Tiếng Anh-English
Ngày 19 tháng 9 năm 2019
  Đăng nhập
Trang Chính
Chủ tịch Hồ Chí Minh với TDTT
Chuyên đề 3 công khai
Lịch sử phát triển - Sứ mệnh
Tin tức - Sự kiện
Cơ cấu tổ chức
Các phòng chức năng
Các Khoa
Các tổ chức trực thuộc
Các Bộ môn
Bộ môn Bóng bàn
Bộ môn Bóng chuyền
Bộ môn Bóng đá, Đá cầu
Bộ môn Bóng ném
Bộ môn Bóng rổ
Bộ môn Cờ
Bộ môn Cầu Lông
Bộ môn Điền kinh, Cử tạ
Bộ môn Lý luận TDTT
Bộ môn Thể dục
Bộ môn Quản Lý TDTT
Bộ môn Thể thao dưới nước
Bộ môn Lý Luận Đại Cương
Bộ môn Tâm Lý, Giáo dục TDTT
Bộ môn Quần vợt
Bộ môn Y Sinh Học TDTT
Bộ môn Vật - Judo
Bộ môn Võ - Quyền anh
Bộ môn Bắn súng
Bộ môn GOLF
Tuyển sinh 2019
Tin tức ngành
QT ISO 9001-2008
Văn bản - Quy chế
Đào tạo Tiến sĩ
Khoa học và công nghệ
Thông báo tuyển dụng
Tìm kiếm nâng cao
   Tin tứcCác Bộ mônBộ môn Thể thao dưới nước  
Lịch sử hình thành và phát triển Bộ môn Thể thao dưới nước
Thứ sáu, 12:46' 02/02/2018

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN BỘ MÔN

THỂ THAO DƯỚI NƯỚC

 

 

 

         1. Thông tin đơn vị

            Tên đơn vị: Bộ môn thể thao dưới nước – Trường Đại học thể dục thể thao Bắc Ninh

          - Địa chỉ: Phường Trang Hạ, thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

          - Điện thoại: 02223217263

2. Lịch sử hình thành và phát triển:

  Bộ môn Bơi lội ( tiền thân của bộ môn Thể thao dưới nước) được thành lập năm 1959 cùng với việc thành lập Truờng cán bộ  TDTT (tiền thân của trường Đại học TDTT Bắc Ninh) là một bộ môn cơ bản quan trọng của nhà trường. Cùng với sự phát triển của nhà trường bộ môn đã ngày càng phát triển vững mạnh đáp ứng và hoàn thành tốt các sứ mạng, nhiệm vụ chính trị của nhà trường. Mặc dù có một số lần đổi tên như: Bộ môn bơi lội, Khoa bơi lội, Khoa thể thao dưới nước, Bộ môn thể thao dưới nước nhưng về cơ bản vẫn là một. Hiện nay bộ môn Thể thao dưới nước có tổng số; 08 giáo viên gồm: 1 Giảng viên chính, 7 giảng viên, trong đó 04 người có trình độ thạc sĩ, 03 người đang học nghiên cứu sinh, 01 cử nhân.

3. Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị

- Chức năng:

Bộ môn Thể thao dưới nước là đơn vị chuyên môn về đào tạo, nghiên cứ khoa học và công nghệ thuộc Ban giám hiệu, chức năng xây dựng chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy;  tổ chức, quản lý hoạt động giảng dạy môn học và chịu trách nhiệm về chất lượng các hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ của môn học bơi và các môn thể thao dưới nước khác.

- Nhiệm vụ và quyền hạn:

 Xây dựng mục tiêu môn học, chương trình khung môn học, biên soạn giáo trình, sách giáo khoa và các tài liệu phục vụ công tác giảng dạy và học tập các môn học được phân công.

 Tổ chức quản lý dạy và học các môn học được phân công.

 Sắp xếp, bố trí giảng viên thực hiện các nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học phù hợp với trình độ chuyên môn được đào tạo.

 Quản lý hồ sơ dạy học và lên lớp của giáo viên bộ môn; hàng năm lập kế hoạch và tổ chức dự giờ, hội giảng và trao đổi học thuật trong Bộ môn.

 Biên soạn đề thi, đáp án và tổ chức thực hiện các hình thức thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo kế hoạch.

 Xây dựng ké hoạch nghiên cứu khoa học và triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu về lĩnh vực chuyên môn do bộ môn phụ trách và nghiên cứu ứng dụng các phương pháp dạy học và phương pháp đánh giá tiên tiến; tham gia các hội nghị khoa học chuyên ngành hoặc liên quan; Tham gia tư vấn về đào tạo và nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực chuyên môn do Bộ môn phụ trách.

 Xây dựng kế hoạch và tổ chức bồi dưỡng giảng viên, bố trí giảng viên tham gia chỉ đạo thực tập, thực tế, chủ nhiệm lớp, đánh giá, đề xuất khen thưởng, kỷ luật giảng viên của bộ môn theo quy định của pháp luật.

 Tổ chức hoạt động ngoại khóa,hoạt động khoa học cho sinh viên, tham gia đề xuất khen thưởng, kỷ luật cho sinh viên.

 Quản lý, sử dụng, lập kế hoạch sửa chữa và bảo dưỡng các trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của bộ môn.

 Phối hợp với các phòng, khoa, bộ môn khác thực hiện tốt các nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứa khoa học và xây dựng Trường.

 Hợp tác trong nước và quốc tế về hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học.

 Tổ chức phối hợp hoạt động với các đơn vị trong và ngoài trường để nâng cao, mở rộng quy mô và chất lượng huấn luyện vận động viên các đội tuyển cấp tỉnh, cấp quốc gia và tổ chức bồi dưỡng nâng cao chất lượng chuyên môn và phẩm chất chính trị, đạo đức cho huấn luyện viên và vận động viên.

 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban giám hiệu phân công.

 

4. Cán bộ lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ.

4.1. Lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ:

 
TT Họ tên Chức vụ Năm công tác
1 Thày Trịnh Căn Trưởng bộ môn 1959 - 1964
2 PGS.TS. Lê Văn Xem Trưởng bộ môn 1964 – 1975
3 Thày Ngũ Mạnh Tường Trưởng bộ môn 1964 – 1975
4 Thày Ngô Chí Thành Phó trưởng phụ trách bộ môn 1978-1983
5 PGS.TS. Lê Văn Xem Phó hiệu trưởng kiêm trưởng bộ môn 1984 - 1990
6 Thày Nguyễn Văn Oanh Phó trưởng bộ môn 1984 - 1990
7 PGS.TS. Nguyễn Đức Chương Trưởng bộ môn 1990 - 2003
8
ThS. Ngô Xuân Viện
Trưởng bộ môn 2003 - 2013
9
ThS. Lê Đức Long
Phó trưởng bộ môn 2014 - Nay

4.2. Cán bộ đơn vị hiện tại:

TT Họ tên, chức vụ Trình độ Nhiệm vụ Điện thoại, Email
1

ThS. Lê Đức Long

Phó trưởng bộ môn

Thạc sỹ
-Trực tiếp tổ chức, điều hành bộ môn thực hiện các nhiệm vụ tổ chức và hoạt động của các bộ môn trực thuộc.

- Quản lý, giáo dục đề xuất kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ và đánh giá giảng viên theo phân cấp.

-Tiến hành sơ kết, tổng kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của bộ môn theo học kỳ, năm học.

-Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị, dụng cụ, tài liệu được giao.

 

0972768786

leduclongttdn@gmail.com

2
ThS. Ngô Xuân Viện Giảng viên chính
Thạc sỹ

- Giảng dạy

- Cố vấn và tổ chức mảng NCKH của giảng viên bộ môn và sinh viên

0912371992
3
TS. Đào Trọng Kiên
Tiến sỹ

- Giảng dạy

- Phụ trách quản lý sinh viên

0988116668 daotrongkienupes1@gmail.com
4

TS. Nguyễn Ngọc Anh

 Giảng viên

Tiến sỹ

- Giảng dạy

- Phụ trách mảng NCKH của giảng viên bộ môn và sinh viên

-Tổng hợp và lưu trữ các đề tài NCKH của bộ môn và sinh viên chuyên sâu

0903620862
5

ThS. Đậu Thị Lợi

Giảng viên

- Giảng dạy

-Tập hợp, sắp xếp các văn bản theo quy trình

0972901898

loitdttbn83@gmail.com

6
ThS. Phạm Văn Tuân Giảng viên

    - Giảng dạy

- Trợ lý giáo vụ

- Phân công lịch công tác tuần, khối lượng giảng dạy

-Chuẩn bị biên bản, theo dõi, tổng hợp điểm thi thực hành ĐH, CĐ (phổ tu & chuyên sâu)

-Tổng hợp điểm thi học phần (phổ tu & chuyên sâu)

-Tập hợp, sắp xếp các văn bản theo quy trình ISO

0962883518

 

 

 

Phamvantuanttdn83@gmail.com

5. Các thành tích đã đạt được

- Đào tạo hàng nghìn cán bộ, giáo viên, HLV, hướng dẫn viên môn bơi và các môn Thể thao dưới nước khác.

- Xây dựng chương trình, sách giáo khoa, giáo trình, tài liệu tham khảo phục vụ công tác giảng dạy, học tập môn bơi và các môn Thể thao dưới nước khác.

- Nghiên cứu ứng dụng thành công một số đề tài khoa học (được Nhà trường và Ngành TDTT  nghiệm thu đạt kết quả từ Khá trở lên) phục vụ công tác giảng dạy, học tập.

- Huấn luyện đội tuyển Bơi nhà trường đạt nhiều thứ hạng cao ở  giải sinh viên, quốc gia và quốc tế

- Nhiều bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Trưởng Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch về thành tích xuất sắc trong phong trào thể dục thể thao sinh viên chuyên nghiệp, phong trào nghiên cứu khoa học của sinh viên....

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch vì đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Trường trong những năm 1959 – 2009.

6. Một số hình ảnh hoạt động của đơn vị

Một giờ học  chuyên sâu của sinh viên
VĐV tham gia giải bóng nước
VĐV tham gia giải bóng nước

 

 
Trở về đầu trang

Các tin bài đã đăng
 ▪  Thông báo về việc tổ chức Lớp đào tạo nhân viên cứu hộ bơi, lặn năm 2017 (03/05/2017)
 ▪  Giới thiệu bộ môn Thể thao dưới nước (30/10/2015)

    Xem
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com