Tiếng Anh-English
Ngày 26 tháng 1 năm 2020
  Đăng nhập
Trang Chính
Chủ tịch Hồ Chí Minh với TDTT
Chuyên đề 3 công khai
Lịch sử phát triển - Sứ mệnh
Tin tức - Sự kiện
Cơ cấu tổ chức
Các phòng chức năng
Các Khoa
Khoa Huấn luyện thể thao
Khoa Giáo dục thể chất
Khoa Kiến thức và kỹ năng cơ sở ngành
Khoa Y học TDTT
Khoa Quản lý TDTT
Khoa kiến thức cơ bản
Các tổ chức trực thuộc
Các Bộ môn
Tuyển sinh 2019
Tin tức ngành
QT ISO 9001-2008
Văn bản - Quy chế
Đào tạo Tiến sĩ
Khoa học và công nghệ
Thông báo tuyển dụng
Tìm kiếm nâng cao
   Tin tứcCác KhoaKhoa Huấn luyện thể thao  
Lịch sử hình thành và phát triển khoa Huấn luyện thể thao
Thứ năm, 11:52' 08/03/2018

 

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN  KHOA HUẤN LUYỆN THỂ THAO

 

1.Thông tin đơn vị:

- Tên đơn vị: Khoa Huấn luyện thể thao

- Địa chỉ: Tầng 1 nhà Liên Hợp; Trường ĐH TDTT BN 

- Thiện thoại: 02222217311

2.Lịch sử hình thành và phát triển đơn vị:

 Khoa Huấn luyện thể thao được thành lập theo Quyết định số 369 ngày 01/10/2004 của Hiệu trưởng trường Đại học thể dục thể thao I nay là trường Đại học thể dục thể thao Bắc Ninh.

3.Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị:

* Khoa Huấn luyện thể thao là đơn vị quản lý hành chính, cơ sở của trường có chức năng và nhiệm vụ như: 

3.1. Chức năng: Khoa HLTT có chức năng tham mưu, giúp việc Ban Giám hiệu về quản lý giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo ngành học Huấn luyện thể thao.

3.2. Nhiệm vụ:

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập ngành HLTT do khoa quản lý.

2. Tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường;

3. Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học;

4. Quản lý người học thuộc Khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng; Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo và nghiên cứu khoa học;

5. Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học do Hiệu trưởng giao. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy;

6. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ, cán bộ, nhân viên và sinh viên thuộc khoa quản lý, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc khoa;

* Về cơ cấu tổ chức nhân sự với số lượng cán bộ ban đầu khi thành lập Khoa là 3 cán bộ gồm 01 Trưởng khoa và 02 giảng viên được thuyên chuyển từ các bộ môn trong nhà trường. Sau 06 năm đào tạo do số lượng sinh viên tăng lên rõ rệt đáng kể, khối lượng công việc lớn đòi hỏi trong công tác chuyên môn phải nâng cao về chất lượng và số lượng do đó nhà trường đã bổ xung thêm một số cán bộ. Hiện nay cơ cấu tổ chức nhân sự của Khoa Huấn luyện thể thao gồm 05 cán bộ gồm trong đó có: 01 Trưởng khoa, 04 cán bộ được phân công phụ trách, chủ nhiệm các 04 khoá đại học, với tổng số hơn 700 sinh viên đang theo học, trong đó số sinh viên học chính quy là hơn 300 và số sinh viên học theo hình thức tích luỹ kết quả học tập là hơn 400 (Vừa học vừa làm nhiệm vụ thi đấu cho Đội tuyển quốc gia, các câu lạc bộ, các địa phương...).

4.Cán bộ đơn vị qua các thời kỳ:

4.1Lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ

TT Họ tên Chức vụ
1
ThS. Vũ Thành Sơn
Trưởng khoa (2004 - 2012 )
2
TS. Nguyễn Xuân Trãi
Trưởng khoa (2012-nay)
3
TS. Nguyễn Văn Hòa
Phó trưởng khoa (5/2013 - 4/2017 )

4.2Cán bộ đơn vị hiện tại

TT Họ tên, chức vụ Trình độ Nhiệm vụ

Điện thoại

Email

1

TS. Nguyễn Xuân Trãi

Trưởng khoa

Tiến sĩ Phụ trách chung

0912.110.805

0943.018.889

nguyenxuantrai_bk@ yahoo.com.vn

2

ThS. Nguyễn Phương Thảo

Chuyên viên

Thạc sĩ Phụ trách khóa ĐH51

0989.309.237

phuongthaohltt@ gmail.com

3

ThS. Vũ Thị Thu Hiền

Chuyên viên

Thạc sĩ Phụ trách khóa ĐH53

0904.709.996

vuhienkhltt@ gmail.com

4 ThS. Ngô Hữu Thành Thạc sĩ Phụ trách khóa ĐH52

0943.83.33.83

hathanhtdtt@ gmail.com

5 ThS. Đồng Nguyệt Thư Thạc sĩ Phụ trách khóa ĐH50

0965021223

nguyetthuhltt@ gmail.com

5.Các thành tích đã đạt được:

Từ năm 2004 đến nay là đơn vị mới được thành lập nhưng khoa cũng đã có nhiều biện pháp trong quản lý đơn vị, quản lý sinh viên trong học tập và rèn luyện, rất nhiều sinh viên của khoa là các vận động viên có đẳng cấp đã đóng góp nhiều thành tích cho nhà trường cũng như quốc gia. Khoa luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và đã đạt được những thành tích như:

*  Danh hiệu thi đua:

Năm

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2010

Tập thể lao động xuất sắc

Theo QĐ số: 4078/QĐ-BVHTTDL  ngày 18/11/2010, của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du Lịch.

2014

Tập thể lao động xuất sắc

Theo QĐ số: 3006/QĐ-BVHTTDL  ngày 16/09/2014, của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du Lịch

2015

Tập thể lao động xuất sắc

Theo QĐ số: 3598/QĐ-BVHTTDL  ngày 23/10/2015, của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du Lịch

2017

Tập thể lao động xuất sắc

Theo QĐ số: 3592/QĐ-BVHTTDL  ngày 22/09/2017, của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du Lịch

* Hình thức khen thưởng:

Năm

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

2006

Giấy khen

Đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến

Theo QĐ số: 525/TĐ-KT ngày 14/11/2006, vì đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2005-2006 của Trường Đại học TDTT Bắc Ninh.

2010

Giấy khen

Đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến

Theo QĐ số: 437/QĐ-ĐHTTBN ngày 14/10/2010, vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2009-2010 của Trường Đại học TDTT Bắc Ninh.

2011

Giấy khen

Đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến

Theo QĐ số: 608/QĐ-TDTTBN ngày 21/10/2011, vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2010-2011 của Trường Đại học TDTT Bắc Ninh.

2012

Giấy khen

Đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến

Theo QĐ số: 712/QĐ-TDTTBN ngày 16/10/2012, vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2011-2012 của Trường Đại học TDTT Bắc Ninh.

2013

Giấy khen

Đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến

Theo QĐ số: 934/QĐ-TDTTBN ngày 18/10/2013, vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2012-2013 của Trường Đại học TDTT Bắc Ninh.

2014

Giấy khen

Đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến

Theo QĐ số: 742/QĐ-TDTTBN ngày 05/09/2014, vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2013-2014 của Trường Đại học TDTT Bắc Ninh.

2015

Giấy khen

Đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến

Theo QĐ số: 768/QĐ-TDTTBN ngày 09/09/2015, vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2014-2015 của Trường Đại học TDTT Bắc Ninh.

2015

Giấy khen

Công đoàn 2015

Theo QĐ số:150/QĐ-TDTTBN ngày 11/03/2015

2016

Giấy khen

Đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến

Theo QĐ số: 817/QĐ-TDTTBN ngày 23/08/2016, vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2015-2016 của Trường Đại học TDTT Bắc Ninh.

2017

Giấy khen

Đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến

Theo QĐ số: 883/QĐ-TDTTBN ngày 23/08/2017, vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2016-2017 của Trường Đại học TDTT Bắc Ninh.

 

 

 
Trở về đầu trang

Các tin bài đã đăng

    Xem
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com