Tiếng Anh-English
Ngày 19 tháng 9 năm 2019
  Đăng nhập
Trang Chính
Chủ tịch Hồ Chí Minh với TDTT
Chuyên đề 3 công khai
Lịch sử phát triển - Sứ mệnh
Tin tức - Sự kiện
Cơ cấu tổ chức
Các phòng chức năng
Các Khoa
Các tổ chức trực thuộc
Các Bộ môn
Bộ môn Bóng bàn
Bộ môn Bóng chuyền
Bộ môn Bóng đá, Đá cầu
Bộ môn Bóng ném
Bộ môn Bóng rổ
Bộ môn Cờ
Bộ môn Cầu Lông
Bộ môn Điền kinh, Cử tạ
Bộ môn Lý luận TDTT
Bộ môn Thể dục
Bộ môn Quản Lý TDTT
Bộ môn Thể thao dưới nước
Bộ môn Lý Luận Đại Cương
Bộ môn Tâm Lý, Giáo dục TDTT
Bộ môn Quần vợt
Bộ môn Y Sinh Học TDTT
Bộ môn Vật - Judo
Bộ môn Võ - Quyền anh
Bộ môn Bắn súng
Bộ môn GOLF
Tuyển sinh 2019
Tin tức ngành
QT ISO 9001-2008
Văn bản - Quy chế
Đào tạo Tiến sĩ
Khoa học và công nghệ
Thông báo tuyển dụng
Tìm kiếm nâng cao
   Tin tứcCác Bộ mônBộ môn Bóng ném  
Lịch sử hình thành và phát triển Bộ môn Bóng Ném
Thứ ba, 12:20' 06/02/2018

                                             Lịch sử hình thành và phát triển Bộ môn Bóng Ném

 

1.      Thông tin đơn vị:

Tên đơn vị: Bộ môn Bóng ném.

Địa chỉ: Tầng 1 Nhà liên hợp, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

Điện thoại:

Email:

2.      Lịch sử hình thành và phát triển đơn vị.

Bộ môn bóng ném được thành lập vào năm 1993, khi đó còn là bộ môn ghép được mang tên là bộ môn BC-BR-BN-CV. Môn bóng ném cũng được đưa vào giảng dạy vào năm đó cho SV chuyên sâu đầu tiên là khoá ĐH29 và phổ tu khoá ĐH25. Người có công đầu tiên đưa môn bóng ném vào giảng dạy trong chương trình chính khoá tại trường ĐH TDTT Bắc Ninh bấy giờ là thầy Nguyễn Hùng Quân. Sau 13 năm phát triển không ngừng, đến năm 2006 BGH nhà trường đã ra quyết định tách Bộ môn Bóng ném từ Bộ môn BR-BN thành Bộ môn độc lập, Trưởng bộ môn là TS. Nguyễn Trọng Bốn.

3.      Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị

a. Chức năng: 

Bộ môn Bóng ném là đơn vị chuyên môn về đào tạo, nghiên cứu khoa học và công nghệ trực thuộc Ban giám hiệu, có chức năng xây dựng chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy; tổ chức, quản lý hoạt động giảng dạy môn học và chịu trách nhiệm về chất lượng các hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ của môn học Bóng ném.

b. Nhiệm vụ:

- Xây dựng mục tiêu môn học, chương trình khung môn học; biên soạn giáo trình, sách giáo khoa và các tài liệu phục vụ công tác giảng dạy và học tập các môn học được phân công.

          - Tổ chức và quản lý hoạt động dạy và học các môn học được phân công.

- Sắp xếp, bố trí giảng viên thực hiện các nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học phù hợp với trình độ chuyên môn được đào tạo.

- Quản lý hồ sơ dạy học và giờ lên lớp của giáo viên Bộ môn; hàng năm lập kế hoạch và tổ chức dự giờ, hội giảng và trao đổi học thuật trong Bộ môn.

- Biên soạn đề thi, đáp án thi và tổ chức thực hiện các hình thức thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo kế hoạch.

- Xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học và triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu về lĩnh vực chuyên môn do Bộ môn phụ trách và nghiên cứu ứng dụng các phương pháp dạy học và phương pháp đánh giá tiên tiến; Tham gia các hội nghị khoa học chuyên ngành hoặc liên quan; Tham gia tư vấn về đào tạo và nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực chuyên môn Bộ môn phụ trách.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức bồi dưỡng giảng viên, bố trí giảng viên tham gia chỉ đạo thực tập, thực tế, chủ nhiệm lớp; đánh giá, đề xuất khen thưởng, kỷ luật giảng viên của Bộ môn theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, hoạt động khoa học kỹ thuật cho sinh viên; tham gia đề xuất khen thưởng kỷ luật sinh viên.

- Quản lý, sử dụng, lập kế hoạch sửa chữa và bảo dưỡng các trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của Bộ môn.

- Phối hợp với các bộ môn, ban, khoa, bộ môn khác thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và xây dựng Trường.

- Hợp tác trong nước và quốc tế về hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học.

-. Tổ chức hoạt động phối hợp với các đơn vị trong và ngoài trường để nâng cao, mở rộng quy mô và chất lượng huấn luyện vận động viên các đội tuyển cấp tỉnh, cấp quốc gia và tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn và phẩm chất chính trị, đạo đức cho huấn luyện viên và vận động viên.

-. Thực hiện các nhiệm vụ  khác do Ban Giám hiệu phân công.

4. Cán bộ đơn vị qua các thời kì

4.1 Lãnh đạo qua các thời kỳ

 
TT Họ tên Chức Vụ Năm công tác
1
TS. Nguyễn Trọng Bốn
Trưởng Bộ môn 2006 - 2016
2
ThS. Lê Thị Thanh Thủy
Phó trưởng bộ môn 2017 - nay

4.2 Cán bộ đơn vị hiện tại

TT Họ Tên Trình độ Nhiệm vụ Điện thoại, Email
1

ThS. Lê Thị Thanh Thủy

Phó trưởng bộ môn

Thạc sĩ

- Phó trưởng bộ môn.

- Quản lý, phụ trách chung giảng dạy, nghiên cứu khoa học.

- Xây dựng mục tiêu môn học, chương trình khung môn học; biên soạn giáo trình, sách giáo khoa và các tài liệu phục vụ công tác giảng dạy và học tập các môn học được phân công.

- Cố vấn học tập.

-Tham gia các hội nghị khoa học chuyên ngành hoặc liên quan; Tham gia tư vấn về đào tạo và nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực chuyên môn Bộ môn phụ trách.

0947898866

lethuybmbn@gmail.com
2

TS. Nguyễn Trọng Bốn

Giảng viên

Tiến sĩ

- Giảng viên bộ môn.

- Xây dựng chương trình khung môn học; biên soạn giáo trình, sách giáo khoa và các tài liệu phục vụ công tác giảng dạy và học tập các môn học được phân công.

-Xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học và triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu về lĩnh vực chuyên môn do Bộ môn phụ trách.

 -Tham gia các hội nghị khoa học chuyên ngành hoặc liên quan; Tham gia tư vấn về đào tạo và nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực chuyên môn Bộ môn phụ trách.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban giám hiệu.

0986588686

Nguyentrongbon72@gmail.com
3

ThS. Trương Ngọc Tú

Gảng viên

Thạc sĩ

- Giảng viên bộ môn.

- Giảng dạy, nghiên cứu khoa học, huấn luyện đội tuyển và các công việc khác.

-Tham gia các hội nghị khoa học chuyên ngành hoặc liên quan; Tham gia tư vấn về đào tạo và nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực chuyên môn Bộ môn phụ trách.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban giám hiệu.

0945055568

Tubn79@gmail.com
4
ThS.Lưu Xuân Thái Gỉang viên
Thạc sĩ

- Giảng viên bộ môn.

- Giảng dạy, nghiên cứu khoa học, huấn luyện đội tuyển.

- Giáo vụ bộ môn, phụ trách lưu giữ văn thư.

- Bí thư LCĐ Bóng ném.

-Tham gia các hội nghị khoa học chuyên ngành hoặc liên quan; Tham gia tư vấn về đào tạo và nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực chuyên môn Bộ môn phụ trách.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban giám hiệu.

0977497749

liuchuntai@gmail.com
5

ThS.Nguyễn Hữu Trung

Giảng viên

Thạc sĩ Đang hoc nghiên cứu sinh tại nước ngoài. Huutrung144@gmail.com

 5.      Các thành tích đã đạt được.

Năm học

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2012-2013

Tập thể lao động tiên tiến

QĐ số 934/QĐ-TDTTBN, ngày 08/10/2013

2013-2014

Tập thể lao động tiên tiến

QĐ số 742/QĐ-TDTTBN, ngày 05/09/2014

2013-2014

Tập thể lao động xuất sắc

QĐ số 3006/QĐ-BVHTTDL, ngày 16/09/2014

2014-2015

Tập thể lao động tiên tiến năm 2015

768/QĐ-TDTTBN 9/9/2015

2015-2016

Tập thể lao động tiên tiến năm 2016

817/QĐ- TDTTBN, ngày 23/8/2016

 
TS.Nguyễn Trọng Bốn chụp ảnh với đội tuyển nam – nữ sinh viên Bóng ném đạt HCV giải Vô đich Bóng ném sinh viên Hà Nội mở rộng lần thư I cúp VPP Hồng Hà.
LCĐ Bóng ném đạt giải Nhì tại Giải Bóng đá truyền thống – Trường Đại học TDTT Bắc Ninh năm 2017.
ThS.Lê Thị Thanh Thủy tham gia Hội giảng- Trường Đại học TDTT Bắc Ninh, năm học 2018
 
Trở về đầu trang

Các tin bài đã đăng
 ▪  Giải Vô địch Bóng ném bãi biển toàn quốc năm 2016 (21/05/2016)
 ▪  Giải vô địch bóng Ném sinh viên Hà Nội mở rộng lần thứ nhất năm 2014 cúp văn phòng phẩm Hồng Hà (16/11/2014)

    Xem
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com