Tiếng Anh-English
Ngày 5 tháng 12 năm 2019
  Đăng nhập
Trang Chính
Chủ tịch Hồ Chí Minh với TDTT
Chuyên đề 3 công khai
Lịch sử phát triển - Sứ mệnh
Tin tức - Sự kiện
Cơ cấu tổ chức
Các phòng chức năng
Các Khoa
Các tổ chức trực thuộc
Các Bộ môn
Bộ môn Bóng bàn
Bộ môn Bóng chuyền
Bộ môn Bóng đá, Đá cầu
Bộ môn Bóng ném
Bộ môn Bóng rổ
Bộ môn Cờ
Bộ môn Cầu Lông
Bộ môn Điền kinh, Cử tạ
Bộ môn Lý luận TDTT
Bộ môn Thể dục
Bộ môn Quản Lý TDTT
Bộ môn Thể thao dưới nước
Bộ môn Lý Luận Đại Cương
Bộ môn Tâm Lý, Giáo dục TDTT
Bộ môn Quần vợt
Bộ môn Y Sinh Học TDTT
Bộ môn Vật - Judo
Bộ môn Võ - Quyền anh
Bộ môn Bắn súng
Bộ môn GOLF
Tuyển sinh 2019
Tin tức ngành
QT ISO 9001-2008
Văn bản - Quy chế
Đào tạo Tiến sĩ
Khoa học và công nghệ
Thông báo tuyển dụng
Tìm kiếm nâng cao
   Tin tứcCác Bộ mônBộ môn Cầu Lông  
Lịch sử hình thành và phát triển Bộ môn Cầu lông
Thứ ba, 10:25' 20/03/2018

Lịch sử hình thành và phát triển Bộ môn Cầu lông

1.      Thông tin đơn vị:

- Tên đơn vị: Bộ môn Cầu lông.

- Địa chỉ: Tầng 1, Nhà liên hợp, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh.

- Điện thoại: 0241.2217.835   Email: bmcaulong@gmail.com

2. Lịch sử hình thành và phát triển Bộ môn Cầu lông

Bộ môn Cầu lông được thành lập năm 1977, thời gian đó, Cầu lông và Bóng bàn được ghép chung thành một Bộ môn. Đây cũng là năm đầu tiên môn học Cầu lông được đưa vào giảng dạy cho đối tượng không chuyên, đồng thời đào tạo lớp chuyên ngành Cầu lông khóa Đại học 9. Thầy Lê Thanh Sang là Trưởng Bộ môn đầu tiên.

Trong quá trình phát triển, Bộ môn Cầu lông đã nhiều lần được ghép với các Bộ môn thể thao khác như: Bóng đá, Bóng bàn, Quần vợt. Từ năm 1998 được tách ra, cho đến nay là Bộ môn Cầu lông trực thuộc Trường Đại học TDTT Bắc Ninh.

3. Chức năng, nhiệm vụ của Bộ môn Cầu lông

3.1. Chức năng:

Bộ môn Cầu lông là đơn vị chuyên môn về đào tạo, nghiên cứu khoa học và công nghệ trực thuộc Ban giám hiệu, có chức năng xây dựng chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy; tổ chức, quản lý hoạt động giảng dạy môn học và chịu trách nhiệm về chất lượng các hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ của môn học Cầu lông.

3.2. Nhiệm vụ:

- Xây dựng mục tiêu môn học, chương trình khung môn học; biên soạn giáo trình, sách giáo khoa và các tài liệu phục vụ công tác giảng dạy và học tập được phân công.

- Tổ chức quản lý hoạt động dạy và học các môn học được phân công.

- Sắp xếp bố trí các giảng viên thực hiện các nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học phù hợp với trình độ chuyên môn được đào tạo.

- Quản lý hồ sơ dạy học và giờ lên lớp của giảng viên Bộ môn; hàng năm lập kế hoạch và tổ chức dự giờ, hội giảng và trao đổi học thuật trong Bộ môn.

- Biên soạn đề thi, đáp án và tổ chức thực hiện các hình thức thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo kế hoạch.

- Xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học và triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu về lĩnh vực chuyên môn do Bộ môn phụ trách và nghiên cứu ứng dụng các phương pháp dạy học và phương pháp đánh giá tiên tiến; tham gia các hội nghị khoa học liên quan; Tham gia tư vấn đào tạo nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực chuyên môn Bộ môn phụ trách.

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng giảng viên, bố trí giảng viên tham gia chỉ đạo thực tập, thực tế, chủ nhiệm lớp; đánh giá, đề xuất khen thưởng, kỷ luật giảng viên của Bộ môn theo quy định pháp luật.

- Tổ chức hoạt động ngoại khóa, hoạt động khoa học kỹ thuật cho sinh viên; tham gia đề xuất khen thưởng kỷ luật sinh viên.

- Quản lý, sử dụng, lập kế hoạch sửa chữa và bảo dưỡng các trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của Bộ môn.

 -  Phối hợp với các đơn vị trong nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và xây dựng Trường.

 - Hợp tác trong nước và quốc tế về hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học.

 - Tổ chức hoạt động phối hợp với các đơn vị trong và ngoài trường để nâng cao, mở rộng quy mô và chất lượng huấn luyện VĐV các đội tuyển cấp tỉnh, cấp quốc gia và tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn và phẩm chất chính trị, đạo đức cho HLV và VĐV.

 - Thực hiên các việc khác do Ban giám hiệu phân công.

4. Cán bộ đơn vị qua các thời kỳ

4.1. Lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ

TT

Họ và tên

Chức vụ

1. 

 

Thầy Lê Thanh Sang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Trưởng Bộ môn từ năm 1977 - 1990

2.

 

ThS. Trần Văn Vinh

 

 

 

 

 Trưởng Bộ môn từ năm 1991 - 2016

3.

 

ThS. Trương Thị Thủy

 

 

 

 

Phó trưởng Bộ môn từ năm 2007 - 2017

4.

 

TS. Nguyễn Văn Đức

 

 

 

 

 

Phó trưởng Bộ môn từ năm 2017 đến nay

 

4.2. Cán bộ đơn vị hiện tại

TT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ

Nhiệm vụ

Điện thoại

               Email

1. 

   

TS. Nguyễn Văn Đức Phó Trưởng Bộ môn

 

 

 

 

Tiến sĩ

 

 

- Quản lý chung

- Giảng dạy

- Nghiên cứu khoa học, chỉ đạo sinh viên, học viên, NCS làm luận văn tốt nghiệp

- Cố vấn học tập

 

 

 

0963551974

nvduc.bmcl@gmail.com

 

2.

 

ThS.Trương Văn Minh Giảng viên

 

 

 

Thạc sĩ

 

- Giảng dạy

- Nghiên cứu khoa học, chỉ đạo sinh viên làm luận văn tốt nghiệp

- Huấn luyện đội tuyển Cầu lông sinh viên.

 

 

9045117799

minh.cl.tdtt@gmail.com

 

3.

 

 

ThS. Nguyễn Văn Thạch

 Giảng viên

 

 

 

Thạc sĩ

 

- Giảng dạy

- Nghiên cứu khoa học, chỉ đạo sinh viên làm luận văn tốt nghiệp

- Trợ lý giáo vụ bộ môn

- Trợ lý văn thư

- Cố vấn học tập

- Quản lý sinh viên

 

 

0906225212

thachbmcl@gmail.com

 

4.

ThS. Ngô Trung Dũng

Giảng viên

 

 

 

Thạc sĩ

 

- Giảng dạy

- Nghiên cứu khoa học, chỉ đạo sinh viên làm luận văn tốt nghiệp

- Huấn luyện đội tuyển Cầu lông sinh viên

- Cố vấn học tập

- Quản lý sinh viên

- Bí thư Liên chi đoàn Cầu lông

 

 

 

0967111983

trungdungbmcl@gmail.com

 

5.

ThS. Nguyễn Thị Huyền

Giảng viên

 

 

 

 

Thạc sĩ

 

- Giảng dạy

- Nghiên cứu khoa học, chỉ đạo sinh viên làm luận văn tốt nghiệp

- Trợ lý công nghệ thông tin

- Trợ lý khoa học Bộ môn

- Phó bí thư Liên chi đoàn Cầu lông

 

 

 

0979111987

nguyenthihuyen.cl@gmail.com

 

6.

ThS. Ngô Hữu Thắng Giảng viên

 

 

Thạc sĩ

 

- Giảng dạy

- Nghiên cứu khoa học

 

 

0978243022

 

5. Các thành tích đã đạt được

- Nhiều cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, chiến sĩ thi đua cấp Bộ, bằng khen của Bộ trưởng.

- Đào tạo hàng nghìn cán bộ, giáo viên, HLV, hướng dẫn viên môn Cầu lông.

- Biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu tham khảo phục vụ công tác giảng dạy, học tập môn Cầu lông.

- Nghiên cứu ứng dụng thành công nhiều đề tài khoa học phục vụ công tác giảng dạy, học tập.

- Huấn luyện đội tuyển Cầu lông sinh viên nhà trường đạt nhiều thứ hạng cao ở  giải sinh viên toàn quốc.

- Các danh hiệu thi đua và khen thưởng:

TT

Danh hiệu thi đua/ Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định; cơ quan ban hành quyết định

1.

Tập thể lao động xuất sắc

 Số 3600/QĐ-BVHTTDL, 16/4/2014

2.

Tập thể lao động xuất sắc

 Số 3598/QĐ-BVHTTDL, 23/10/2015

3.

Bằng khen Bộ trưởng Bộ VHTT&DL

 Số 5399/QĐ-BVHTTDL, 23/10/2015

4.

Bằng khen Trung ương HSV

 Số 139/QĐ-TWHSV, 28/9/2015

5.

Bằng khen Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

 Số 139/QĐ-BGDĐT, 28/9/2015

6.

Giấy khen Trường ĐH TDTT BN

 Số 817/QĐ-TDTTBN, 23/8/2016

7.

Tập thể lao động tiên tiến

 Số 883/QĐ-TDTTBN, 23/8/2017

8.

Tập thể lao động xuất sắc

Số  3593/QĐ-BVHTTDL, 22/ 9/2017

 

6. Một số hình ảnh hoạt động của Bộ môn

Khai mạc giải Cầu lông chuyên sâu mở rộng năm 2017
NCS Nguyễn Văn Thạch bảo vệ thành công luận án Tiễn sĩ cấp cơ sở
Kết nạp Đảng cho đồng chí Ngô Trung Dũng
 

 
Trở về đầu trang

Các tin bài đã đăng
 ▪  Kết thúc Giải Vô địch Cầu Lông chuyên sâu toàn trường năm 2015 (26/03/2015)
 ▪  Báo cáo tổng kết 2013 và kế hoặc năm 2014 (29/10/2014)
 ▪  Khai mạc Giải Cầu lông Sinh viên chuyên sâu năm 2013. (13/03/2013)

    Xem
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com