Tiếng Anh-English
Ngày 23 tháng 2 năm 2020
  Đăng nhập
Trang Chính
Chủ tịch Hồ Chí Minh với TDTT
Chuyên đề 3 công khai
Lịch sử phát triển - Sứ mệnh
Tin tức - Sự kiện
Cơ cấu tổ chức
Các phòng chức năng
Các Khoa
Các tổ chức trực thuộc
Các Bộ môn
Tuyển sinh 2019
Tin tức ngành
QT ISO 9001-2008
Văn bản - Quy chế
Đào tạo Tiến sĩ
Khoa học và công nghệ
Thông báo tuyển dụng
Tìm kiếm nâng cao
   Tin tứcKhoa học và công nghệThông tin đề tài  
Thông tin đề tài cấp Bộ: đề tài “Giải pháp phát triển Thể dục thể thao quần chúng tại các khu công nghiệp, khu chế xuất”.
Thứ tư, 09:23' 14/11/2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO BẮC NINH TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP BỘ

PGS.TS. Tạ Hữu Hiếu

Năm 2018, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh đấu thầu thành công và ký hợp đồng nhiệm vụ KH&CN cấp bộ: Giải pháp phát triển Thể dục thể thao quần chúng tại các khu công nghiệp, khu chế xuất”. Đây là đề tài nằm trong chương trình Nghiên cứu thể dục thể thao quần chúng đáp ứng yêu cầu phát triển bền vữn”. Đề tài được triển khai trong 24 tháng (từ 1/2018-12/2019), với tổng kinh phí là 480 triệu đồng từ nguồn ngân sách nhà nước, được thực hiện theo phương thức khoán chi từng phần.

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Tạ Hữu Hiếu. Các thành viên tham gia gồm: 1. PGS.TS. Tạ Hữu Hiếu; 2. PGS.TS. Trần Tuấn Hiếu; 3. PGS.TS. Ngô Hải Hưng; 4. TS. Nguyễn Văn Đức; 5. TS. Hồ Mạnh Trường; 6. TS. Nguyễn Xuân Hường; 7. TS. Phạm Việt Hùng; 8. ThS. Ngô Sách Thọ; 9. ThS. Nguyễn Văn Bách; 10. ThS. Nguyễn Văn Thạch.

Các tổ chức phối hợp chính thực hiện đề tài: Vụ Thể dục thể thao quần chúng; Viện Khoa học Thể dục Thể thao; Ban quản lý Khu công nghiệp Bắc Ninh; Ban quản lý Khu công nghiệp Quảng Ninh; Ban quản lý Khu kinh tế Tỉnh Bình Định; Liên Đoàn lao động Tỉnh Bắc Ninh.

Mục tiêu của đề tài: 1. Đánh giá thực trạng thể dục thể thao quần chúng tại các khu công nghiệp, khu chế xuất; 2. Đề xuất giải pháp phát triển thể dục thể thao quần chúng tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Các nội dung nghiên cứu chính: 1. Cơ sở lý luận và thực tiễn phát triển Thể dục thể thao quần chúng tại các khu công nghiệp, khu chế xuất; 2. Xác định nội dung, hình thức hoạt động TDTT quần chúng tại các khu công nghiệp, khu chế xuất và các yếu tố ảnh hưởng tới TDTTQC tại KCN, KCX; 3. Đánh giá thực trạng phát triển Thể dục thể thao quần chúng tại các khu công nghiệp, khu chế xuất; 4. Đề xuất các giải pháp phát triển TDTT quần chúng tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Quy mô khảo sát: Đề tài được tiến hành khảo sát tại 6 tỉnh, với 300 mẫu được phân bổ ở các tỉnh, thành phố: Bắc Ninh, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Bình Định, Bình Dương và Bà rịa – Vũng Tàu.

Các sản phẩm chính của đề tài: Báo cáo khoa học của đề tài: Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt; Bản kiến nghị của đề tài giải pháp phát triển Thể dục thể thao quần chúng tại các khu công nghiệp, khu chế xuất; 03 Bài báo khoa học đăng trên các tạp chí trong nước; hỗ trợ đào tạo 01 học viên cao học.

 

 

 
Trở về đầu trang

Các tin bài đã đăng
 ▪  Thông tin đề tài cấp Bộ: đề tài "Nghiên cứu lý luận và thực tiễn để phát triển bền vững Thể dục thể thao quần chúng" (14/11/2018)

    Xem
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com