Tiếng Anh-English
Ngày 17 tháng 2 năm 2020
  Đăng nhập
Trang Chính
Chủ tịch Hồ Chí Minh với TDTT
Chuyên đề 3 công khai
Lịch sử phát triển - Sứ mệnh
Tin tức - Sự kiện
Cơ cấu tổ chức
Các phòng chức năng
Các Khoa
Các tổ chức trực thuộc
Các Bộ môn
Tuyển sinh 2019
Tin tức ngành
QT ISO 9001-2008
Văn bản - Quy chế
Đào tạo Tiến sĩ
Danh sách luận án tiến sĩ đào tạo tại Nhà trường
Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ
Các văn bản
Khoa học và công nghệ
Thông báo tuyển dụng
Tìm kiếm nâng cao
   Tin tứcĐào tạo Tiến sĩDanh sách luận án tiến sĩ đào tạo tại Nhà trường  
Thông tin đề tài luận án tiến sĩ giáo dục học của NCS Hà Mười Anh
Thứ sáu, 05:44' 24/05/2019

 

THÔNG TIN TÓM TẮT

VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ

 

1. Tên luận án: “Nghiên cứu ứng dụng bài tập nâng cao hiệu quả kỹ thuật tấn công trong môn võ thuật Công an cho sinh viên Học viện Cảnh sát nhân dân”

2. Ngành: Giáo dục học

3. Mã số: 9140101

4. Họ tên NCS: Hà Mười Anh

5. Họ và tên người hướng dẫn NCS:

                        Hướng dẫn 1: GS.TS. Nguyễn Đại Dương

                        Hướng dẫn 2: PGS.TS. Đinh Quang Ngọc

6. Cơ sở đào tạo: Đại họcj  Thể dục thể thao Bắc Ninh

7. Những kết luận mới của luận án:

- Mục đích và đối tượng nghiên cứu của luận án

Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở lý luận và thực tiễn công tác giảng dạy Võ thuật Công an nhân dân, luận án nhằm nghiên cứu ứng dụng bài tập nâng cao hiệu quả kỹ thuật tấn công trong môn võ thuật Công an cho sinh viên Học viện Cảnh sát nhân dân.

Đối tượng nghiên cứu: Ứng dụng bài tập nâng cao hiệu quả kỹ thuật tấn công trong môn võ thuật Công an cho sinh viên Học viện Cảnh sát nhân dân

- Các phương pháp nghiên cứu đã sử dụng:

Phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu; phương pháp quan sát sư phạm; phương pháp phỏng vấn; phương pháp kiểm tra sư phạm; phương pháp thực nghiệm sư phạm; phương pháp toán thống kê.

- Các kết quả chính và kết luận:

Hệ thống hóa được các vấn đề về cơ sở lý luận trong giảng dạy và huấn luyện kỹ thuật môn Võ như: Khái niệm; các phương pháp, nguyên tắc trong giảng dạy. Hệ thống được các vấn đề liên quan tới Võ thuật Công an như: Đặc điểm, tính chất, yêu cầu trong môn Võ thuật Công an. Tổng hợp được các vấn đề lý luận và thực tiễn trong công tác kiểm tra, đánh giá trong quá trình giảng dạy và huấn luyện Võ thuật nói chung và Võ thuật Công an nói riêng.

            Luận án đã đánh giá được thực trạng công tác giảng dạy và huấn luyện kỹ thuật tấn công trong môn Võ thuật Công an cho sinh viên Học viện Cảnh sát Nhân dân. Các điều kiện cơ sở vật chất tuy vẫn được thường xuyên cải thiện, bổ sung, nhưng nhìn chung vẫn chưa đủ đáp ứng nhu cầu thực tiễn; Chương trình môn học tuy đã chú trọng dành nhiều thời lượng cho nội dung giảng dạy, huấn luyện kỹ thuật tấn công bằng tay và chân cho sinh viên, nhưng do nội dung bài tập còn hạn chế, chưa đa dạng, chưa toàn diện, do đó đã ảnh hưởng tới hiệu quả thực hiện kỹ thuật tấn công đòn tay và chân của sinh viên Học viện CSND;

            Dựa vào nguyên tắc, căn cứ khoa học cũng như tiến hành trao đổi, phỏng vấn các huấn luyện viên, giáo viên, cán bộ quản lý chuyên môn, chuyên gia môn Võ thuật Công an nhân dân về vấn đề nghiên cứu, luận án đã lựa chọn được 04 nhóm với 30 bài tập nâng cao hiệu quả kỹ thuật tấn công cho sinh viên Học viện Cảnh sát nhân. Quá trình thực nghiệm ứng dụng các bài tập đã lựa chọn vào thực tiễn, bước đầu đã có tác dụng nâng cao hiệu quả kỹ thuật tấn công đòn tay và chân trong môn Võ thuật Công an cho sinh viên Học viện Cảnh sát nhân dân. Kết quả này xác nhận tính chính xác của các bài tập được chọn.

Người hướng dẫn 1

Người hướng dẫn 2

Nghiên cứu sinh

(đã ký)

GS. TS. Nguyễn Đại Dương

(đã ký)

PGS. TS. Đinh Quang Ngọc

(đã ký)

Hà Mười Anh
 
Trở về đầu trang

Các tin bài đã đăng
 ▪  Thông tin đề tài luận án tiến sĩ giáo dục học của NCS Trần Thị Tú (25/04/2019)
 ▪  Thông tin đề tài luận án tiến sĩ giáo dục học của NCS Lê Thị Thanh Thủy (25/04/2019)
 ▪  Thông tin đề tài luận án tiến sĩ giáo dục học của NCS Pham Quang Long (12/04/2019)
 ▪  Thông tin đề tài luận án tiến sĩ khoa học giáo dục của NCS Bùi Trọng Phương (02/04/2019)
 ▪  Thông tin luận án NCS Nguyễn Hữu Hùng (04/01/2019)
 ▪  Thông tin luận án NCS Nguyễn Ngọc Khôi (06/12/2018)
 ▪  Thông tin đề tài luận án tiến sĩ khoa học giáo dục của NCS Lê Thanh Hà (26/10/2018)
 ▪  Thông tin đề tài luận án tiến sĩ khoa học giáo dục của NCS Phạm Đức Viễn (25/10/2018)
 ▪  Thông tin đề tài luận án tiến sĩ khoa học giáo dục của NCS Trần Văn Trường (04/09/2018)
 ▪  Thông tin đề tài luận án tiến sĩ khoa học giáo dục của NCS Lê Vương Anh (09/08/2018)

    Xem
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com