Tiếng Anh-English
Ngày 19 tháng 9 năm 2019
  Đăng nhập
Trang Chính
Chủ tịch Hồ Chí Minh với TDTT
Chuyên đề 3 công khai
Lịch sử phát triển - Sứ mệnh
Tin tức - Sự kiện
Cơ cấu tổ chức
Các phòng chức năng
Các Khoa
Các tổ chức trực thuộc
Các Bộ môn
Tuyển sinh 2019
Tin tức ngành
QT ISO 9001-2008
Văn bản - Quy chế
Đào tạo Tiến sĩ
Danh sách luận án tiến sĩ đào tạo tại Nhà trường
Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ
Các văn bản
Khoa học và công nghệ
Thông báo tuyển dụng
Tìm kiếm nâng cao
   Tin tứcĐào tạo Tiến sĩDanh sách luận án tiến sĩ đào tạo tại Nhà trường  
Thông tin đề tài luận án tiến sĩ khoa học giáo dục của NCS Đỗ Thị Tươi
Thứ tư, 12:53' 25/07/2018

TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

1. Tên luận án: Nghiên cứu biện pháp nâng cao hứng thú trong giờ học Giáo dục thể chất cho sinh viên các trường Đại học ở Hà Nội.

2. Ngành: Giáo dục học

3. Mã số: 9140101

4. Họ tên NCS: Đỗ Thị Tươi  

5. Họ tên người hướng dẫn NCS:

                        Hướng dẫn 1: PGS.TS. Nguyễn Văn Phúc

                        Hướng dẫn 2: TS. Nguyễn Kim Lan

6. Cơ sở đào tạo: Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh

7. Những kết luận mới của luận án:

(Nội dung về những điểm mới của luận án)

-  Mục đích và đối tượng nghiên cứu của luận án

Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở xác định các yếu tố ảnh hưởng tới hứng thú trong giờ học Giáo dục thể chất từ đó đưa ra các biện pháp nhằm nâng cao hứng thú trong giờ Giáo dục thể chất, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục nói chung và Giáo dục thể chất nói riêng cho sinh viên các trường Đại học ở Hà Nội.

Đối tượng nghiên cứu: Biện pháp nâng cao hứng thú trong giờ Giáo dục thể chất cho sinh viên các trường Đại học ở Hà Nội

-  Các phương pháp nghiên cứu đã sử dụng:

Phương pháp nghiên cứu tài liệu; Phương pháp quan sát; Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi; Phương pháp tọa đàm; Phương pháp chuyên gia; Phương pháp thực nghiệm sư phạm; Phương pháp thống kê toán học.

-  Các kết quả chính và kết luận:

Hệ thống hóa, bổ sung và hoàn thiện các kiến thức lý luận về các vấn đề liên quan tới: hứng thú, hứng thú học tập và hứng thú trong giờ học Giáo dục thể chất của sinh viên các trường Đại học ở Hà Nội. Mặt khác, Luận án đã xác định được 3 thành tố cơ bản của hứng thú trong giờ Giáo dục thể chất của sinh viên đó là: Thành tố nhận thức; Thành tố xúc cảm - tình cảm; Thành tố hành vi. Đồng thời, luận án cũng chỉ rõ 5 yếu tố chính ảnh hưởng tới hứng thú trong giờ Giáo dục thể chất của sinh viên đó là: Đội ngũ giáo viên; Sinh viên; Cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật dạy - học; Nội dung môn học Giáo dục thể chất; Môi trường xã hội khách quan.

Qua nghiên cứu thực trạng hứng thú trong giờ Giáo dục thể chất của sinh viên các trường Đại học ở Hà Nội cho thấy, sinh viên thiếu hứng thú với môn học Giáo dục thể chất cả về nhận thức, thái độ xúc cảm - tình cảm cũng như cả về hành vi, mà nguyên nhân bắt nguồn chính là từ sự thiếu nhận thức đối với môn học của sinh viên, năng lực sư phạm của giáo viên và những điều kiện khách quan của phía nhà trường.

Dựa vào các nguyên tắc, căn cứ khoa học cũng như tiến hành trao đổi, phỏng vấn các giáo viên, các cán bộ quản lý và sinh viên về vấn đề nghiên cứu; luận án đã lựa chọn được 8 biện pháp nâng cao hứng thú trong giờ học Giáo dục thể chất cho sinh viên

Luận án xác định rõ 5 tiêu chí đánh giá mức độ hứng thú trong giờ Giáo dục thể chất của sinh viên các trường đại học ở Hà Nội. Căn cứ vào các tiêu chí và cách thức đánh giá đó, tác giả có thể đo mức độ hứng thú trong giờ Giáo dục thể chất của sinh viên các trường đại học ở Hà Nội không chỉ ở góc độ định tính mà còn có thể đánh giá ở mức độ định lượng.

Luận án đã tiến hành ứng dụng và đánh giá hiệu quả 8 biện pháp đã được lựa chọn nhằm nâng cao hứng thú trong giờ học Giáo dục thể chất cho sinh viên các trường đại học ở Hà Nội. Kết quả các chỉ số đo được sau thực nghiệm đều tăng lên so với trước thực nghiệm. Kết quả này đã khẳng định tính đúng đắn của các biện pháp đã được lựa chọn.

 

Người hướng dẫn 1

đã ký

 

PGS.TS. Nguyễn Văn Phúc   

Người hướng dẫn 2

đã ký

 

TS. Nguyễn Kim Lan                 

Nghiên cứu sinh

đã ký

 

         Đỗ Thị Tươi  

 

 

 
Trở về đầu trang

Các tin bài đã đăng
 ▪  Thông tin đề tài luận án tiến sĩ khoa học giáo dục của NCS Trần Văn Thạch (13/07/2018)
 ▪  Thông tin đề tài luận án tiến sĩ khoa học giáo dục của Nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Thạch (21/06/2018)
 ▪  Thông tin đề tài luận án tiến sĩ khoa học giáo dục của NCS Nguyễn Thu Hường (06/12/2017)
 ▪  Thông tin đề tài luận án tiến sĩ khoa học giáo dục của Nghiên cứu sinh Trương Đức Thăng (21/07/2017)
 ▪  Thông tin đề tài luận án tiến sĩ khoa học giáo dục của Nghiên cứu sinh Nguyễn Hải Bằng (21/07/2017)
 ▪  Thông tin đề tài luận án tiến sĩ khoa học giáo dục của NCS Mai Thị Bích Ngọc (08/06/2017)
 ▪  Thông tin đề tài luận án tiến sĩ khoa học giáo dục của NCS Nguyễn Tiến Lâm (08/06/2017)
 ▪  Thông tin đề tài luận án tiến sĩ khoa học giáo dục của NCS Phùng Xuân Dũng (02/06/2017)
 ▪  Thông tin đề tài luận án tiến sĩ khoa học giáo dục của NCS Lê Đông Dương (17/05/2017)
 ▪  Thông tin đề tài luận án tiến sĩ khoa học giáo dục của NCS Nguyễn Thị Quyên (02/12/2016)

    Xem
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com