Tiếng Anh-English
Ngày 19 tháng 9 năm 2019
  Đăng nhập
Trang Chính
Chủ tịch Hồ Chí Minh với TDTT
Chuyên đề 3 công khai
Lịch sử phát triển - Sứ mệnh
Tin tức - Sự kiện
Cơ cấu tổ chức
Các phòng chức năng
Các Khoa
Các tổ chức trực thuộc
Các Bộ môn
Bộ môn Bóng bàn
Bộ môn Bóng chuyền
Bộ môn Bóng đá, Đá cầu
Bộ môn Bóng ném
Bộ môn Bóng rổ
Bộ môn Cờ
Bộ môn Cầu Lông
Bộ môn Điền kinh, Cử tạ
Bộ môn Lý luận TDTT
Bộ môn Thể dục
Bộ môn Quản Lý TDTT
Bộ môn Thể thao dưới nước
Bộ môn Lý Luận Đại Cương
Bộ môn Tâm Lý, Giáo dục TDTT
Bộ môn Quần vợt
Bộ môn Y Sinh Học TDTT
Bộ môn Vật - Judo
Bộ môn Võ - Quyền anh
Bộ môn Bắn súng
Bộ môn GOLF
Tuyển sinh 2019
Tin tức ngành
QT ISO 9001-2008
Văn bản - Quy chế
Đào tạo Tiến sĩ
Khoa học và công nghệ
Thông báo tuyển dụng
Tìm kiếm nâng cao
   Tin tứcCác Bộ mônBộ môn Vật - Judo  
Lịch sử hình thành và phát triển Bộ môn Vật, Judo
Thứ ba, 11:36' 30/01/2018

 

1. Thông tin đơn vị:

-          Tên đơn vị: Bộ môn Vật - Judo.

-          Địa chỉ: Nhà tập Vật - Judo, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh.

-          Thông tin liên lạc: Bmvat-judodhtdtt1gmail.com

2. Lịch sử hình thành và phát triển bộ môn Vật - Judo:

         Bộ môn Vật - Judo là một trong những bộ môn được ra đời sớm của nhà trường, quá trình hình thành và phát triển của bộ môn hiện nay gắn liền với các bộ môn: Võ- Vật và Bắn súng. Đến năm 1999 tách ra thành bộ môn Vật – Judo độc lập.

          Bộ môn Vật - Judo, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh đã trải qua chặng đường nửa thế kỷ xây dựng, phấn đấu và trưởng thành rất vẻ vang. Trên mọi lĩnh vực hoạt động, trải qua các thời kỳ chiến tranh cũng như­ trong hoà bình xây dựng và bảo vệ đất nư­ớc, giáo viên bộ môn luôn nêu cao tinh thần tích cực chủ động, năng động sáng tạo khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc  nhiệm vụ chính trị trọng tâm được giao là đào tạo cử nhân sư phạm thể dục thể thao và huấn luyện thể thao chuyên ngành Vật và Judo đồng thời nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ đóng góp to lớn vào sự nghiệp phát triển nhà trường cũng như nền thể thao nước nhà cùng sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc.

Tập thể Bộ môn Vật - Judo là đơn vị vững mạnh và là niềm tin, niềm tự hào của bao thế hệ Thầy và trò Trường Đại học TDTT Bắc Ninh.

3. Chức năng, nhiệm vụ bộ môn Vật - Judo:

Theo quyết định số 861/QĐ-TDTTBN bộ môn Vật - Judo có chức năng, nhiệm vụ sau:

- Chức năng:Bộ môn Vật - Judo là đơn vị chuyên môn về đào tạo, nghiên cứu khoa học và công nghệ trực thuộc Ban giám hiệu, có chức năng xây dựng chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy; tổ chức, quản lý hoạt động giảng dạy môn học và chịu trách nhiệm về chất lượng các hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ của các môn học Vật và  Judo.

- Nhiệm vụ:

+ Xây dựng mục tiêu môn học, chương trình khung môn học; biên soạn giáo trình, sách giáo khoa và các tài liệu phục vụ công tác giảng dạy và học tập các môn học được phân công.

+ Tổ chức và quản lý hoạt động dạy và học các môn học được phân công.

+ Sắp xếp bố trí giảng viên thực hiện các nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học phù hợp với trình độ chuyên môn được đào tạo.

+ Quản lý hồ sơ dạy học và giờ lên lớp của giáo viên Bộ môn; hàng năm lập kế hoạch và tổ chức dự giờ, hội giảng và trao đổi học thuật trong bộ môn.

+ Biên soạn đề thi, đáp án thi và tổ chức thực hiện các hình thức thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo kế hoạch.

+ Xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học và triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu về lĩnh vực chuyên môn do Bộ môn phụ trách và nghiên cứu ứng dụng các phương pháp dạy học và phương pháp đánh giá tiên tiến; Tham gia các hội nghị khoa học chuyên ngành hoặc liên quan; Tham gia tư vấn về đào tạo và nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực chuyên môn Bộ môn phụ trách.

+ Xây dựng kế hoạch và tổ chức bồi dưỡng giảng viên, bố trí giảng viên tham gia chỉ đạo thực tập, thực tế, chủ nhiệm lớp; đánh giá, đề xuất khen thưởng, kỷ luật giảng viên của Bộ môn theo quy định của pháp luật.

+ Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, hoạt động khoa học kỹ thuật cho sinh viên; tham gia đề xuất khen thưởng kỷ luật sinh viên.

+ Quản lý, sử dụng, lập kế hoạch sửa chữa và bảo dưỡng các trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của Bộ môn.

+ Phối hợp với các phòng ban, khoa, bộ môn khác thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và xây dựng Trường.

+ Hợp tác trong nước và quốc tế về hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học.

+ Tổ chức hoạt động phối hợp với các đơn vị trong và ngoài trường để nâng cao, mở rộng quy mô và chất lượng huấn luyện vận động viên các đội tuyển cấp tỉnh, cấp quốc gia và tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn và phẩm chất trính trị, đạo đức cho huấn luyện viên và vận động viên.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban giám hiệu phân công.

4. Cán bộ đơn vị qua các thời kỳ.

4.1. Lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ.

TT Họ tên Chức vụ
1
Thầy Lê Ngọc Minh
Trưởng bộ môn Võ-Vật (năm 1972- 1975)
2
Thầy Đoàn Ngọc Thi
Trưởng bộ môn Võ-Vật  (năm 1976 -1986)
3
PGS. TS Nguyễn Duy Phát
Trưởng bộ môn Võ, Vật, Bắn súng (năm 1987 – 1997)
4
Thầy Nguyễn Văn Chung
Trưởng bộ môn: Võ – Vật (năm 1997 – 1999)
5
TS. Ngô Ích Quân
Trưởng bộ môn Vật- Judo (năm 1999 – 2008)
6
PGS.TS. Phạm Đông Đức
Trưởng bộ môn Vật- Judo (năm 2008 - 2011)

 

4.2. Cán bộ đơn vị hiện tại.

TT Họ tên, Chức Vụ Trình độ Nhiệm vụ Điện thoại, Email
1
ThS. Trần Văn Thạch Trưởng Bộ môn
Thạc sĩ

- Quản lý bộ môn. Chịu trách nhiệm trước nhà trường về chất lượng của bộ môn.

- Biên soạn các tài liệu giảng dạy

- Giảng dạy môn học Vật - Judo

- Cố vấn học tập cho các lớp chuyên sâu.

- Tham gia công tác NCKH và chuyển giao công nghệ...

0977758678

Tranthach78@gmail.com
2

ThS. Nghiêm Thị Giang Giảng viên

Thạc sĩ

- Giáo vụ bộ môn

- Phụ trách và giảng dạy theo dõi các khóa theo sự phân công của bộ môn.

- Tham gia NCKH và hướng dẫn sinh viên NCKH

- Cố vấn học tập…

0974574077

nghiemthigiang85@gmail.com

5. Thành tích của đơn vị đạt được:

- Đạt tập thể lao động tiên tiến và xuất sắc trong các năm học: 2006 -2007; 2009 -2010; 2013 -2014; 2014 -2015; 2015 - 2016 và 2016 - 2017.

- Đạt thành tích xuất sắc trong thi đua và xây dựng tổ chức công đoàn 2012-1017

- Đăng cai tổ chức thành công lớp huấn luyện viên và trọng tài do quỹ IOC, ủy ban Olympic thế giới giảng dạy năm 2016

- Đăng cai tổ chức thành công lớp huấn luyện viên và trọng tài môn Vật dân tộc Việt Nam toàn quốc năm 2017.

- Tổ chức thành công Giải Vật truyền thống  năm 2017 thành công tốt đẹp.

Bên cạnh đó, cán bộ, giảng viên trong bộ môn cũng được ghi nhận ở nhiều phần thưởng như: Giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, công đoàn viên xuất sắc, Đảng viên xuất sắc, chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, bằng khen của bộ trưởng, của tỉnh đoàn, trung ương đoàn và của thủ tướng chính phủ.

6. Một số hình ảnh hoạt động của bộ môn Vật - Judo:

Giờ học Judo của lớp chuyên ngành
Một giờ họp chuyên môn của Bộ môn
Tập thể lớp Vật – Judo chụp ảnh kỉ niệm khi thi kết thúc học phần

 
Trở về đầu trang

Các tin bài đã đăng
 ▪  Giải Vật – Judo truyền thống năm 2015 (18/05/2015)

    Xem
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com