Tiếng Anh-English
Ngày 19 tháng 9 năm 2019
  Đăng nhập
Trang Chính
Chủ tịch Hồ Chí Minh với TDTT
Chuyên đề 3 công khai
Lịch sử phát triển - Sứ mệnh
Tin tức - Sự kiện
Cơ cấu tổ chức
Các phòng chức năng
Các Khoa
Các tổ chức trực thuộc
Các Bộ môn
Bộ môn Bóng bàn
Bộ môn Bóng chuyền
Bộ môn Bóng đá, Đá cầu
Bộ môn Bóng ném
Bộ môn Bóng rổ
Bộ môn Cờ
Bộ môn Cầu Lông
Bộ môn Điền kinh, Cử tạ
Bộ môn Lý luận TDTT
Bộ môn Thể dục
Bộ môn Quản Lý TDTT
Bộ môn Thể thao dưới nước
Bộ môn Lý Luận Đại Cương
Bộ môn Tâm Lý, Giáo dục TDTT
Bộ môn Quần vợt
Bộ môn Y Sinh Học TDTT
Bộ môn Vật - Judo
Bộ môn Võ - Quyền anh
Bộ môn Bắn súng
Bộ môn GOLF
Tuyển sinh 2019
Tin tức ngành
QT ISO 9001-2008
Văn bản - Quy chế
Đào tạo Tiến sĩ
Khoa học và công nghệ
Thông báo tuyển dụng
Tìm kiếm nâng cao
   Tin tứcCác Bộ mônBộ môn Bóng rổ  
Lịch sử hình thành và phát triển Bộ môn Bóng rổ
Thứ ba, 10:14' 06/03/2018

Lịch sử hình thành và phát triển Bộ môn Bóng rổ

1. Thông tin đơn vị:

- Tên gọi: Bộ môn Bóng rổ

- Địa chỉ: Tầng 2- Nhà liên hợp Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh

- Điện thoại: 0912413099

2. Lịch sử hình thành và phát triển đơn vị

Ngay từ những buổi đầu khi trường trung cấp TDTT trung ương (tiền thân của trường Đại học TDTT Bắc Ninh ngày nay) được thành lập, Bóng rổ đã được coi là một trong những môn học quan trọng và được đưa vào chương trình giảng dạy. Cùng với gần 60 năm xây dựng và trưởng thành của nhà trường, Bộ môn Bóng rổ cũng đã trải qua nhiều giai đoạn sát nhập, phân tách ... để không ngừng lớn mạnh và phát triển cùng với sự nghiệp đào tạo của nhà trường. Từ năm 1959 – 1981 là một Bộ môn độc lập, sau đó, từ năm 1981-1998 sát nhập cùng với một số môn học khác (Bóng chuyền, Cơ vua, trò chơi, sau này có thêm Bóng ném) để trở thành một Bộ môn ghép. Từ năm 1998, 2 môn học Bóng Rổ, Bóng Ném được tách ra và Bộ môn Bóng Rổ- Bóng Ném được thành lập. Từ năm 2006 tới nay, 2 môn học Bóng Rổ  và Bóng  Ném đã được tách ra và Bóng Rổ lại trở thành một Bộ môn độc lập.

3. Chức năng và nhiệm vụ Bộ môn Bóng rổ

Chức năng

Bộ môn Bóng Rổ là đơn vị chuyên môn về đào tạo, nghiên cứu khoa học và công nghệ trực thuộc Ban giám hiệu, có chức năng xây dựng chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy; tổ chức, quản lý hoạt động giảng dạy môn học và chịu trách nhiệm về chất lượng các hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ của môn học Bóng rổ.

Nhiệm vụ

- Xây dựng mục tiêu môn học, chương trình khung môn học; biên soạn giáo trình, sách giáo khoa và các tài liệu phục vụ công tác giảng dạy và học tập được phân công.

- Tổ chức quản lý hoạt động dạy và học các môn học được phân công.

- Sắp xếp bố trí các giảng viên thực hiện các nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học phù hợp với trình độ chuyên môn được đào tạo.

- Quản lý hồ sơ dạy học và giờ lên lớp của giảng viên Bộ môn; hàng năm lập kế hoạch và tổ chức dự giờ, hội giảng và trao đổi học thuật trong Bộ môn.

- Biên soạn đề thi, đáp án và tổ chức thực hiện các hình thức thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo kế hoạch.

- Xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học và triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu về lĩnh vực chuyên môn do Bộ môn phụ trách và nghiên cứu ứng dụng các phương pháp dạy học và phương pháp đánh giá tiên tiến; tham gia các hội nghị khoa học liên quan; Tham gia tư vấn đào tạo nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực chuyên môn Bộ môn phụ trách.

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng giảng viên, bố trí giảng viên tham gia chỉ đạo thực tập, thực tế, chủ nhiệm lớp; đánh giá, đề xuất khen thưởng, kỷ luật giảng viên của Bộ môn theo quy định pháp luật.

- Tổ chức hoạt động ngoại khóa, hoạt động khoa học kỹ thuật cho sinh viên; tham gia đề xuất khen thưởng kỷ luật sinh viên.

- Quản lý, sử dụng, lập kế hoạch sửa chữa và bảo dưỡng các trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của Bộ môn.

 -  Phối hợp với các đơn vị trong nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo , nghiên cứu khoa học và xây dựng Trường.

 - Hợp tác trong nước và quốc tế về hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học.

 - Tổ chức hoạt động phối hợp với các đơn vị trong và ngoài trường để nâng cao, mở rộng quy mô và chất lượng huấn luyện VĐV các đội tuyển cấp tỉnh, cấp quốc gia và tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn và phẩm chất chính trị, đạo đức cho HLV và VĐV.

 - Thực hiên các việc khác do Ban giám hiệu phân công.

4. Lãnh đạo qua các thời kỳ

4.1 Lãnh đạo qua các thời kỳ

TT Họ tên Chức vụ công tác
1
Thầy Nguyễn Văn Trung

Trưởng  Bộ môn Bóng rổ (2001-2006)

2
ThS. Phạm Văn Thảo

Trưởng  Bộ môn Bóng rổ (2006-2016)

3
TS. Nguyễn Phi Hải

 Phó trưởng Bộ môn Bóng rổ (2011-2013)

4
TS. Phạm Đức Toàn

Trưởng Bộ môn Bóng rổ (2017 – nay)

4.2 Cán Bộ đơn vị hiện tại

TT Họ tên, Chức vụ Trình độ Nhiệm vụ

Điện thoại

Email

1

TS. Phạm Đức Toàn

Trưởng Bộ môn

Tiến sĩ

1. Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về toàn Bộ hoạt động của Bộ môn theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đã được Hiệu trưởng quy định. Tổ chức thực hiện công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ môn.

2. Quản lý cán bộ, viên chức thuộc Bộ môn; phân công công việc, nhiệm vụ với phó Bộ môn, giảng viên; đôn đốc kiểm tra cán Bộ, viên chức của Bộ môn về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

3. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Bộ môn và áp dụng các biện pháp cần thiết theo thẩm quyền nhằm đảm bảo tốt nhiệm vụ được giao.

4. Chủ động phối hợp với các đơn vị trong nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

5. Tiếp nhận ý kiến của Hiệu trưởng và các phó Hiệu trưởng; Xử lý các văn bản đến phân công cho cấp phó hoặc giảng viên trong Bộ môn; Đề xuất giải quyết, hướng dẫn, đôn đốc, chỉ đạo, kiểm tra cấp phó và giảng viên thực hiện công việc được giao đúng tiến độ, có chất lượng

6. Tham dự các cuộc họp do BGH triệu tập.

7. Đề xuất, kiến nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ chính sách đối với cán bộ viên chức thuộc Bộ môn.

8. Thừa lệnh hiệu trưởng ký các văn bản hành chính liên quan đến lĩnh vực chuyên môn thuộc phạm vi quản lý điều hành.

0912413099

0975666556

ductoansport

@gmail.com
2

ThS. Phạm Văn Thảo

Giảng viên

Thạc sĩ

- Giảng dạy các khóa học chuyên sâu, phổ tu do trưởng Bộ môn phân công.

- Phụ trách chương trình học tập CSK50 GDTC

- Chấp hành sự phân công của Trưởng Bộ môn, chịu trách nhiệm trước Trưởng Bộ môn lĩnh vực được phân công.
0983838153
3

TS. Phạm Văn Thắng

Giảng viên

Tiến sĩ

- Trợ lý khoa học Bộ môn. Thực hiện nhiệm vụ khoa học Bộ môn theo kế hoạch nhà trường.

- Xây dựng các nhiệm vụ khoa học báo cáo trưởng Bộ môn để triển khai thực hiện.

- Phụ trách chương trình học tập K51 GDTC

- Giảng dạy các lớp học chuyên sâu và phổ tu theo kế hoạch trưởng Bộ môn phân công.

- Phụ trách chương trình học tập phổ tu K51 khoa GGTC.

- Chấp hành sự phân công của Trưởng Bộ môn, chịu trách nhiệm trước Trưởng Bộ môn lĩnh vực được phân công.
0978466768
4

TS. Nguyễn Văn Hải

Giảng viên

Tiến sĩ

- Xây dựng thời khóa biểu các tuần học báo cáo trưởng Bộ môn duyệt và đưa lên mạng.

- Quản lý hồ sơ điểm các khóa học của Bộ môn, báo cáo trưởng Bộ môn.

- Giảng dạy các lớp học chuyên sâu và phổ tu theo kế hoạch trưởng Bộ môn phân công.

- Phụ trách công tác huấn luyện đội tuyển Bóng rổ nam của Bộ môn

- Phụ trách chương trình học tập phổ tu K51 khoa HLTT.

- Chấp hành sự phân công của Trưởng Bộ môn, chịu trách nhiệm trước Trưởng Bộ môn lĩnh vực được phân công.
0986955686
5

ThS. Lê Ngọc Nhung

Giảng viên  

Thạc sĩ

- Thực hiện các công tác Đoàn thể của Bộ môn, do trưởng Bộ môn phân công.

- Phụ trách công tác văn thư của Bộ môn

- Phụ trách công tác huấn luyện đội tuyển Bóng rổ nữ của Bộ môn

- Giảng dạy các lớp học chuyên sâu và phổ tu theo kế hoạch trưởng Bộ môn phân công.

- Phụ trách chương trình học tập phổ tu K50 khoa GGTC.

- Chấp hành sự phân công của Trưởng Bộ môn, chịu trách nhiệm trước Trưởng Bộ môn lĩnh vực được phân công.
0912505010
6

ThS. Vũ Xuân Nam

Giảng viên

Thạc sĩ Đang học NCS tại Trung Quốc 0916004688

5. Các thành tích đã đạt được

Với sự nỗ lực hết mình của tập thể đội ngũ cán Bộ giảng viên Bộ môn và các thế hệ học sinh, sinh viên... trong những năm qua, Bộ môn đã tham gia hoạt động trong nhiều lĩnh vực liên quan và đạt được nhiều thành tích đáng kể: 

- Đào tạo nhiều thế hệ cán Bộ, giảng viên, huấn luyện viên, trọng tài môn Bóng rổ.

- Xây dựng Bộ chương trình, sách giảng khoa, giảng trình, tài liệu tham khảo phục vụ công tác giảng dạy, học tập môn Bóng Rổ.

- Bộ môn đạt danh hiệu Bộ môn tiên tiến nhiều năm. Nhiều cá nhân đạt danh hiệu giảng viên giảng dạy giỏi, Huy chương vì sự nghiệp giáo dục

- Nghiên cứu ứng dụng thành công nhiều đề tài khoa học phục vụ công tác giảng dạy, học tập.

- Huấn luyện đội tuyển Bóng rổ nhà trường đạt nhiều thứ hạng cao ở giải sinh viên cũng như giúp huấn luyện cho các đơn vị bạn.

Bộ môn Bóng rổ đã liên hệ chặt chẽ với Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam, Bộ môn Bóng rổ Tổng cục TDTT, các sở TDTT, các trường Đại học, Cao đẳng khác nhằm mở rộng giao lưu, bồi dưỡng các lớp hướng dẫn viên, huấn luyện viên, trọng tài, tổ chức thi đấu. Các giảng viên Bộ môn cùng một số các sinh viên chuyên sâu Bóng Rổ đã tham gia làm trọng tài các giải Vô địch quốc gia, Giải Trẻ, các giải Bóng Rổ ở các khu vực... đều đảm bảo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Bộ môn cũng giúp đỡ các phong trào, tổ chức các lớp tập huấn về phương pháp trọng tài, luật, kỹ thuật, chiến thuật cho các tỉnh, thành đều nhận được sự đánh giá cao của Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam và các đơn vị tổ chức. Đặc biệt năm 2008 tổ chức lớp tập huấn trọng tài quốc gia tại trường Đại học TDTT Bắc Ninh có hơn 100 học viên tham dự. Tháng 4 năm 2009 - Lớp tập huấn trọng tài cấp Dự bị quốc gia có hơn 200 học viên tham dự.

Được quan tâm của Đảng ủy, BGH nhà Trường phong trào tập luyện và thi đấu Bóng rổ trong sinh viên Đại học TDTT Bắc Ninh đang ngày càng phát triển. Năm 2001, cùng với sự phát triển chung của phong trào Bóng rổ các trường đại học, cao đẳng của cả nước, trường Đại học TDTT Bắc Ninh đã cử một đội nam tham dự giải Bóng rổ sinh viên toàn quốc và đạt được thứ hạng cao, qua đó đã khích lệ hơn phong trào tập luyện, thi đấu bóng rổ trong học sinh sinh viên. Từ đó trở đi liên tiếp các thành công của đội tuyển Bóng rổ nam và nữ được ghi nhận. Có thể tổng kết cụ thể như sau:

- Thành tích của đội tuyển Bóng rổ nam và nữ từ năm 2001 đến nay đã đạt được:

 

Năm

Giải

Đội tuyển đoạt giải

2001

- Giải Sinh viên toàn quốc

Nhì Nam

2004

- Giải phía Bắc

Nhì nam, Nhì nữ

- Giải Sinh viên toàn quốc

Nhất nữ

- Giải CLB

Nhì nữ

2005

Giải phía Bắc

Nhì nam, ba nữ

2006

Giải phía Bắc

Nhì nam

 

Các trường ĐH Hà nội mở rộng

Nhất Nam

2007

Sinh viên toàn quốc

Nhì nữ

2008

Giải phía Bắc

Ba nữ

2009

Giải phía Bắc

Nhất nữ

 
Trở về đầu trang

Các tin bài đã đăng
 ▪  Giải bóng đá Futsan liên chi đoàn Bóng Rổ thành công tốt đẹp (23/09/2015)

    Xem
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com