Tiếng Anh-English
Ngày 23 tháng 2 năm 2020
  Đăng nhập
Trang Chính
Chủ tịch Hồ Chí Minh với TDTT
Chuyên đề 3 công khai
Lịch sử phát triển - Sứ mệnh
Tin tức - Sự kiện
Cơ cấu tổ chức
Các phòng chức năng
Các Khoa
Các tổ chức trực thuộc
Các Bộ môn
Tuyển sinh 2019
Tin tức ngành
QT ISO 9001-2008
Văn bản - Quy chế
Đào tạo Tiến sĩ
Khoa học và công nghệ
Thông báo tuyển dụng
Tìm kiếm nâng cao
   Tin tứcKhoa học và công nghệThông tin đề tài  
Thông tin đề tài cấp Bộ: đề tài “Nghiên cứu thể dục thể thao quần chúng, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững”
Thứ năm, 08:41' 15/11/2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO TRIỀN KHAI

ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP BỘ NĂM 2018.

                                                                                                GS.TS. Nguyễn Đại Dương

 Năm 2018, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh đấu thầu thành công và ký hợp đồng nhiệm vụ KH&CN cấp bộ: Báo cáo tổng hợp chương trình Khoa học và Công nghệ: “Nghiên cứu thể dục thể thao quần chúng, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững". Đây là đề tài nằm trong chương trình “Nghiên cứu thể dục thể thao quần chúng đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững”. Đề tài được triển khai trong 24 tháng (từ 1/2018-12/2019), với tổng kinh phí là 500 triệu đồng từ nguồn ngân sách nhà nước, được thực hiện theo phương thức khoán chi từng phần.

Chủ nhiệm đề tài:1).GS.TS. Nguyễn Đại Dương, Các thành viên tham gia 1. GS.TS. Nguyễn Đại Dương, 2.PGS.TS Đinh Quang Ngọc (Thư ký), 3.PGS.TS. Đặng Văn Dũng, 4. PGS.TS. Nguyễn Kim Xuân,5. TS. Đinh Khánh Thu, 6. TS. Lý Đức Trường, 7. TS. Phạm Tuấn Hiệp, 8. TS. Nguyễn Lê Huy, 9. ThS. Lê Việt Hùng, 10. TS. Nguyễn Văn Hòa, 11. TS. Đỗ Hữu Ngọc,12. CN. Đỗ Thị Hạnh, 13. Nguyễn Long Giang, 14. Giáp Văn Duyên, 15.Phùng Chí Ninh.

Các tổ chức phối hợp thực hiện đề tài: Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch, Tổng cục TDTT, Trường đại học TDTT Bắc Ninh, TrườngĐại học TDTT Đà Nẵng, Viện khoa học TDTT.

Mục tiêu của đề tài:

-          Đánh giá thực trạng và hiệu quả quản lý Thể dục thể thao quần chúng giai đoạn 2011- 2018 và thực trạng phát triển Thể dục thể thao quần chúng;

-          Xây dựng mô hình, chương trình và giải pháp phát triển Thể dục thể thao quần chúng đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

Các nội dung nghiên cứu chính

1. Luận cứ khoa học và hệ thống lý luận về các vấn đề cơ bản mang tính chiến lược và thực tiễn cấp bách liên quan đến Thể dục thể thao quần chúng.

2. Đánh giá thực trạng và hiệu quả quản lý Thể dục thểthao quần chúng giai đoạn 2011- 2018.

            3. Xây dựng mô hình, chương trình và đề xuất các giải pháp phát triển TDTT quần chúng đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

Quy mô khảo sát:

Đề tài được tiến hành khảo sáttại 27 tỉnh, thành phố và 5 khu công nghiệp, khu chế xuất trên phạm vi toàn quốc.

Sản phẩm chính của đề tài:

Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu; Báo cáo tóm tắt;Báo cáo kiến nghị với các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền các tỉnh, thành;Các mô hình và giải pháp phát triển TDTT quần chúng; 01 bản dự thảo tài liệu giảng dạy về TDTT quần chúng; 03 bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học trong nước hoặc nước ngoài; Hỗ trợ đào tạo 2 học viên cao học chuyên ngành GDTC.

 

 
Trở về đầu trang

Các tin bài đã đăng
 ▪  Thông tin đề tài cấp Bộ: đề tài “Giải pháp phát triển Thể dục thể thao quần chúng tại các khu công nghiệp, khu chế xuất”. (14/11/2018)
 ▪  Thông tin đề tài cấp Bộ: đề tài "Nghiên cứu lý luận và thực tiễn để phát triển bền vững Thể dục thể thao quần chúng" (14/11/2018)

    Xem
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com