Tiếng Anh-English
Ngày 19 tháng 9 năm 2019
  Đăng nhập
Trang Chính
Chủ tịch Hồ Chí Minh với TDTT
Chuyên đề 3 công khai
Lịch sử phát triển - Sứ mệnh
Tin tức - Sự kiện
Cơ cấu tổ chức
Các phòng chức năng
Các Khoa
Các tổ chức trực thuộc
Các Bộ môn
Bộ môn Bóng bàn
Bộ môn Bóng chuyền
Bộ môn Bóng đá, Đá cầu
Bộ môn Bóng ném
Bộ môn Bóng rổ
Bộ môn Cờ
Bộ môn Cầu Lông
Bộ môn Điền kinh, Cử tạ
Bộ môn Lý luận TDTT
Bộ môn Thể dục
Bộ môn Quản Lý TDTT
Bộ môn Thể thao dưới nước
Bộ môn Lý Luận Đại Cương
Bộ môn Tâm Lý, Giáo dục TDTT
Bộ môn Quần vợt
Bộ môn Y Sinh Học TDTT
Bộ môn Vật - Judo
Bộ môn Võ - Quyền anh
Bộ môn Bắn súng
Bộ môn GOLF
Tuyển sinh 2019
Tin tức ngành
QT ISO 9001-2008
Văn bản - Quy chế
Đào tạo Tiến sĩ
Khoa học và công nghệ
Thông báo tuyển dụng
Tìm kiếm nâng cao
   Tin tứcCác Bộ mônBộ môn Bóng bàn  
Lịch sử phát triển Bộ môn Bóng Bàn
Thứ năm, 04:43' 25/01/2018

            BỘ MÔN BÓNG BÀN- TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

 

 

  1. BỘ MÔN BÓNG BÀN 

-       Địa chỉ:      Tầng 1- Nhà liên hợp- Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

-       Điện thoại: 02222217308 

-       Email:

2.   LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN BỘ MÔN BÓNG BÀN.              Bộ môn Bóng bàn được thành lập năm 1972, thời gian đó, Bóng bàn và Cầu lông được ghép chung thành một Bộ môn. Đây cũng là năm đầu tiên giảng dạy môn Bóng bàn cho đối tượng không chuyên. Thầy Nguyễn Danh Thái, là Trưởng Bộ môn đầu tiên.

Năm 1974, đào tạo lớp chuyên ngành đầu tiên là khóa Đại học 7. Năm 1978, Bộ môn bóng bàn sát nhập cùng với các Bộ môn bóng khác trở thành Khoa các môn bóng. Khi đó, Trưởng khoa là thầy Nguyễn Thiệt Tình. Trong quá trình phát triển, Bộ môn Bóng bàn đã nhiều lần được ghép với các Bộ môn thể thao khác như: Bóng đá, Cầu lông… Từ năm 1998 được tách ra cho đến nay, là Bộ môn Bóng bàn trực thuộc Trường Đại học TDTT Bắc Ninh.

Trong những năm qua, Bộ môn luôn hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao và đạt được những thành tích xuất sắc của Trường Đại học TDTT Bắc Ninh, của Ngành TDTT, cũng như của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đã có nhiều thế hệ  giảng viên của Bộ môn đạt được học hàm, học vị như: PGS, TS và đóng vai trò là những cán bộ chủ chốt của Ngành TDTT.

3. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA BỘ MÔN BÓNG BÀN.

3.1.    Chức năng: Bộ môn Bóng bàn là đơn vị chuyên môn về đào tạo, nghiên cứu khoa học và công nghệ trực thuộc Ban Giám Hiệu, có chức năng xây dựng chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy; tổ chức, quản lý hoạt động giảng dạy môn học và chịu trách nhiệm về chất lượng các hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ của môn học Bóng bàn.

3.2.    Nhiệm vụ:

-             Xây dựng mục tiêu môn học, chương trình khung môn học; biên soạn giáo trình, sách giáo khoa và các tài liệu phục vụ công tác giảng dạy và học tập các môn học được phân công.

-             Tổ chức, quản lý hoạt động dạy và học các môn học được phân công.

-             Sắp xếp, bố trí giảng viên thực hiện các nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học phù hợp với trình độ chuyên môn được đào tạo.

-             Quản lý hồ sơ dạy học và giờ lên lớp của giáo viên Bộ môn; hàng năm lập kế hoạch và tổ chức dự giờ, hội giảng và trao đổi học thuật trong Bộ môn.

-             Biên soạn đề thi, đáp án thi và tổ chức thực hiện các hình thức thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo kế hoạch.

-             Xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học và triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu về lĩnh vực chuyên môn do Bộ môn phụ trách và nghiên cứu ứng dụng các phương pháp dạy học và phương pháp đánh giá tiên tiến; tham gia các hội nghị khoa học chuyên ngành hoặc liên quan; Tham gia tư vấn về đào tạo và nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực chuyên môn mà Bộ môn phụ trách.

-             Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, hoạt động khoa học kỹ thuật cho sinh viên; tham gia đề xuất khen thưởng kỷ luật sinh viên.

-             Quản lý, sử dụng, lập kế hoạch sửa chữa và bảo dưỡng các trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của Bộ môn.

-             Phối hợp với các phòng, ban, khoa, Bộ môn khác thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và xây dựng Trường.

-             Hợp tác trong nước cũng như quốc tế về hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học.

-             Tổ chức hoạt động phối hợp với các đơn vị trong và ngoài trường để nâng cao, mở rộng quy mô và chất lượng huấn luyện vận động viên các đội tuyển cấp tỉnh, cấp quốc gia và tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn và phẩm chất chính trị, đạo đức cho huấn luyện viên và vận động viên.

-             Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám Hiệu phân công.


4.  CÁN BỘ ĐƠN VỊ QUA CÁC THỜI KỲ.

4.1. Lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ

TT Họ tên Trình độ Chức vụ
1
PGS.TS. Nguyễn Danh Thái
Phó giáo sư, Tiễn sĩ Nguyên Trưởng Bộ Môn (1972 - 1979)
2
Ông Đoàn Trung Kiên
Cử Nhân Nguyên Trưởng Bộ Môn (1979-1987)
3
ThS. Trần Văn Quỳnh
Thạc sĩ Nguyên Trưởng Bộ Môn (1987-1994)
4
ThS. Vũ Thành Sơn
Thạc sĩ Nguyên Trưởng Bộ Môn (1994-2006)
5
PGS.TS. Nguyễn Danh Hoàng Việt
Phó giáo sư, Tiễn sĩ Nguyên Trưởng Bộ Môn (2006-2008)
6
ThS. Nguyễn Ngọc Giao
Thạc sĩ Nguyên Trưởng Bộ Môn (2008-2013)

4.2. Cán bộ đơn vị hiện tại.

TT Họ tên, Chức vụ Trình độ Nhiệm vụ

Điện thoại

Email

1
ThS. Lê Vương Anh
Phó trưởng phụ trách Bộ môn
Thạc sĩ

Quản lý chung

Giảng dạy

0988555674

levuonganh2009@gmail.com
2
TS. Hồ Mạnh Trường
Phó trưởng  Bộ môn
Tiến sĩ

Trợ lý khoa học

Giảng dạy

0946548282

hotruong_1@yahoo.com
3
ThS. Trần Hồng Việt
Giảng viên
Thạc sĩ

Trợ lý CNTT

Giảng dạy

 

0904145390

viettranthihong@gmail.com
4
ThS. Nguyễn Danh Nam
Giảng viên
Thạc sĩ

Trợ lý giáo vụ

Giảng dạy

0989137779

nguyendanhnam83.bb@gmail.com
5
ThS. Nguyễn Trung Kiên
Giảng viên
Thạc sĩ

Quản lý HSSV

Giảng dạy

0912966034

kiendoantdtt@gmail.com

 

5.          CÁC THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

Trong những năm qua, Bộ môn đã đạt được những thành tích sau:

         -           Đào tạo hàng nghìn cán bộ, giáo viên, HLV, hướng dẫn viên môn Bóng bàn.

         -          Xây dựng chương trình, sách giáo khoa, giáo trình, tài liệu tham khảo phục vụ công tác giảng dạy, học tập môn Bóng bàn.

         -          Nghiên cứu ứng dụng thành công một số đề tài khoa học (được Nhà trường và Ngành TDTT  nghiệm thu đạt kết quả từ Khá trở lên) phục vụ công tác giảng dạy, học tập.

         -          Huấn luyện đội tuyển Bóng bàn nhà trường đạt nhiều thứ hạng cao ở  giải sinh viên, quốc gia và quốc tế

      -          Bộ môn đã đạt “Thành tích xuất sắc trong Đại hội Thể thao Sinh viên Toàn quốc lần thứ V - năm  2015” của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

      -          Bộ môn đã đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc năm học 2014 – 2015” của Bộ Trưởng Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch

      -          Bộ môn đã đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc năm học 2015 – 2016” của Bộ Trưởng Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch

      -          Bộ môn đã đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc năm học 2016 – 2017” của Bộ Trưởng Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch

      -          Bộ môn được nhận Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch: “Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác hai năm học liên tục” (2015 – 2016, 2016 - 2017) 

 

6. MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ MÔN BÓNG BÀN

Giảng viên Bộ môn Bóng bàn
Giảng viên Bộ môn Tham gia trọng tài Bóng bàn giải Đại hội sinh viên toàn quốc
Giảng dạy thực hành lớp chuyên ngành
Một giờ giảng dạy lí thuyết cho sinh viên không chuyên
Tham gia hội giảng Trường Đại học TDTT Bắc Ninh
Nghiên cứu khoa học phục vụ công tác giảng dạy

 

 
Trở về đầu trang

Các tin bài đã đăng
 ▪  Bộ môn Bóng Bàn khai mạc giải Bóng Bàn truyền thống năm 2015 (08/12/2015)
 ▪  Giới thiệu Bộ môn Bóng Bàn (30/10/2014)

    Xem
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com