Tiếng Anh-English
Ngày 22 tháng 1 năm 2020
  Đăng nhập
Trang Chính
Chủ tịch Hồ Chí Minh với TDTT
Chuyên đề 3 công khai
Lịch sử phát triển - Sứ mệnh
Tin tức - Sự kiện
Cơ cấu tổ chức
Các phòng chức năng
Các Khoa
Các tổ chức trực thuộc
Các Bộ môn
Tuyển sinh 2019
Tin tức ngành
QT ISO 9001-2008
Văn bản - Quy chế
Đào tạo Tiến sĩ
Khoa học và công nghệ
Thông báo tuyển dụng
Tìm kiếm nâng cao
   Tin tứcKhoa học và công nghệThông tin đề tài  
Thông tin đề tài cấp Bộ: “Nghiên cứu giải pháp phát triển các dịch vụ thể dục thể thao quần chúng đáp ứng nhu cầu xã hội”.
Thứ bảy, 05:42' 17/11/2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO TRIỀN KHAI

ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP BỘ NĂM 2018.

                                                                                                PGS.TS. Nguyễn Văn Phúc

 

Năm 2018, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh đấu thầu thành công và ký hợp đồng nhiệm vụ KH&CN cấp bộ: “Nghiên cứu giải pháp phát triển các dịch vụ thể dục thể thao quần chúng đáp ứng nhu cầu xã hội.Đây là đề tài nằm trong chương trình “Nghiên cứu thể dục thể thao quần chúng đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững”. Đề tài được triển khai trong 24 tháng (từ 1/2018-12/2019), với tổng kinh phí là 480 triệu đồng từ nguồn ngân sách nhà nước, được thực hiện theo phương thức khoán chi từng phần.

Chủ nhiệm đề tài:1).PGS.TS. Nguyễn Văn Phúc, Các thành viên tham gia 1. PGS.TS. Nguyễn Văn Phúc, 2.PGS.TS Ngô Trang Hưng (Thư ký), 3. TS. Nguyễn Như Quỳnh, 4. TS. Nguyễn Đình Chung, 5. TS. Nguyễn Thành Long, 6. TS. Nguyễn Hoàng Thụ, 7. Th.S Nguyễn Văn Tuấn, 8. Th.S Nguyễn Ngọc Sự, 9. Th.S Nguyễn Thu Hường.

Các tổ chức phối hợp thực hiện đề tài: Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch, Trường đại học TDTT Bắc Ninh,Tổng cục TDTT, Viện Khoa học TDTT, Trường Đại học, một số Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Mục tiêu của đề tài:

- Xác định các loại hình dịch vụ Thể dục thể thao quần chúng đáp ứng nhu cầu xã hội hiện nay.

- Đánh giá thực trạng các dịch vụ Thể dục thể thao quần chúng.

- Đề xuất giải pháp phát triển các dịch vụ Thể dục thể thao quần chúng đáp ứng nhu cầu xã hội.

Các nội dung nghiên cứu chính

1. Cơ sở lý luận và thực tiễn trong và ngoài nước về dịch vụ Thể dục thể thao quần

2. Thực trạng phát triển dịch vụ TDTT quần chúng ở Việt Nam.

            3. Quan điểm về phát triển dịch vụ TDTT quần chúng đáp ứng nhu cầu xã hội ở Việt Nam

          4. Điều tiết đối với phát triển dịch vụ TDTT quần chúng

          5. Một số giải pháp phát triển dịch vụ TDTT quần chúng đáp ứng nhu cầu xã hội ở Việt Nam

          Quy mô khảo sát:

Đề tài được tiến hành khảo sát ở 5 tỉnh thành phố là Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh  với 600 mẫu trên 3 đối tượng là cán bộ quản lý, doanh nghiệp và người dân

Sản phẩm chính của đề tài:

Báo cáo kết quả nghiên cứu, báo cáo kiến nghị, dự thảo cơ chế chính sách; kết quả dự báo; mô hình; quy trình, quy phạm; phương pháp nghiên cứu mới; sơ đồ, bản đồ; số liệu, cơ sở dữ liệu và các sản phẩm khác.

 

 
Trở về đầu trang

Các tin bài đã đăng
 ▪  Thông tin đề tài cấp Bộ: “Mô hình thể dục thể thao quần chúng gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới” (17/11/2018)
 ▪  Thông tin đề tài cấp Bộ: “Mô hình phát triển thể dục thể thao quần chúng ở khu vực thành thị” (17/11/2018)
 ▪  Thông tin đề tài cấp Bộ: đề tài “Nghiên cứu thể dục thể thao quần chúng, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững” (15/11/2018)
 ▪  Thông tin đề tài cấp Bộ: đề tài “Giải pháp phát triển Thể dục thể thao quần chúng tại các khu công nghiệp, khu chế xuất”. (14/11/2018)
 ▪  Thông tin đề tài cấp Bộ: đề tài "Nghiên cứu lý luận và thực tiễn để phát triển bền vững Thể dục thể thao quần chúng" (14/11/2018)

    Xem
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com