Tiếng Anh-English
Ngày 29 tháng 2 năm 2020
  Đăng nhập
Trang Chính
Chủ tịch Hồ Chí Minh với TDTT
Chuyên đề 3 công khai
Lịch sử phát triển - Sứ mệnh
Tin tức - Sự kiện
Cơ cấu tổ chức
Các phòng chức năng
Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế
Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục
Phòng Hành Chính, Tổng Hợp
Phòng Công tác Học sinh, sinh viên
Các Khoa
Các tổ chức trực thuộc
Các Bộ môn
Tuyển sinh 2019
Tin tức ngành
QT ISO 9001-2008
Văn bản - Quy chế
Đào tạo Tiến sĩ
Khoa học và công nghệ
Thông báo tuyển dụng
Tìm kiếm nâng cao
   Tin tứcCác phòng chức năngPhòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục  
Thông báo về việc rà soát thông tin các môn học để xét học vụ trong năm học 2018 - 2019
Thứ năm, 10:26' 04/04/2019

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD

  

Số:          /TB-TDTTBN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                  Bắc Ninh, Ngày 04 tháng 4 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v rà soát thông tin các môn học để xét học vụ trong năm học 2018 - 2019

 

Kính gửi:         - Khoa Giáo dục thể chất

                                    - Khoa Huấn luyện thể thao

                                    - Khoa Y học TDTT

                                    - Khoa Quản lý TDTT

 

Căn cứ kế hoạch của Nhà trường về xét học vụ đối với sinh viên trong năm học 2018 - 2019;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám hiệu, phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo tới 04 khoa: GDTC, HLTT, YH TDTT, QL TDTT tiến hành rà soát thông tin các môn học của sinh viên các khóa để phục vụ công tác xét học vụ hàng năm.

Những môn học còn thiếu thông tin đề nghị các Khoa lập thành danh sách gửi về phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục để phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện trước khi tiến hành xét học vụ.

Thời gian phản hồi chậm nhất vào 11h00 thứ hai, ngày 08/4/2019 cho đồng chí Ngô Trọng Hiệp - chuyên viên phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục (điện thoại: 0973202303), trên cơ sở dữ liệu Phòng phối hợp với các đơn vị liên quan để xử lý và báo cáo Ban Giám hiệu Nhà trường.

Trân trọng!

Trưởng phòng KT&ĐBCLGD

                                                                                                                   (Đã Ký)

                                                                                                     TS. Đàm Trung Kiên

 
Trở về đầu trang

Các tin bài đã đăng
 ▪  Thông báo về việc đăng ký tham gia học lớp quản lý nhà nước chương trình chuyên viên năm 2019 (11/03/2019)
 ▪  Phiếu khảo sát đánh giá giảng viên (11/01/2019)
 ▪  Thông báo về việc bổ sung cán bộ, giảng viên tham gia tổ chức thi kết thúc học phần năm học 2018 - 2019 (10/01/2019)
 ▪  Thông báo về việc thay đổi đơn vị Tổ chức thi (07/01/2019)
 ▪  Công khai và báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp. (14/12/2018)
 ▪  Lịch sử hình thành và phát triển Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục (07/03/2018)
 ▪  Kết quả khảo sát sinh viên tốt nghiệp năm 2016 (26/12/2017)
 ▪  Lịch trình khảo sát đánh giá ngoài Trường Đại học TDTT Bắc Ninh và danh sách cán bộ, giáo viên, học viên, sinh viên tham gia phỏng vấn (16/12/2017)
 ▪  Báo cáo tự đánh giá phục vụ đánh giá ngoài Trường Đại học TDTT Bắc Ninh (23/11/2017)
 ▪  Thông báo về việc hoàn thiện báo cáo tự đánh giá (02/10/2017)

    Xem
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com