Bộ giáo dục đào tạo, Bộ văn hóa, thể thao và du lịch, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh, cái nôi đào tạo cán bộ TDTT cho cả nước đã thành lập Khoa Y học thể thao đựơc thành lập theo quyết định số 293/ĐH1-TC ngày 14/09/2007 của Hiệu truởng trường đại học thể dục thể thao I nay là trường đại học thể dục thể thao Bắc Ninh.

Trải qua quá trình hình thành và phát triển của Trường từ năm 1976, Trường đã đào tạo chuyên ngành Y sinh học TDTT được ba khoá (khoá Y học 12, 13 và 14). Sinh viên các khoá ra trường đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhiều sinh viên đã trưởng thành và giữ các chức vụ cao trong ngành, đóng vai trò quan trọng trong việc chăm sóc sức khoẻ và tuyển chọn VĐV, trở thành các giáo viên y sinh học TDTT trong các trường Cao đẳng và Đại học TDTT, không ngừng tích cực tham gia  công tác nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên, trong giai đoạn đó, các yếu tố về con người, cơ sở vật chất của Trường chưa đáp ứng được yêu cầu đào tạo, do vậy sau 30 năm, kể từ khoá học đầu tiên, Trường ĐH TDTT Bắc Ninh tiếp tục đào tạo cán bộ Y học TDTT cho ngành. Hiện nay, Là đơn vị hành chính cơ sở của trường gắn với ngành đào tạo Y sinh học TDTT. Khoa có chức năng quản lý giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo Y sinh học TDTT.

3. Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị: Quyết định số 876/QĐ-TDTTBN ngày 20/10/2014

3.1. Chức năng

            Khoa Y học thể thao có chức năng tham mưu, giúp việc Ban Giám hiệu về  quản lý giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo ngành học Y học TDTT.

3.2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

3.2.1. Quản lý giảng dạy

- Chủ trì xây dựng và quản lý chương trình, kế hoặc học tập hàng năm cho từng khóa học thuộc ngành đào tạo;

- Trực tiếp tổ chức triển khai kế hoạch đào tạo và quản lý chất lượng giờ học thuộc ngành đào tạo;

- Chủ trì quản lý chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học thuộc ngành đào tạo.

3.2.2. Quản lý học tập

            - Chủ trì và phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp quản lý đào tạo sinh viên thuộc ngành đào tạo;

            - Quản lý và lưu trữ hồ sơ học sinh, sinh viên, hồ sơ kết quả học tập, rèn luyện cảu sinh viên thuộc ngành đào tạo;

            - Xác nhận cho học sinh, sinh viên vay vốn tín dụng theo quy định;

            - Phối hợp tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đạo đức, lối sống cho sinh viên;

            - Phối hợp giải quyết các chế độ, chính sách về học bổng, học phí và các vấn đề liên quan đến khen thưởng, kỷ luật sinh viên.

            3.2.3. Tổ chức đào tạo.

            - Tổ chức các hoạt động thực tế, thực tập nghiệp vụ đối với sinh viên chuyên ngành theo chương trình kế hoạch đào tạo;

            - Tổ chức thực hiện những hoạt động dự án liên kết với các doanh nghiệp, tổ chức, hiệp hội, cơ quan ngoài trường phát triển ngành đào tạo;

            - Phói hợp với các đơn vị tổ chức cấp bằng tốt nghiệp, chứng chỉ cho sinh viên;

            - Trực tiếp cung cấp tài liệu liên quan đến kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên.

            - Thừa lệnh Hiệu trưởng ký các văn bản theo chức năng, nhiệm vụ.

            3.2.4. thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu phân công.

4. Cán bộ đơn vị qua các thời kỳ

4.1. Lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ

TT Họ tên Chức vụ công tác
1 ThS. Lê Hữu Hưng Trưởng Khoa Y học TDTT từ năm 2007 - 2014
2

TS. Trương Đức Thăng

Phó trưởng Khoa

Phó Trưởng Khoa Y học TDTT từ năm 20014 - nay

4.2. Cán bộ hiện tại

TT Họ tên Trình độ Nhiệm vụ

Điện thoại

Email

1

TS. Trương Đức Thăng

Phó trưởng Khoa

Tiến sĩ

* Quản lý công tác chung toàn khoa. Trực tiếp tham mưu các công việc:

- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn , cơ cấu tổ chức của đơn vị;

- xây dựng chương trình công tác của khoa theo tháng, năm, trung và dài hạn.

- Quản lý, nhận xét,đánh giá khen thưởng, kỷ luật và các chế độ chính sách  với cán bộ, viên chức thuộc đơn vị quản lý.

- Thực hiện các công việc khác do Nhà trường phân công.

* Công việc lên lớp

- Thực hiện soạn chương trình môn học, đề cương bài giảng, tiến trình, giáo án hai môn học được phân công.

- Lên lớp theo lịch phân công, đánh giá mức độ tiếp thu kiến thức của sinh viên.

- Ra đề thi, chấm thi, cho điểm kết thúc môn học.

- Giảng dạy học kỳ phụ (nếu có)

 

0983080117

thangsport2@gmail.com
2
ThS. Nguyễn Thị Thùy Dương
Thạc sĩ

Tham mưu các công việc:

- Giáo vụ khoa bao gồm:

+ In, phát phiếu điểm danh, phiếu điểm cho các bộ môn

+ Vào điểm các môn học theo từng kỳ, năm học

+ Tổng kết, phối hợp với trợ lý quản lý HSSV xét các chế độ chính sách cho sinh viên: học bổng, lên lớp lưu ban, xét tốt nghiệp ....

- Quản lý chương trình đào tạo ngành Y sinh học TDTT

- Phối hợp xây dựng kế hoạch liên kết với các đơn vị bên ngoài.

- Lên kế hoạch quảng bá ngành Y sinh học TDTT phục vụ công tác tuyển sinh của ngành

- Quản lý kỳ học phụ, đẳng cấp, cải thiện điểm:

+ Cho sinh viên đăng ký danh sách, thu tiền;

+ Kiểm tra danh sách sinh viên đăng ký theo quy định;

+ Nộp tiền, bảng kê thu tiền lên phòng Tài vụ

       -  Văn thư lưu trữ:

+ xử lý các văn bản đi và đến của đơn vị theo đúng kế hoạch được phân công.

+ Báo cáo kết quả tháng cho phòng HC-TH

       - Công nghệ thông tin:

+ cập nhật các thông tin, lịch công tác của khoa đưa lên mạng của Nhà trường đảm bảo đúng kế hoạch.

+ Nộp báo cáo theo đúng quy định

+ Viết bài, đăng tin lên trang Web của Khoa

ĐT: 0988900477 nguyenduong24384@gmail.com
3
ThS. Nguyễn Văn Hướng
Thạc sĩ

Tham mưu các công việc:

- Quản lý hồ sơ HSSV:

+ Lập danh sách HSSV, vào sổ theo từng lớp, từng khóa.

+ lập danh sách sinh viên ở nội trú – ngoại trú

+ Làm các quyết định, có liên quan đến sinh viên trong khoá như: Quyết định bảo lưu, quyết định cho sinh viên nghỉ học đi thi đấu...

+ Quản lý, lưu giữ hồ sơ HSSV trong toàn bộ quá trình học tập và rèn luyện của sinh viên

+ Theo dõi, kiểm tra đôn đốc sinh viên trong toàn bộ quá học tập và rèn luyện tại trường như: Chào cờ, sinh hoạt Khoa, khóa, các buổi hội thảo và các hoạt động ngoại khóa khác.

+ Phối hợp với các đơn vị tổ chức tốt các buổi đón tiếp các tân sinh viên, tổ chức lễ tốt nghiệp cho sinh viên.

+ Theo dõi và phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức các kỳ học phụ cho sinh viên theo đúng kế hoạch và chương trình đào tạo chung của Nhà trường.

- Tổ chức sinh hoạt học tập chính trị, tuần sinh hoạt công dân cho cán bộ, giảng viên sinh viên của Khoa đảm bảo tính nghiêm túc và có hiệu quả cao.

- Phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức cho sinh viên của Khoa đi thực tập nghiệp vụ theo đúng kế hoạch đào tạo.

- Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo đơn vị về các công việc được giao.

2. Giải quyết các chế độ cho sinh viên

+ Nghiên cứu tài liệu liên quan, giải quyết các chế độ chính sách, ưu đãi của sinh viên.

+ Phối hợp với các đơn vị liên quan, tổng hợp hồ sơ tổ chức xét lên lớp lưu ban, khen thưởng, kỷ luật của sinh viên theo từng năm học.

3. Phối hợp phát triển Đảng viên: Giới thiệu các sinh viên có kết quả học tập và rèn luyện tốt sang Đoàn thanh niên bồi dưỡng.

        -  Trợ lý khoa học:

+ Kết hợp với bộ môn, Viện KHCN triển khai luận văn của sinh viên; đề tài các cấp.

+ Cập nhật và phổ biến cho cán bộ và sinh viên về các biểu mẫu và quy định trong việc thực hiện các đề tài KH&CN

        - Công tác Đoàn:

+ Các hoạt động nội – ngoại khóa; các chương trình tình nguyện; văn nghệ....

+ Giới thiệu các đoàn viên ưu tú đề nghị Đảng ủy trường duyệt đi học lớp cảm tình Đảng

       - Quản lý CLB Y Học TDTT

0969456783

 

Huongys.k45@gmail.com

 

5. Các thành tích đạt được:

TT

Thành tích

Số quyết định

1

Tập thể lao động tiên tiến năm 2010

437/QĐ-ĐHTTBN 21/10/2010

2

Tập thể lao động tiên tiến năm 2012

712/QĐ-TDTTBN 16/10/2012

3

Tập thể Lao động xuất sắc năm 2012

4334/QĐ - BVHTTDL, 07/11/2012

4

Tập thể lao động tiên tiến năm 2013

934/QĐ-TDTTBN 08/10/2013

5

Tập thể Lao động xuất sắc năm 2013

3716/QĐ-BVHTTDL 28/10/2013

6

Tập thể lao động tiên tiến năm 2014

742/QĐ-TDTTBN 05/9/2014

7

Tập thể lao động tiên tiến năm 2015

768/QĐ-TDTTBN 9/9/2015

8

Tập thể lao động xuất sắc 2015

3598/QĐ-BVHTTDL 23/10/2015

9

Giây khen Công đoàn 2016

01/QĐ-TDTTBN 6/1/2016

10

Tập thể lao động tiên tiến 2016

817/QĐ- TDTTBN, ngày 23/8/2016

11

Tập thể lao động xuất sắc 2016

3299/QĐ-BVHTTDL 19/9/2016

12

Bằng khen bộ 2 năm HTXS nhiện vụ 2016

3298/QĐ-BVHTTDL 19/9/2016

13

Giấy khen Đại hội Công đoàn 2017

12/QĐ-CĐTDTTBN ngày 30/5/2017

14

Tập thể lao động tiên tiến năm 2017

 883/QĐ-TDTTBN, ngày 23/8/2017

15

Tập thể lao động xuất sắc năm 2017

3592/QĐ-BVHTTDL,ngày 22/9/2017

 

6. Một số hình ảnh hoạt động của đơn vị

ThS. Lê Hữu Hưng - Nguyên Trưởng Khoa Y học TDTT từ năm 2007 - 2014
Một buổi họp của đơn vị
Sinh viên của Khoa tham gia giải Bóng đá Fussal năm 2013

 
Trở về đầu trang

Các tin bài đã đăng

    Xem
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com