Tiếng Anh-English
Ngày 26 tháng 4 năm 2019
  Đăng nhập
Trang Chính
Bác Hồ với Thể thao
Chuyên đề 3 công khai
Lịch sử phát triển - Sứ mệnh
Tin tức - Sự kiện
Cơ cấu tổ chức
Các phòng chức năng
Các Khoa
Khoa Huấn luyện thể thao
Khoa Giáo dục thể chất
Khoa Kiến thức và kỹ năng cơ sở ngành
Khoa Y học TDTT
Khoa Quản lý TDTT
Khoa kiến thức cơ bản
Các tổ chức trực thuộc
Các Bộ môn
Tuyển sinh 2019
Tin tức ngành
QT ISO 9001-2008
Văn bản - Quy chế
Đào tạo Tiến sĩ
Khoa học và công nghệ
Thông báo tuyển dụng
Tìm kiếm nâng cao
   Tin tứcCác KhoaKhoa Kiến thức và kỹ năng cơ sở ngành  
Lịch sử hình thành và phát triển khoa Sau đại học
Thứ hai, 11:43' 12/03/2018

Lịch sử hình thành và phát triển khoa Sau đại học

1. Thông tin đơn vị:

- Tên đơn vị: Khoa Sau Đại học – Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

- Địa chỉ: Tầng 1 nhà Liên hợp, Trường đại học TDTT Bắc Ninh, Phường Trang Hạ, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh.

- Điện thoại: 0222.217310

- Email: sdhtdttbn@gmail.com

- Website: http://www.upes1.edu.vn

2. Lịch sử hình thành và phát triển:

- Năm 1979, căn cứ chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước về việc đào tạo cán bộ cho đất nước trong thời kỳ mới. Đồng thời được phép của Bộ Đại học (nay là Bộ Giáo dục & Đào tạo) và Tổng cục TDTT. Trường Đại học TDTT I bắt đầu triển khai hình thức đào tạo mới, đó là hệ Đại học tại chức khóa đầu tiên được mở tại Hà Nội.

- Từ năm 1984 - 1991, do nhu cầu đào tạo cán bộ TDTT cho các tỉnh phía Nam, nhà trường đã mở tiếp 4 khóa Đại học Tại chức tại Trường Đại học TDTT II Thành phố Hồ Chí Minh. Những ngày đầu đào tạo hệ Đại học tại chức do Phòng giáo vụ của trường quản lý.

- Đến năm 1987, Khoa tại chức được thành lập do PGS. TS. Nguyễn Danh Thái làm trưởng khoa.

- Năm 1996 được đổi tên thành Khoa tại chức - Sau đại học.

- Đến tháng 3/2013 Khoa Tại chức - Sau đại học được tách thành 2 khoa: Khoa Tại chức và Khoa Sau đại học.

Quyết định thành lập: Số 1146/QĐ-BVHTTDL, ngày 26 tháng 3 năm 2013 về việc tách khoa Tại chức - Sau Đại học thuộc Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3. Chức năng nhiệm vụ của đơn vị:

- Chức năng: 

Khoa Sau đại học có chức năng tham mưu, giúp việc Ban Giám hiệu về tổ chức thực hiện công tác đào tạo trình độ Tiến sĩ, Thạc sĩ và bồi dưỡng kiến thức sau đại học (sau đây gọi chung là đào tạo sau đại học).

- Nhiệm vụ và quyền hạn:

a. Nghiên cứu tạo nguồn, xây dựng kế hoạch và tổ chức các kỳ tuyển sinh sau đại học các chuyên ngành theo đúng “Quy chế tuyển sinh sau đại học” của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

b. Tổ chức, quản lý và điều hành công tác đào tạo sau đại học.

- Xây dựng hệ thống quy chế tổ chức và quản lý đào tạo sau đại học phù hợp với văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục & Đào tạo; Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch và điều kiện tổ chức đào tạo của Trường.

- Tổ chức xây dựng và quản lý chương trình, giáo trình, kế hoạch và tiến độ giảng dạy các môn học cho từng khóa học, năm học và kỳ học.

- Tổ chức thực hiện quy trình nghiên cứu khoa học của đối tượng đào tạo sau đại học;

- Tổ chức lực lượng giảng viên, cán bộ khoa học tham gia vào công tác đào tạo sau đại học;

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá bảo đảm chất lượng đào tạo;

- Quản lý kết qủa học tập và nghiên cứu khoa học của đối tượng sau đại học;

- Tổ chức hướng dẫn, giải đáp thắc mắc của học viên, nghiên cứu sinh về quy chế học tập, kiểm tra, thi và các vấn đề khác có liên quan;

- Thực hiện công tác thu chi tài chính đúng quy định, nguyên tắc quản lý tài chính của Nhà nước và của Trường.

c. Chủ trì tổ chức và thực hiện các chư­ơng trình liên kết đào tạo với nước ngoài  bậc sau đại học.

d. Thực hiện quy trình cấp phát bằng, chứng chỉ và chứng nhận kết quả học tập cho các đối tượng sau đại học.

e. Quản lý và lưu trữ hồ sơ đào tạo sau đại học.

 f. Thừa lệnh Hiệu trưởng ký các văn bản phù hợp với chức năng, nhiệm vụ.

g. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

4. Cán bộ đơn vị qua các thời kỳ:

4.1. Lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ:

            + PGS.TS. Nguyễn Danh Thái - Nguyên trưởng khoa.

            + GS.TS. Nguyễn Xuân Sinh - Nguyên trưởng khoa.

            + PGS.TS. Trần Đức Dũng - Nguyên trưởng khoa.

+ GS.TS. Lưu Quang Hiệp - Nguyên trưởng khoa.

+ ThS. Nguyễn Thị Minh - Nguyên trưởng khoa.

+ PGS.TS. Nguyễn Kim Xuân - Nguyên trưởng khoa.

+ PGS.TS. Nguyễn Văn Phúc - Nguyên trưởng khoa.

4.2. Cán bộ đơn vị hiện tại:

TT

Họ tên, chức vụ

Trình độ

Nhiệm vụ

Điện thoại

1.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PGS.TS. Đỗ Hữu Trường

Trưởng khoa

Phó giáo sư, Tiến sĩ

  Chịu trách nhiệm lãnh đạo, quản lý và điều hành chung mọi hoạt động của khoa.

0989230312

2.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ThS. Nguyễn Thu Hường

Phó trưởng khoa

Thạc sĩ

Giúp   trưởng   khoa   tổ chức quản lý đào tạo nghiên cứu sinh; các lớp bồi dưỡng; Xây dựng kế hoạch đào tạo cho các khóa cao học, nghiên cứu sinh và lớp bồi dưỡng sau đại học; tài chính.

Công việc khác được Ban giám hiệu làm việc và  phân công.

Giải quyết các công việc của Khoa khi Trưởng khoa vắng mặt tại cơ quan

0912662225

3.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ThS. Nguyễn Việt Cường

Chuyên viên

 Thạc sĩ

Nghiên cứu các văn bản liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, nắm bắt tình hình, tham mưu, đề xuất giải pháp thực hiện nhiệm vụ được giao, theo dõi, tổng hợp, báo cáo Trưởng khoa được biết.

Chủ nhiệm, quản lý hồ sơ và điểm cho các khóa Cao học.

Thực hiện công tác Giáo vụ; Văn thư lưu trữ, Tin học và trực khoa theo lịch.

01239913399

4.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ThS.Nguyễn Thế Dũng

Chuyên viên

 Thạc sĩ

Nghiên cứu các văn bản liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, nắm bắt tình hình, tham mưu, đề xuất giải pháp thực hiện nhiệm vụ được giao, theo dõi, tổng hợp, báo cáo Trưởng khoa được biết.

Chủ nhiệm, quản lý hồ sơ và điểm cho các khóa Cao học.

  Thực hiện công tác Giáo vụ; Văn thư lưu trữ, Tin học và trực khoa theo lịch.

0978901683

5.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ThS. Nguyễn Xuân Lộc

Chuyên viên

 Thạc sĩ

Nghiên cứu các văn bản liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, nắm bắt tình hình, tham mưu, đề xuất giải pháp thực hiện nhiệm vụ được giao, theo dõi, tổng hợp, báo cáo Trưởng khoa được biết.

Chủ nhiệm, quản lý hồ sơ và điểm cho các khóa Cao học.

  Thực hiện công tác Giáo vụ; Văn thư lưu trữ, Tin học và trực khoa theo lịch.

0976209193

 

5. Các thành tích đã đạt được:

Tập thể lao động tiên tiến năm 2009

776/QĐ-ĐHTTBN 21/10/2009

Tập thể lao động tiên tiến năm 2012

712/QĐ-TDTTBN 16/10/2012

Tập thể Lao động xuất sắc năm 2012

4334/QĐ - BVHTTDL, 07/11/2012

Tập thể lao động tiên tiến năm 2013

934/QĐ-TDTTBN 08/10/2013

Tập thể Lao động xuất sắc năm 2013

3716/QĐ-BVHTTDL 28/10/2013

BK 2 năm TT LĐXS

3007/QĐ-BVHTTDL 16/9/2014

Tập thể lao động tiên tiến năm 2014

742/QĐ-TDTTBN 05/9/2014

Tập thể Lao động xuất sắc năm 2014

3006/QĐ-BVHTTDL 16/9/2014

GK trường (55 năm TL trường)

53/QĐ-TDTTBN 22/1/2015

GK Công đoàn 2015

150/QĐ-TDTTBN 11/3/2015

Danh hiệu điển hình tiên tiến giai đoạn 2011-2015

153/QĐ-TDTTBN 12/3/2015

Tập thể lao động tiên tiến năm 2015

768/QĐ-TDTTBN 9/9/2015

TT LĐ XS 2015

3598/QĐ-BVHTTDL 23/10/2015

GK Công đoàn 2016

01/QĐ-TDTTBN 6/1/2016

TT LĐ TT 2016

817/QĐ- TDTTBN, ngày 23/8/2016

TT LĐ XS 2016

3299/QĐ-BVHTTDL 19/9/2016

BK bộ 2 năm HTXS nvu 2016

3298/QĐ-BVHTTDL 19/9/2016

BK BVH nhân dịp kỷ niệm 57 năm thành lập Trường

4330/QĐ-TBVHTTDL ngày 13/12/2016

Giấy khen Đại hội Công đoàn 2017

12/QĐ-CĐTDTTBN ngày 30/5/2017

TT LĐ TT năm 2017

 883/QĐ-TDTTBN, ngày 23/8/2017

 

6.  Một số hình ảnh hoạt động của Khoa Sau Đại học

 
Trở về đầu trang

Các tin bài đã đăng

    Xem
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com