Tiếng Anh-English
Ngày 26 tháng 4 năm 2019
  Đăng nhập
Trang Chính
Bác Hồ với Thể thao
Chuyên đề 3 công khai
Lịch sử phát triển - Sứ mệnh
Tin tức - Sự kiện
Cơ cấu tổ chức
Các phòng chức năng
Các Khoa
Các tổ chức trực thuộc
Các Bộ môn
Tuyển sinh 2019
Tin tức ngành
QT ISO 9001-2008
Văn bản - Quy chế
Đào tạo Tiến sĩ
Danh sách luận án tiến sĩ đào tạo tại Nhà trường
Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ
Các văn bản
Khoa học và công nghệ
Thông báo tuyển dụng
Tìm kiếm nâng cao
   Tin tứcĐào tạo Tiến sĩDanh sách luận án tiến sĩ đào tạo tại Nhà trường  
Thông tin đề tài luận án tiến sĩ khoa học giáo dục của NCS Phạm Đức Viễn
Thứ năm, 11:35' 25/10/2018

TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Tên luận án:  “Đổi mới nội dung chương trình đào tạo cử nhân Ngành Giáo dục thể chất Trường Đại học Tây Bắc”

2. Ngành: Giáo dục học

3. Mã số: 9140101

4. Họ tên NCS: Phạm Đức Viễn

5. Họ tên người hướng dẫn NCS:         

Hướng dẫn 1: PGS.TS. Vũ Chung Thủy

Hướng dẫn 2: PGS.TS. Đỗ Hữu Trường

6. Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh

7. Những kết luận mới của luận án:

Hệ thống hóa và hoàn thiện các vấn đề lý luận liên quan tới các quan điểm của Đảng và Nhà nước về Giáo dục – Đào tạo và GDTC; Những yêu cầu cấp bách trong đổi mới giáo dục và GDTC; quan điểm về xây dựng và đánh giá CTĐT cũng như định hướng đổi mới đào tạo cử nhân ngành GDTC tại Trường Đại học Tây Bắc.

Luận án lựa chọn được 11 tiêu chuẩn với 38 tiêu chí đánh giá thực trạng CTĐT cử nhân ngành GDTC tại Trường, trong đó có 3 Tiêu chuẩn đánh giá các điều kiện đảm bảo tổ chức hoạt động giảng dạy; 5 tiêu chuẩn đánh giá nội dung chương trình và 3 tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả chương trình. Trên cơ sở đó, đánh giá thực trạng nội dung CTĐT cử nhân ngành GDTC tại Trường.

Hệ thống hóa và lựa chọn các căn cứ lý luận và thực tiễn phù hợp để đổi mới nội dung CTĐT cử nhân ngành GDTC tại Trường Đại học Tây Bắc, đồng thời đặt ra yêu cầu và đề xuất nội dung đổi mới CTĐT cho đối tượng nghiên cứu. Trên cơ sở đó, tiến hành đổi mới nội dung CTĐT cử nhân ngành GDTC tại Trường Đại học Tây Bắc theo hướng khoa học, phù hợp với điều kiện thực tiễn và đáp ứng nhu cầu xã hội. Nội dung đổi mới tập trung vào: Đổi mới mục tiêu CTĐT; đổi mới cấu trúc, hình thức và thời lượng đào tạo. Kết quả đạt được cụ thể: Đổi mới hình thức tổ chức đào tạo từ niên chế sang đào tạo theo học chế tín chỉ; Về cấu trúc: Nội dung chương trình được xây dựng theo theo 2 khối kiến thức, trong đó khối kiến thức thứ 2 được chia thành 3 khối kiến thức chuyên môn; Về thời lượng: CTĐT đổi mới đã tăng thêm 20 tín chỉ, tập trung vào khối kiến thức cơ sở ngành và khối kiến thức chuyên sâu ngành.

Kết quả ứng dụng nội dung CTĐT đổi mới trong thực tiễn đã tỏ rõ tính hiệu quả với việc đào tạo cử nhân ngành GDTC, thể hiện ở việc CTĐT đổi mới đã bộc lộ rõ tính mục tiêu, tăng hiệu quả đào tạo cả khi đánh giá từ các tiêu chí đánh giá và đánh giá từ phía người sử dụng lao động. Điều này cho thấy, nội dung CTĐT đã đổi mới đã đáp ứng được những yêu cầu công tác giáo dục, đào tạo trong thời kỳ đổi mới.

Người hướng dẫn 1

 

PGS.TS. Vũ Chung Thủy

Người hướng dẫn 2

 

PGS.TS. Đỗ Hữu Trường

Nghiên cứu sinh

 

Phạm Đức Viễn

 

      

 

 

 

 

                                                                                          

 

 
Trở về đầu trang

Các tin bài đã đăng
 ▪  Thông tin đề tài luận án tiến sĩ khoa học giáo dục của NCS Trần Văn Trường (04/09/2018)
 ▪  Thông tin đề tài luận án tiến sĩ khoa học giáo dục của NCS Lê Vương Anh (09/08/2018)
 ▪  Thông tin đề tài luận án tiến sĩ khoa học giáo dục của NCS Đỗ Thị Tươi (25/07/2018)
 ▪  Thông tin đề tài luận án tiến sĩ khoa học giáo dục của NCS Trần Văn Thạch (13/07/2018)
 ▪  Thông tin đề tài luận án tiến sĩ khoa học giáo dục của Nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Thạch (21/06/2018)
 ▪  Thông tin đề tài luận án tiến sĩ khoa học giáo dục của NCS Nguyễn Thu Hường (06/12/2017)
 ▪  Thông tin đề tài luận án tiến sĩ khoa học giáo dục của Nghiên cứu sinh Trương Đức Thăng (21/07/2017)
 ▪  Thông tin đề tài luận án tiến sĩ khoa học giáo dục của Nghiên cứu sinh Nguyễn Hải Bằng (21/07/2017)
 ▪  Thông tin đề tài luận án tiến sĩ khoa học giáo dục của NCS Mai Thị Bích Ngọc (08/06/2017)
 ▪  Thông tin đề tài luận án tiến sĩ khoa học giáo dục của NCS Nguyễn Tiến Lâm (08/06/2017)

    Xem
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com