Tiếng Anh-English
Ngày 27 tháng 6 năm 2019
  Đăng nhập
Trang Chính
Bác Hồ với Thể thao
Chuyên đề 3 công khai
Lịch sử phát triển - Sứ mệnh
Tin tức - Sự kiện
Cơ cấu tổ chức
Các phòng chức năng
Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế
Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục
Phòng Hành Chính, Tổng Hợp
Phòng Công tác Học sinh, sinh viên
Các Khoa
Các tổ chức trực thuộc
Các Bộ môn
Tuyển sinh 2019
Tin tức ngành
QT ISO 9001-2008
Văn bản - Quy chế
Đào tạo Tiến sĩ
Khoa học và công nghệ
Thông báo tuyển dụng
Tìm kiếm nâng cao
   Tin tứcCác phòng chức năngPhòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế  
Quyết định về việc ban hành Quy định làm Khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên
Thứ ba, 10:09' 02/10/2018


BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

 

    Số: 798/QĐ-TDTTBN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Bắc Ninh, ngày 14 tháng 9 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy định làm Khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên
Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO BẮC NINH

 

             Căn cứ quyết định số 542/QĐ-BVHTTDL ngày 06/3/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường đại học TDTT Bắc Ninh;

Căn cứ Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy;

Căn cứ Quyết định số 944/QĐ-TDTTBN ngày 22/9/2016 của Hiệu trưởng trường Đại học TDTT Bắc Ninh về việc ban hành quy định dạy và học tại Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Đào tạo,

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về Quy định làm Khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh.

Điều 2 : Quyết định này này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và được áp dụng từ năm học 2018-2019 đối với sinh viên các khóa đào tạo hệ chính quy.

Điều 3: Các ông(bà) Trưởng các đơn vị thuộc Trường, các thành viên Hội đồng KH&ĐT và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:                                                                                            HIỆU TRƯỞNG         

                                                                                                                      

- Ban Giám hiệu( đểb/c);                                                                                (đã ký)

- Như điều 3(t/h);   

- Lưu VT,ĐT,(M30)                                                                             GS.TS. Nguyễn Đại Dương     

 

 

 
 
 
Trở về đầu trang

Các tin bài đã đăng
 ▪  Thời khóa biểu tuần 9 của các khóa Đại học (28/09/2018)
 ▪  Thời khóa biểu tuần 8 của các khóa Đại học (21/09/2018)
 ▪  Lịch học tập đầu khóa đại học 54 (đợt 2) (15/09/2018)
 ▪  Thời khóa biểu tuần 6, 7 của các khóa Đại học 51, 52, 53, 54 (mới) (14/09/2018)
 ▪  Thời khóa biểu tuần 5 của các khóa Đại học 51, 52, 53 và 54 (31/08/2018)
 ▪  Thông báo kế hoạch giới thiệu các bộ môn chuyên ngành cho khóa Đại học 54 (22/08/2018)
 ▪  Thời khóa biểu tuần 4 của các khóa Đại học 51, 52, 53 và 54 (17/08/2018)
 ▪  Thời khóa biểu tuần 3 của các khóa Đại học 51, 52 và 53 54 (đã sửa) (17/08/2018)
 ▪  Thông báo kế hoạch kiểm tra việc ứng dụng và triển khai phần mềm đào tạo (14/08/2018)
 ▪  Phân lớp chuyên ngành cho sinh viên khóa ĐH 53 (03/08/2018)

    Xem
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com