Tiếng Anh-English
Ngày 24 tháng 7 năm 2019
  Đăng nhập
Trang Chính
Bác Hồ với Thể thao
Chuyên đề 3 công khai
Lịch sử phát triển - Sứ mệnh
Tin tức - Sự kiện
Cơ cấu tổ chức
Các phòng chức năng
Các Khoa
Các tổ chức trực thuộc
Các Bộ môn
Tuyển sinh 2019
Cao học
Đại học hệ chính quy
Đại học hệ vừa học vừa làm
Đại học hệ liên thông
Nghiên cứu sinh
Thông báo
Tin tức ngành
QT ISO 9001-2008
Văn bản - Quy chế
Đào tạo Tiến sĩ
Khoa học và công nghệ
Thông báo tuyển dụng
Tìm kiếm nâng cao
   Tin tứcTuyển sinh 2019Cao học  
Thông báo về việc gia hạn nhận hồ sơ thi tuyển sinh Cao học TDTT năm 2018 - đợt 2
Chủ nhật, 04:30' 25/11/2018

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

Số:  780  /TB - TDTTBN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bắc Ninh, ngày   10  tháng  10   năm 2018


                                                                         THÔNG BÁO

V/v gia hạn nhận hồ sơ thi tuyển sinh Cao học TDTT năm 2018 - đợt 2

            Thực hiện kế hoạch công tác năm 2018, ngày 25 tháng  8 năm 2018 Trường Đại học TDTT Bắc Ninh đã ban hành thông báo số 666 TB-TDTTBN về việc tổ chức tuyển sinh Cao học năm 2018 - đợt 2, thời gian nhận hồ sơ thi tuyển sinh đến hết ngày 10/10/2018.

Để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh hoàn thiện các điều kiện và thủ tục cần thiết, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh gia hạn thời gian nhận hồ sơ thi tuyển sinh Cao học TDTT năm 2018 đến hết ngày 31 tháng 11 năm 2018. Thời gian thi tuyển sinh vào ngày 22 và 23/12/2018.

           Trân trọng!

        KT.  HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:                                                                        

- Như trên                                                                                                                        PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Bộ GD&ĐT ( để b/c);

- Bộ VHTT&DL ( để b/c);                                                                                                (ĐÃ KÝ)

- Ban Giám hiệu (b/c);

- Lưu: VT, Khoa SĐH (02) ĐHT.10.                                                                      PGS.TS.Nguyễn Văn Phúc   

 
Trở về đầu trang

Các tin bài đã đăng
 ▪  Thông báo tuyển sinh cao học năm 2018 - đợt 2 (23/10/2018)
 ▪  Thông báo về việc gia hạn nhận hồ sơ thi tuyển sinh Cao học TDTT năm 2018 (09/08/2018)
 ▪  Giấy báo dự thi Cao học năm 2018 (09/08/2018)
 ▪  Thông báo tuyển sinh Cao học năm 2018 (31/07/2018)
 ▪  Danh sách thí sinh đăng ký dự thi cao học TDTT năm 2017 - đợt 2 (18/10/2017)
 ▪  Điểm chuẩn tuyển sinh Cao học TDTT năm 2017 (13/09/2017)
 ▪  Thông báo tuyển sinh cao học năm 2017 (đợt 2) (07/09/2017)
 ▪  Thông báo về việc nhận đơn phúc khảo bài thi tuyển sinh Cao học TDTT năm 2017 (29/08/2017)
 ▪  Thông báo về việc gửi giấy báo dự thi Cao học TDTT năm 2017 (14/08/2017)
 ▪  Thông báo về việc gia hạn nhận hồ sơ thi tuyển sinh Cao học TDTT năm 2017 (21/07/2017)

    Xem
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com