Tiếng Anh-English
Ngày 31 tháng 10 năm 2020
  Đăng nhập
Trang Chính
Chủ tịch Hồ Chí Minh với TDTT
Chuyên đề 3 công khai
Lịch sử phát triển - Sứ mệnh
Tin tức - Sự kiện
Cơ cấu tổ chức
Các phòng chức năng
Các Khoa
Các tổ chức trực thuộc
Các Bộ môn
Tuyển sinh 2019
Cao học
Đại học hệ chính quy
Đại học hệ vừa học vừa làm
Đại học hệ liên thông
Nghiên cứu sinh
Thông báo
Tin tức ngành
QT ISO 9001-2008
Văn bản - Quy chế
Đào tạo Tiến sĩ
Khoa học và công nghệ
Thông báo tuyển dụng
Tìm kiếm nâng cao
   Tin tứcTuyển sinh 2019Nghiên cứu sinh  
Thông báo về việc gia hạn nhận hồ sơ dự tuyển nghiên cứu sinh năm 2018
Thứ ba, 04:34' 30/10/2018

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

Số: 665  /TB - TDTTBN-SĐH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bắc Ninh, ngày   27   tháng   năm 2018

 

                                                                                  THÔNG BÁO

V/v gia hạn nhận hồ sơ dự tuyển nghiên cứu sinh năm 2018

 

            Ngày 15 tháng 5 năm 2018 Trường Đại học TDTT Bắc Ninh có thông báo số: 275/TB- TDTTBN về việc tuyển nghiên cứu sinh năm 2018, thời gian nhận hồ sơ thi tuyển sinh đến hết ngày 17/8/2018.

            Để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh hoàn thiện các điều kiện môn Ngoại ngữ và bài báo khoa học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh điều chỉnh thời gian nhận hồ sơ dự tuyển nghiên cứu sinh năm 2018 đến hết ngày 28 tháng 10 năm 2018. Thời gian xét tuyển dự kiến vào trung tuần tháng 11/2018.

            Trân trọng!

Trân trọng!

 Nơi nhận:                                                               KT. HIỆU TRƯỞNG                                                 

  - Như trên                                                                PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Bộ VHTT&DL;  Bộ GD&ĐT ( để b/c);                              (đã ký)

- Ban Giám hiệu (b/c);

- Lưu: VT, Khoa SĐH (02) TH.10.                              PGS.TS. Nguyễn Văn Phúc     
 

                                                                                GS.TS. Nguyễn Đại Dương

 

                                                                            

 

 

                                                                                               

 
Trở về đầu trang

Các tin bài đã đăng
 ▪  Thông báo tuyển Nghiên cứu sinh năm 2018 (09/08/2018)
 ▪  Thông báo kết quả và việc nhận đơn phúc khảo điểm xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2017 (27/03/2018)
 ▪  Thông báo về việc gia hạn nhận hồ sơ dự tuyển nghiên cứu sinh năm 2017 (13/09/2017)
 ▪  Thông báo Tuyển sinh Nghiên cứu sinh năm 2017 (21/07/2017)
 ▪  Thông báo tuyển Nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2016 (30/12/2016)
 ▪  Biên bản tổng hợp sắp xếp thứ tự điểm xét tuyển Nghiên cứu sinh năm 2016 (20/12/2016)
 ▪  Thông báo tuyển Nghiên cứu sinh năm 2016 (06/10/2016)
 ▪  Thông báo về việc điều chỉnh ngày bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường của NCS Nguyễn Thị Thủy (10/05/2016)
 ▪  Thông báo ngày bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp cơ sở của nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Hòa (25/04/2016)
 ▪  Thông tin đề tài luận án tiến sĩ khoa học giáo dục của NCS Nguyễn Thị Thủy (22/04/2016)

    Xem
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com