Tiếng Anh-English
Ngày 23 tháng 2 năm 2020
  Đăng nhập
Trang Chính
Chủ tịch Hồ Chí Minh với TDTT
Chuyên đề 3 công khai
Lịch sử phát triển - Sứ mệnh
Tin tức - Sự kiện
Cơ cấu tổ chức
Các phòng chức năng
Các Khoa
Các tổ chức trực thuộc
Các Bộ môn
Tuyển sinh 2019
Tin tức ngành
QT ISO 9001-2008
Văn bản - Quy chế
Đào tạo Tiến sĩ
Khoa học và công nghệ
Thông báo tuyển dụng
Tìm kiếm nâng cao
   Tin tứcKhoa học và công nghệThông tin đề tài  
Thông tin đề tài cấp Bộ: đề tài "Nghiên cứu lý luận và thực tiễn để phát triển bền vững Thể dục thể thao quần chúng"
Thứ tư, 09:22' 14/11/2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO BẮC NINH TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ

            Năm 2018, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh đã đấu thầu thành công và ký hợp đồng triển khai nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ: “Nghiên cứu lý luận và thực tiễn để phát triển bền vững Thể dục thể thao quần chúng”. Đây là đề tài thuộc chương trình: “Nghiên cứu thể dục thể thao quần chúng, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững”, đề tài sẽ được triển khai trong 24 tháng (từ tháng 1/ 2018  đến tháng 12/ 2019), với tổng kinh phí 460 triệu đồng từ nguồn ngân sách Nhà nước, được thực hiện theo phương thức khoán chi từng phần.

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Nguyễn Cẩm Ninh.

Các thành viên tham gia: 1) PGS. TS. Nguyễn Cẩm Ninh 2) TS. Lộc Đình Cương 3) PGS.TS. Đồng Văn Triệu 4) TS. Lê Anh Thơ 5) TS. Trần Kim Cương 6) Th.s Hoàng Thái Hoa  7) Th.s Nguyễn Phương Oanh  8) ThS. Nguyễn Hữu Hùng 9) TS. Nguyễn Tiến Sơn 10) ThS. Lê Đức Long.

Các tổ chức phối hợp chính thực hiện đề tài: Vụ thể thao quần chúng, Viện Khoa học TDTT, Văn phòng Ban điều phối Đề án 641, Trường Đại học TDTT Đà Nẵng, Trường Đại học TDTT Thành phố Hồ Chí Minh.

Mục tiêu của đề tài: 1) Hệ thống hoá các vấn đề lý luận về phát triển Thể dục thể thao quần chúng; 2) Những điều kiện thực tiễn và cơ sở pháp lý để phát triển bền vững Thể dục thể thao quần chúng.

Các Nội dung nghiên cứu chính: 1) Cơ sở lý luận về phát triển Thể dục thể thao quần chúng; 2) Các yếu tố ảnh hưởng và điều kiện để phát triển Thể dục thể thao quần chúng; 3) Xây dựng tiêu chí đánh giá sự phát triển bền vững Thể dục thể thao quần chúng; 4) Đề xuất định hướng và giải pháp phát triển Thể dục thể thao quần chúng bền vững.

Quy mô khảo sát: Đề tài được tiến hành khảo sát tại 6 tỉnh, với 300 mẫu được phân bổ ở các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Lào Cai, Đà Nẵng, Lâm Đồng, Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh.

Các sản phẩm chính của đề tài: 03 báo cáo phân tích số liệu điều tra theo nội dung nghiên cứu; Báo cáo tổng hợp kết quả đề tài; Báo cáo tóm tắt; Báo cáo kiến nghị; 03 bài báo khoa học đăng trên tạm chí khoa học trong nước.

 

 

 
Trở về đầu trang

Các tin bài đã đăng

    Xem
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com