Tiếng Anh-English
Ngày 24 tháng 7 năm 2019
  Đăng nhập
Trang Chính
Bác Hồ với Thể thao
Chuyên đề 3 công khai
Lịch sử phát triển - Sứ mệnh
Tin tức - Sự kiện
Cơ cấu tổ chức
Các phòng chức năng
Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế
Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục
Phòng Hành Chính, Tổng Hợp
Phòng Công tác Học sinh, sinh viên
Các Khoa
Các tổ chức trực thuộc
Các Bộ môn
Tuyển sinh 2019
Tin tức ngành
QT ISO 9001-2008
Văn bản - Quy chế
Đào tạo Tiến sĩ
Khoa học và công nghệ
Thông báo tuyển dụng
Tìm kiếm nâng cao
   Tin tứcCác phòng chức năngPhòng Hành Chính, Tổng Hợp  
Thông báo về việc khai lý lịch khoa học
Thứ ba, 05:53' 23/04/2019

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  243  /TB-TDTTBN

Bắc Ninh, ngày 23 tháng 4 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc khai lý lịch khoa học

 

Kính gửi: Các đơn vị

 

Căn cứ Quyết định số 826/QĐ-TDTTBN ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh về việc thành lập Ban xây dựng đề án chương trình đào tạo chất lượng cao;

Căn cứ Quyết định số 893/QĐ-TDTTBN ngày 16 tháng 10 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh về việc thành lập Tiểu ban chuyên môn xây dựng đề án đào tạo chất lượng cao;

Căn cứ Kế hoạch số 804/KH-TDTTBN ngày 16 tháng 10 năm 2018 của trưởng Ban xây dựng đề án chương trình đào tạo chất lượng cao,

Phòng Hành chính, Tổng hợp kính đề nghị các đơn vị thực hiện việc kê khai Lý lịch khoa học theo Thông tư số 23 /2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với các cán bộ là giảng viên tại đơn vị. (Có biểu mẫu Lý lịch khoa học và danh sách cán bộ phải khai lý lịch khoa học đính kèm).

Thời gian: Hoàn thiện trước ngày 02/5/2019.

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Ban giám hiệu (b/c)

- Website;

- Lưu VT, HCTH, C3.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG HCTH

 

 

                      (đã ký)

 

TS. Nguyễn Thanh Tùng

 
Trở về đầu trang

Các tin bài đã đăng
 ▪  Thông báo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019 (22/04/2019)
 ▪  Thông báo về việc đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch" năm 2019 (có mẫu kèm theo) (21/02/2019)
 ▪  Thông báo về việc mở lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ các chức danh nghề nghiệp huấn luyện viên, hướng dẫn viên năm 2019 (14/01/2019)
 ▪  Quyết định về việc công nhận trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức năm 2019 (07/01/2019)
 ▪  Mẫu báo cáo công tác năm 2018 và kế hoạch năm 2019 (02/01/2019)
 ▪  Thông báo về việc tổ chức, triển khai công tác kê khai tài sản, thu nhập và bổ sung lý lịch cán bộ, viên chức (25/12/2018)
 ▪  Thông báo về việc nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc năm 2018 (17/12/2018)
 ▪  Hội đồng thi tuyển viên chức Trường Đại học TDTT Bắc Ninh thông báo kết quả thi tuyển viên chức năm 2018 (04/12/2018)
 ▪  Mẫu giáo án thi tuyển viên chức năm 2018 (21/11/2018)
 ▪  Các tài liệu liên quan đến nội dung thi tuyển viên chức năm 2018 Trường Đại học TDTT Bắc Ninh (09/11/2018)

    Xem
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com