Tiếng Anh-English
Ngày 22 tháng 1 năm 2020
  Đăng nhập
Trang Chính
Chủ tịch Hồ Chí Minh với TDTT
Chuyên đề 3 công khai
Lịch sử phát triển - Sứ mệnh
Tin tức - Sự kiện
Cơ cấu tổ chức
Các phòng chức năng
Các Khoa
Các tổ chức trực thuộc
Các Bộ môn
Tuyển sinh 2019
Tin tức ngành
QT ISO 9001-2008
Văn bản - Quy chế
Đào tạo Tiến sĩ
Khoa học và công nghệ
Thông báo tuyển dụng
Tìm kiếm nâng cao
   Tin tứcKhoa học và công nghệThông tin đề tài  
Thông tin đề tài cấp Bộ: “Mô hình thể dục thể thao quần chúng gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới”
Thứ bảy, 05:40' 17/11/2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO BẮC NINH TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ

PGS.TS Bùi Ngọc  

Trưởng Bộ môn Cờ Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

Năm 2018, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh đã đấu thầu thành công và ký hợp đồng triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ: Mô hình thể dục thể thao quần chúng gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới”, Đây là đề tài thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu thể dục thể thao quần chúng đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững”, Đề tài sẽ được triển khai từ tháng 01/2018 đến tháng 12/2019, với tổng kinh phí 470 triệu đồng từ nguồn ngân sách nhà nước, được thực hiện theo phương thức khoán chi từng phần.

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Bùi Ngọc

Các thành viên tham gia: 1) TS. Nguyễn Hồng Đăng 2) TS. Đặng Hoài An 3) PGS.TS. Hoàng Công Dân 4) TS. Trần Kim Tuyến 5) ThS. Đồng Thị Minh Tâm 6) ThS. Bùi Quang Ngọc 7) ThS. Lê Thị Thanh Thủy 8) ThS. Đậu Thị Lợi 9) ThS. Nguyễn Văn Hưng

Các tổ chức phối hợp chính thực hiện đề tài: Vụ Thể dục thể thao quần chúng, Viện Khoa học Thể dục thể thao Việt Nam

Mục tiêu của đề tài:  1) Đánh giá thực trạng hoạt động TDTT quần chúng ở khu vực nông thôn mới; 2) Đề xuất mô hình phát triển TDTT quần chúng gắn với xây dựng nông thôn mới

Nội dung nghiên cứu: 1) Cơ sở lý luận và thực tiễn về TDTT quần chúng ở khu vực nông thôn; 2) Đánh giá thực trạng phong trào TDTT quần chúng ở các địa phương đã và đang xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2018; 3) Xây dựng mô hình phát triển TDTT quần chúng ở khu vực nông thôn; 4)  Giải pháp triển khai mô hình phát triển TDTT quần chúng khu dân cư ở khu vực nông thôn.

Quy mô khảo sát: Đề tài được tiến hành khảo sát tại 6 tỉnh, với 300 mẫu được phân bổ ở các tỉnh: Bắc Giang, Lào Cai; Bắc Ninh; Thanh Hóa; Lâm Đồng; Bình Phước

Các sản phẩm chính của đề tài: 04 Báo cáo nội dung nghiên cứu chuyên môn; Báo cáo khoa học của đề tài: Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt; Báo cáo kiến nghị của đề tài; 03 bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học trong nước; Kỷ yếu hội thảo khoa học; Hỗ trợ 02 học viên cao học.

 

 
Trở về đầu trang

Các tin bài đã đăng
 ▪  Thông tin đề tài cấp Bộ: “Mô hình phát triển thể dục thể thao quần chúng ở khu vực thành thị” (17/11/2018)
 ▪  Thông tin đề tài cấp Bộ: đề tài “Nghiên cứu thể dục thể thao quần chúng, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững” (15/11/2018)
 ▪  Thông tin đề tài cấp Bộ: đề tài “Giải pháp phát triển Thể dục thể thao quần chúng tại các khu công nghiệp, khu chế xuất”. (14/11/2018)
 ▪  Thông tin đề tài cấp Bộ: đề tài "Nghiên cứu lý luận và thực tiễn để phát triển bền vững Thể dục thể thao quần chúng" (14/11/2018)

    Xem
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com