Tiếng Anh-English
Ngày 26 tháng 1 năm 2020
  Đăng nhập
Trang Chính
Chủ tịch Hồ Chí Minh với TDTT
Chuyên đề 3 công khai
Lịch sử phát triển - Sứ mệnh
Tin tức - Sự kiện
Cơ cấu tổ chức
Các phòng chức năng
Các Khoa
Các tổ chức trực thuộc
Các Bộ môn
Tuyển sinh 2019
Tin tức ngành
QT ISO 9001-2008
Văn bản - Quy chế
Đào tạo Tiến sĩ
Khoa học và công nghệ
Thông báo tuyển dụng
Tìm kiếm nâng cao
   Tin tứcKhoa học và công nghệThông tin đề tài  
Thông tin đề tài cấp Bộ: đề tài “Mô hình phát triển thể dục thể thao quần chúng ở miền núi”
Thứ năm, 04:03' 22/11/2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO BẮC NINH TRIỂN KHAI ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP BỘ “MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN THỂ DỤC THỂ THAO QUẦN CHÚNG Ở MIỀN NÚI”

 

Năm 2018, Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh đã đấu thầu thành công và ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp Bộ: “Mô hình phát triển thể dục thể thao quần chúng ở miền núi”. Đây là 1 trong 10 đề tài thuộc chương trình Nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu thể dục thể thao quần chúng đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững”. Đề tài được triển khai trong 24 tháng (từ 1/2018-12/2019), với tổng kinh phí là 470 triệu đồng từ nguồn ngân sách nhà nước, được thực hiện theo phương thức khoán chi từng phần. Đề tài do PGS.TS. Đỗ Hữu Trường, Phó trưởng phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh là chủ nhiệm.

Tổ chức chủ trì đề tài: Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh.

Các thành viên tham gia nghiên cứu:

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Đỗ Hữu Trường

Thư ký đề tài: TS. Mai Thị Bích Ngọc

Thành viên ban chủ nhiệm: TS. Phạm Thế Vượng; TS. Phạm Đức Toàn; TS. Trần Anh Vương; TS. Nguyễn Ngọc Anh; ThS. Trần Văn Trường; TS. Trường Đức Thăng; TS. Phạm Tuấn Dũng; TS. Vũ Quỳnh Như.

Thành viên tham gia nghiên cứu: Bà Lê Thị Tuyết Thương.

Các tổ chức chính phối hợp thực hiện đề tài: Vụ Thể dục thể thao Quần chúng - Tổng cục TDTT; Viện Khoa học Thể dục thể thao; Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT Tỉnh Sơn La; Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Tỉnh Hà Giang; Trung tâm Đào tạo và Huấn luyện Thể dục thể thao Tỉnh Nghệ An; Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Tỉnh Quảng Ngãi; Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao Tỉnh Đăk Lăk và Trung tâm Đào tạo và Huấn luyện thể thao Tây Ninh.

Mục tiêu nghiên cứu:

- Đánh giá thực trạng phát triển Thể dục thể thao quần chúng ở miền núi;

- Xây dựng mô hình phát triển Thể dục thể thao quần chúng ở miền núi.

Các nội dung nghiên cứu cơ bản:

1. Cơ sở lý luận và thực tiễn về TDTT quần chúng ở miền núi

2. Xác định các tiêu chí đánh giá thực trạng phát triển TDTT quần chúng ở miền núi

3. Đánh giá thực trạng phát triển TDTT quần chúng ở miền núi

4. Xây dựng và kiểm chứng mô hình phát triển TDTT quần chúng ở miền núi

5. Giải pháp triển khai mô hình phát triển TDTT quần chúng ở miền núi

Quy  mô khảo sát: Tiến hành khảo sát thực tế tại 6 tỉnh miền núi thuộc 3 miền Bắc, Trung và Nam.

+ Các tỉnh miền núi thuộc miền Bắc: Lựa chọn khảo sát 1 tỉnh thuộc Đông Bắc và 1 tỉnh Thuộc Tây Bắc gồm: Tỉnh Hà Giang và Tỉnh Sơn La

+ Các tỉnh miền núi thuộc miền Trung: Lựa chọn khảo sát 1 tỉnh thuộc khu 4 cũ , 1 tỉnh thuộc miền Nam cũ, 1 tỉnh thuộc Tây Nguyên gồm: Tỉnh Nghệ An, tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Đắk Lắk

+ Các tỉnh miền núi thuộc miền Nam: Lựa chọn khảo sát tỉnh Tây Ninh.

Các sản phẩm nghiên cứu chính: 05 Báo cáo nội dung nghiên cứu chuyên môn; Báo cáo khoa học của đề tài: Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt; Báo cáo kiến nghị của đề tài; 02 bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học trong nước; Kỷ yếu hội thảo khoa học; Hỗ trợ 02 học viên cao học.

Hiện đề tài đã và đang được triển khai theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt./.

 

 
Trở về đầu trang

Các tin bài đã đăng
 ▪  Thông tin đề tài cấp Bộ: “Nghiên cứu giải pháp phát triển các dịch vụ thể dục thể thao quần chúng đáp ứng nhu cầu xã hội”. (17/11/2018)
 ▪  Thông tin đề tài cấp Bộ: “Mô hình thể dục thể thao quần chúng gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới” (17/11/2018)
 ▪  Thông tin đề tài cấp Bộ: “Mô hình phát triển thể dục thể thao quần chúng ở khu vực thành thị” (17/11/2018)
 ▪  Thông tin đề tài cấp Bộ: đề tài “Nghiên cứu thể dục thể thao quần chúng, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững” (15/11/2018)
 ▪  Thông tin đề tài cấp Bộ: đề tài “Giải pháp phát triển Thể dục thể thao quần chúng tại các khu công nghiệp, khu chế xuất”. (14/11/2018)
 ▪  Thông tin đề tài cấp Bộ: đề tài "Nghiên cứu lý luận và thực tiễn để phát triển bền vững Thể dục thể thao quần chúng" (14/11/2018)

    Xem
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com