Tiếng Anh-English
Ngày 20 tháng 10 năm 2018
  Đăng nhập
Trang Chính
Bác Hồ với Thể thao
Chuyên đề 3 công khai
Lịch sử phát triển - Sứ mệnh
Tin tức - Sự kiện
Cơ cấu tổ chức
Các phòng chức năng
Phòng Tổ chức cán bộ
Phòng Quản Trị
Phòng Tài vụ
Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế
Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục
Phòng Hành Chính, Tổng Hợp
Phòng Công tác Học sinh, sinh viên
Các Khoa
Các tổ chức trực thuộc
Các Bộ môn
Tuyển sinh 2018
Tin tức ngành
QT ISO 9001-2008
Văn bản - Quy chế
Đào tạo Tiến sĩ
Kết quả học tập sinh viên
Thông báo tuyển dụng
Tìm kiếm nâng cao
   Tin tứcCác phòng chức năngPhòng Quản Trị  
Lịch sử hình thành và phát triển phòng Quản trị
Thứ tư, 12:55' 07/03/2018

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN PHÒNG QUẢN TRỊ

 

 

1.      Thông tin đơn vị:

- Tên gọi: Phòng Quản Trị

- Địa chỉ: Tâng 2 khu nhà Hiệu bộ

- Điện thoại: 02222217401

          2. Lịch sử hình thành và phát triển đơn vị

Năm 2008 phòng Quản Trị được tách ra từ phòng Hành chính – Quản Trị.

3. Nhiệm vụ và quyền hạn

- Phòng Quản trị có chức năng tham mưu, giúp việc Ban giám hiệu về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị, xây dựng cơ bản của nhà Trường;

  -  Lập đề án, dự án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt nguồn kinh phí đầu tư;

   - Tổ chức thực hiện đầu tư: Thiết kế, đấu thầu, giám sát chất lượng công trình, nghiệm thu, quyết toán theo quy định hiện hành;

   - Theo dõi, quản lý mặt bằng và các hạng mục công trình, hồ sơ thiết kế các công trình, đề xuất cải tạo sửa chữa chống xuống cấp cơ sở vật chất của nhà Trường;

   - Tổ chức lắp đặt, vận hành các trang thiết bị máy móc, phương tiện tại các đơn vị; phối hợp với Phòng Tài vụ lập hồ sơ quản lý tài sản chung và thực hiện công tác quản lý bảo hành, bảo trì và sửa chữa tài sản; điều phối tài sản chung, định kỳ kiểm kê và đề xuất xử lý tài sản hỏng theo quy định;

   - Quản lý, tổ chức ăn, ở, sinh hoạt của sinh viên và công tác vệ sinh tại khu vự Ký túc xá;

   - Quản lý tài sàn tại các giảng đường, các phòng tập, tổ chức chuẩn bị phương tiện phục vụ giảng dạy, các chương trình, sự kiện, tổ chức thực hiện vệ sinh trong toàn bộ khu vực giảng đường, hội trường, phòng tập do đơn vị quản lý;

   - Quản lý và trực tiếp vận hành, kiểm tra và sửa chữa hệ thống điện, trang thiết bị sử dụng điện trong Trường;

   - Quản lý và trực tiếp vận hành, kiểm tra và sửa chữa hệ thống cấp, thoát nước trong toàn Trường;

   - Phối hợp thực hiện công tác an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, thiên tai;

   - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban giám hiệu phân công;

4. Lãnh đạo qua các thời kỳ

 4.1 Lãnh đạo qua các thời kỳ

TT Họ tên Chức vụ
1 Ông Nguyễn Viết Thắng Trưởng phòng (Năm 2008 – 2012)
2 Ông Đàm Công Trí

Phó trưởng phòng (Phụ trách phòng năm 2012 – 2014)

Trưởng phòng (năm 2014 - nay)

3 TS. Nguyễn Thanh Tùng Phó trưởng phòng (năm 2014 - 2016)
4 Bà Nguyễn Thị Nga Phó trưởng phòng (năm 2015 - 2017)
5 ThS. Nguyễn Văn Hưng Phó trưởng phòng (năm 2017 - nay)

               4.2 Danh sách cán bộ hiện tại

TT Họ tên, chức vụ Trình độ Nhiệm vụ

Điện thoại

Email

1

Ths. Đàm Công Trí

Trưởng phòng

Thạc sĩ Phụ trách công việc chung, trực tiếp phụ trách công tác XDCB

damcongtri@yahoo.com

2

ThS. Nguyễn Văn Hưng

P. Trưởng phòng

Thạc sĩ Trực tiếp theo dõi công việc thực hiện của tổ Ký túc xá, tổ Hội trường- Thiết bị sân bãi và tổ Điện, Nước.

0972082268

hungvat37@gmail.com

3
Ông Nguyễn Thạc Hùng
Kỹ sư Thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản

0936356366

hungthac@yahoo.com

4
Ông Chu Minh Tiến
Cao đẳng Thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản 01652433999
5
Bà Dương Thị Dung
Cử nhân Quản lý sinh viên trong KTX; Tài chính bộ phận KTX và trực KTX; Kiểm tra công tác vệ sinh và cảnh quan KTX. 0931505336
6
Bà Vũ Hồng Hà
Trung cấp Thực hiện công tác văn bản hành chính; Công tác thống kê, theo dõi bảo trì, bảo dưỡng tài sản 0968947273
7
Ông Nguyễn Văn Phúc
Cử nhân Quản lý sinh  viên trong KTX, ANTT và trực KTX; Kiểm tra công tác vệ sinh và cảnh quan KTX 0971358683
8
ThS. Tô Trung Kiên
Thạc sĩ Đi học NCS tại TQ
9
Ông Chu Đức
Cử nhân Phụ trách điều hành chung công việc của tổ; Quản lý tài sản, đóng mở cửa, kiểm tra vệ sinh Nhà thi đấu tổng hợp, Hội trường A, kho tầng 1 nhà Cầu lông mới 0973512778
10
Ông Ngô Tiến Cương
Trực tiếp chuẩn bị CSVC phục vụ sự kiện và trang thiết HTA Nhà liên hợp; Quản lý tài sản, đóng mở cửa, kiểm tra vệ sinh Nhà tập tổng hợp 0915115565
11
Bà Hoàng Thị Hải
Quản lý tài sản, đóng mở cửa hội trường, kiểm tra công tác vệ sinh Nhà liên hợp 0989826356
12
Ông Nguyễn Danh Quân
Quản lý tài sản, đóng mở cửa hội trường, kiểm tra công tác vệ sinh Giảng đường E; Chuẩn bị chuẩn bị trang thiết bị dạy học tại giảng đường E, phối hợp phục vụ sự kiện
13
Ông Vũ Quang Hiền
Phụ trách, điều hành chung công việc tổ Điện - Nước 0988760014
14
Ông Nguyễn Cao Giang
Kỹ sư Quản lý hệ thống điện theo TBA khu cũ; Trực trạm điện; Thực hiện sửa chữa hệ thống và thiết bị dùng điện. Lấy số điện hàng tháng theo phân công 0982231899
15
Ông Nguyễn Thạc Nghĩa
Quản lý hệ thống điện theo TBA khu mới; Trực trạm điện; Thực hiện sửa chữa hệ thống và thiết bị dùng điện. Lấy số điện hàng tháng theo phân công 0914343092
16
Ông Hoàng Hải
Thực hiện sửa chữa thiết bị điện, trực trạm điện; Lấy số điện hàng tháng theo phân công 0986538838
17
Ông Đỗ Đăng Tùng
Bơm lọc trạm 2 (phối hợp lọc bể bơi lớn, nhỏ); Sửa chữa hệ thống, thiết bị dùng nước; Lấy số nước hàng tháng theo phân công 0988447678
18
Ông Lê Công Duy
Bơm lọc trạm 1 (phối hợp lọc bể bơi lớn, nhỏ); Sửa chữa hệ thống, thiết bị dùng nước; Lấy số nước hàng tháng theo phân công 0985886578

5. Các thành tích đã đạt được

+ Năm 2009 Tập thể lao động tiên tiến theo Quyết định số: 776/QĐ-ĐHTTBN ngày 21/10/2009

+ Năm 2009 Bằng Khen của Bộ Trưởng theo Quyết định số: 4352/QĐ-BVHTTDL ngày 26/11/2009

+ Năm 2010 Tập thể lao động tiên tiến theo Quyết định số: 437/QĐ-ĐHTTBN ngày 21/10/2010

+ Năm 2010 Bằng Khen của Bộ Trưởng theo Quyết định số: 4078/QĐ-BVHTTDL ngày 18/11/2010

 + Năm 2012 Tập thể lao động tiên tiến theo Quyết định số: 712/QĐ-ĐHTTBN ngày 16/10/2012

+ Năm 2014 Tập thể lao động tiên tiến theo Quyết định số: 742/QĐ-ĐHTTBN ngày 05/09/2014

+ Năm 2015 Tập thể lao động tiên tiến theo Quyết định số: 768/QĐ-ĐHTTBN ngày 23/10/2015

+ Năm 2015 Tập thể lao động Xuất sắc theo Quyết định số: 3598/QĐ-BVHTTDL ngày 23/10/2015

+ Năm 2016 Tập thể lao động tiên tiến theo Quyết định số: 817/QĐ-ĐHTTBN ngày 23/08/2016

 + Năm 2016 Bằng Khen của Bộ Trưởng theo Quyết định số: 3299/QĐ-BVHTTDL ngày 19/9/2016

+ Năm 2016 Bằng Khen của Bộ Trưởng 2 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo Quyết định số: 3298/QĐ-BVHTTDL ngày 19/09/2016

6. Ảnh tập thể cán bộ công nhân viên phòng Quản Trị Trường đại học TDTT Bắc Ninh

Ảnh tập thể cán bộ công nhân viên phòng Quản Trị Trường đại học TDTT Bắc Ninh
 
Trở về đầu trang

Các tin bài đã đăng

    Xem
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com