Tiếng Anh-English
Ngày 19 tháng 9 năm 2019
  Đăng nhập
Trang Chính
Chủ tịch Hồ Chí Minh với TDTT
Chuyên đề 3 công khai
Lịch sử phát triển - Sứ mệnh
Tin tức - Sự kiện
Cơ cấu tổ chức
Các phòng chức năng
Các Khoa
Các tổ chức trực thuộc
Các Bộ môn
Bộ môn Bóng bàn
Bộ môn Bóng chuyền
Bộ môn Bóng đá, Đá cầu
Bộ môn Bóng ném
Bộ môn Bóng rổ
Bộ môn Cờ
Bộ môn Cầu Lông
Bộ môn Điền kinh, Cử tạ
Bộ môn Lý luận TDTT
Bộ môn Thể dục
Bộ môn Quản Lý TDTT
Bộ môn Thể thao dưới nước
Bộ môn Lý Luận Đại Cương
Bộ môn Tâm Lý, Giáo dục TDTT
Bộ môn Quần vợt
Bộ môn Y Sinh Học TDTT
Bộ môn Vật - Judo
Bộ môn Võ - Quyền anh
Bộ môn Bắn súng
Bộ môn GOLF
Tuyển sinh 2019
Tin tức ngành
QT ISO 9001-2008
Văn bản - Quy chế
Đào tạo Tiến sĩ
Khoa học và công nghệ
Thông báo tuyển dụng
Tìm kiếm nâng cao
   Tin tứcCác Bộ mônBộ môn GOLF  
Lịch sử hình thành, xây dựng và phát triển Bộ môn Golf
Thứ ba, 01:43' 27/02/2018

                                                      Lịch sử hình thành, xây dựng và phát triển Bộ môn Golf

1. Thông tin đơn vị:

Tên đơn vị: Bộ môn Golf

Địa chỉ: Tầng 1 nhà Liên hợp, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh, Phường Trang Hạ, Từ Sơn, Bắc Ninh

Điện thoại:

Email: BMGolf.TDTTBN@gmail.com

2. Lịch sử hình thành và phát triển đơn vị

Bộ môn Golf được thành lập năm. Trong những năm qua, dù mới được thành lập nhưng Bộ môn luôn hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao và đạt được những thành tích xuất sắc của Trường Đại học TDTT Bắc Ninh.  Cán bộ giảng viên của Bộ môn có : 02 Tiến sĩ, 01 thạc sỹ

3. Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị

Bộ môn Golf là đơn vị chuyên môn về đào tạo, nghiên cứu khoa học và công nghệ trực thuộc Ban giám hiệu có các chức năng chính sau đây:

-         Xây dựng chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy

-         Tổ chức, quản lý hoạt động giảng dạy môn học

-         Chịu trách nhiệm về chất lượng các hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ các môn học Golf

Nhiệm vụ và quyền hạn

  Xây dựng mục tiêu môn học, chương trình khung môn học; biên soạn giáo trình, sách giáo khoa và các tài liệu phục vụ công tác giảng dạy và học tập các môn học được phân công.

-  Tổ chức, quản lý hoạt động dạy và học các môn học được phân công.

-   Sắp xếp, bố trí giảng viên thực hiện các nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học phù hợp với trình độ chuyên môn được đào tạo.

-   Quản lý hồ sơ dạy học và giờ lên lớp của giáo viên Bộ môn; hàng năm lập kế hoạch và tổ chức dự giờ, hội giảng và trao đổi học thuật trong Bộ môn.

- Biên soạn đề thi, đáp án thi và tổ chức thực hiện các hình thức thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo kế hoạch.

- Xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học và triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu về lĩnh vực chuyên môn do Bộ môn phụ trách và nghiên cứu ứng dụng các phương pháp dạy học và phương pháp đánh giá tiên tiến; tham gia các hội nghị khoa học chuyên ngành hoặc liên quan; Tham gia tư vấn về đào tạo và nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực chuyên môn mà Bộ môn phụ trách.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức bồi dưỡng giảng viên, bố trí giảng viên tham gia chỉ đạo thực tập, thực tế, chủ nhiệm lớp; đánh giá, đề xuất khen thưởng, kỷ luật giảng viên của Bộ môn theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, hoạt động khoa học kỹ thuật cho sinh viên; tham gia đề xuất khen thưởng kỷ luật sinh viên.

- Quản lý, sử dụng, lập kế hoạch sửa chữa và bảo dưỡng các trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của Bộ môn.

- Phối hợp với các phòng, ban, khoa, Bộ môn khác thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và xây dựng Trường.

- Hợp tác trong nước cũng như quốc tế về hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học.

- Tổ chức hoạt động phối hợp với các đơn vị trong và ngoài trường để nâng cao, mở rộng quy mô và chất lượng huấn luyện vận động viên các đội tuyển cấp tỉnh, cấp quốc gia và tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn và phẩm chất chính trị, đạo đức cho huấn luyện viên và vận động viên.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám Hiệu phân công.

 4. Cán bộ đơn vị qua các thời kỳ

4.1. Lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ

TT Họ tên Trình độ Chức vụ
1
TS. Nguyễn Lê Huy
Tiến sỹ Trưởng Bộ môn (2016- nay)

      4.2. Cán bộ đơn vị hiện tại

TT Họ tên Trình độ Nhiệm vụ

Điện thoại

Email

1

TS. Nguyễn Lê Huy

Trưởng Bộ môn

Tiến sỹ

- Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về toàn bộ hoạt động của Bộ môn theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đã được quy định

- Quản lý cán bộ, viên chức thuộc Bộ môn: phân công công việc, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ được giao

- Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Bộ môn

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu và của Bộ môn

0989062786

2

TS. Nguyễn Xuân Hường

Giảng viên

Tiến sỹ

- Tham gia giảng dạy môn học Golf cho sinh viên chuyên sâu và phổ tu

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu và của Bộ môn

- Phụ trách công tác Đoàn cho sinh viên
3

ThS. Nguyễn Thùy Dung

Giảng viên

Thạc sỹ

- Trợ giảng môn học Golf cho sinh viên chuyên sâu và phổ tu

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu và của Bộ môn

- Giáo vụ Bộ môn

098 668 0959

uydung1901@gmail.com

5. Các thành tích đã đạt được

Năm

Thành tích

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2016

Giấy khen

Tập thể lao động tiên tiến

 Số 817/QĐ-TDTTBN ngày 23/8/2016, của Hiệu trưởng Trường Đại học TDTT Bắc Ninh.

2017

Giấy khen

Tập thể lao động tiên tiến

Số 883/QĐ-TDTTBN ngày 23/8/2017, của Hiệu trưởng Trường Đại học TDTT Bắc Ninh.

 6 . Một số hình ảnh hoạt động của đơn vị:

 

 
Trở về đầu trang

Các tin bài đã đăng

    Xem
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com