Tiếng Anh-English
Ngày 26 tháng 2 năm 2020
  Đăng nhập
Trang Chính
Chủ tịch Hồ Chí Minh với TDTT
Chuyên đề 3 công khai
Lịch sử phát triển - Sứ mệnh
Tin tức - Sự kiện
Cơ cấu tổ chức
Các phòng chức năng
Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế
Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục
Phòng Hành Chính, Tổng Hợp
Phòng Công tác Học sinh, sinh viên
Các Khoa
Các tổ chức trực thuộc
Các Bộ môn
Tuyển sinh 2019
Tin tức ngành
QT ISO 9001-2008
Văn bản - Quy chế
Đào tạo Tiến sĩ
Khoa học và công nghệ
Thông báo tuyển dụng
Tìm kiếm nâng cao
   Tin tứcCác phòng chức năngPhòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục  
Thông báo về việc triển khai thu thập thông tin và ý kiến đánh giá từ sinh viên năm cuối về chất lượng đào tạo Trường Đại học TDTT Bắc Ninh
Thứ tư, 09:15' 17/04/2019

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Ninh, ngày 17 tháng 4 năm 2019

 

THÔNG BÁO

V/v triển khai thu thập thông tin và ý kiến đánh giá từ sinh viên năm cuối

về chất lượng đào tạo Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

 

Kính gửi:        - Khoa GDTC

- Khoa HLTT

- Khoa Y học TDTT

- Khoa Quản lý TDTT

- Khoa kiến thức & kỹ năng cơ sở Ngành

 

Căn cứ Quyết định số 101/QĐ-TDTTBN ngày 12/02/2018 về Kế hoạch xây dựng trường trọng điểm Quốc gia giai đoạn 2018-2020; Căn cứ kế hoạch đảm bảo chất lượng của Trường Đại học TDTT Bắc Ninh năm 2019;

Căn cứ kế hoạch triển khai thu thập thông tin và ý kiến đánh giá, phản hồi từ người học về chất lượng của Nhà trường được Lãnh đạo phê duyệt ngày 11/3/2019;

Phòng Khảo thí & ĐBCLGD trân trọng thông báo và đề nghị các Khoa phối hợp tổ chức thực hiện thu thập thông tin sinh viên năm cuối (ĐH K51) về đánh giá chất lượng đào tạo, chất lượng chương trình đào tạo của Nhà trường, cụ thể:

            - Các khoa phổ biến tới bộ môn, giảng viên, cán bộ khoa về kế hoạch và tổ chức triển khai hướng dẫn cho sinh viên khóa đại học 51 thực hiện điền thông tin theo mẫu phiếu khảo sát;

            - Yêu cầu 100% sinh viên thực hiện đánh giá, cho ý kiến của cá nhân về những nội dung trong phiếu khảo sát về chất lượng đào tạo, chất lượng chương trình đào tạo của Nhà trường (có mẫu phiếu kèm theo trên website);

- Tổng hợp danh sách những sinh viên đã đánh giá gửi về phòng Khảo thí & ĐBCLGD sau khi kết thúc đợt thu thập thông tin (trước ngày 30/4/2019);

Lưu ý: Hướng dẫn sinh viên đánh giá trực tuyến mẫu phiếu khảo sát trên website Trường hoặc theo đường link:

https://docs.google.com/forms/d/1wC0XY1QYZnZ2hfG1EMAxllQqKN5xh_PphVWxa_8E2K8

Trân trọng!

TRƯỞNG PHÒNG KT&ĐBCLGD

 

                                                                                                                          (đã ký)

                                                                                                   

                                                                                                              TS. Đàm Trung Kiên

 

Sinh viên có thể đánh giá trực tuyến mẫu phiếu khảo sát theo đường link này

 
Trở về đầu trang

Các tin bài đã đăng
 ▪  Thông báo về việc rà soát thông tin các môn học để xét học vụ trong năm học 2018 - 2019 (04/04/2019)
 ▪  Thông báo về việc đăng ký tham gia học lớp quản lý nhà nước chương trình chuyên viên năm 2019 (11/03/2019)
 ▪  Phiếu khảo sát đánh giá giảng viên (11/01/2019)
 ▪  Thông báo về việc bổ sung cán bộ, giảng viên tham gia tổ chức thi kết thúc học phần năm học 2018 - 2019 (10/01/2019)
 ▪  Thông báo về việc thay đổi đơn vị Tổ chức thi (07/01/2019)
 ▪  Công khai và báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp. (14/12/2018)
 ▪  Lịch sử hình thành và phát triển Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục (07/03/2018)
 ▪  Kết quả khảo sát sinh viên tốt nghiệp năm 2016 (26/12/2017)
 ▪  Lịch trình khảo sát đánh giá ngoài Trường Đại học TDTT Bắc Ninh và danh sách cán bộ, giáo viên, học viên, sinh viên tham gia phỏng vấn (16/12/2017)
 ▪  Báo cáo tự đánh giá phục vụ đánh giá ngoài Trường Đại học TDTT Bắc Ninh (23/11/2017)

    Xem
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com