Tiếng Anh-English
Ngày 23 tháng 2 năm 2020
  Đăng nhập
Trang Chính
Chủ tịch Hồ Chí Minh với TDTT
Chuyên đề 3 công khai
Lịch sử phát triển - Sứ mệnh
Tin tức - Sự kiện
Cơ cấu tổ chức
Các phòng chức năng
Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế
Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục
Phòng Hành Chính, Tổng Hợp
Phòng Công tác Học sinh, sinh viên
Các Khoa
Các tổ chức trực thuộc
Các Bộ môn
Tuyển sinh 2019
Tin tức ngành
QT ISO 9001-2008
Văn bản - Quy chế
Đào tạo Tiến sĩ
Khoa học và công nghệ
Thông báo tuyển dụng
Tìm kiếm nâng cao
   Tin tứcCác phòng chức năngPhòng Hành Chính, Tổng Hợp  
Thông báo về việc đánh giá viên chức năm học 2018-2019
Thứ ba, 04:01' 18/06/2019

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  427  /TB-TDTTBN

Bắc Ninh, ngày 18  tháng  6  năm 2019

 

THÔNG BÁO

Về việc đánh giá viên chức năm học 2018 - 2019

 

 


Kính gửi: Các đơn vị

 

Căn cứ Quyết định số 4305/QĐ-BVHTTDL ngày 22/11/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Quy chế đánh giá và phân loại công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 464/QĐ-TDTTBN, ngày 03/6/2016 về việc ban hành phiếu đánh giá viên chức của Trường Đại học TDTT Bắc Ninh;

Nhà trường hướng dẫn quy trình, hồ sơ đánh giá viên chức năm học 2018 - 2019 như sau:

1.       Kê khai Phiếu đánh giá và phân loại công chức/viên chức (Mẫu số 1 đối với Công chức, mẫu số 2 đối với Viên chức) theo Quyết định số 4305/QĐ-BVHTTDL ngày 22/11/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2.       Kê khai Phiếu đánh giá viên chức (Mẫu số 3) theo Quyết định số 464/QĐ-TDTTBN, ngày 03/6/2016 của Trường Đại học TDTT Bắc Ninh.

3.       Đơn vị tổ chức họp góp ý và đánh giá đối với từng cá nhân (Mẫu số 4).

4.       Hồ sơ đánh giá viên chức gồm: Phiếu đánh giá và phân loại công chức/viên chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Mẫu số 1-2), Phiếu đánh giá viên chức  của Trường (Mẫu số 3) đối với từng cá nhân; Biên bản họp đơn vị (mẫu số 4).

5. Thời gian:

Hồ sơ đánh giá viên chức năm học 2018 - 2019 nộp tại Phòng Hành chính, Tổng hợp. Hạn cuối ngày 28/6/2019 (Đồng chí Lê Thị Lan Chi tiếp nhận).

Lưu ý: Trưởng các đơn vị thông báo tới các cán bộ được cử đi đào tạo, bồi dưỡng tập trung nộp Báo cáo kết quả học tập (do cơ sở đào tạo xác nhận) để làm căn cứ đánh giá viên chức.

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Ban giám hiệu (b/c)

- Website;

- Lưu VT, HCTH, C3

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

PGS.TS. Nguyễn Văn Phúc

 

 

 

 
 
 
Trở về đầu trang

Các tin bài đã đăng
 ▪  Thông báo tuyển sinh lớp bồi dướng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên (22/05/2019)
 ▪  Thông báo tuyển sinh Lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính hình thức vừa làm vừa học, khóa 13 (2019-2021) (26/04/2019)
 ▪  Thông báo về việc khai lý lịch khoa học (23/04/2019)
 ▪  Thông báo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019 (22/04/2019)
 ▪  Thông báo về việc đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch" năm 2019 (có mẫu kèm theo) (21/02/2019)
 ▪  Thông báo về việc mở lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ các chức danh nghề nghiệp huấn luyện viên, hướng dẫn viên năm 2019 (14/01/2019)
 ▪  Quyết định về việc công nhận trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức năm 2019 (07/01/2019)
 ▪  Mẫu báo cáo công tác năm 2018 và kế hoạch năm 2019 (02/01/2019)
 ▪  Thông báo về việc tổ chức, triển khai công tác kê khai tài sản, thu nhập và bổ sung lý lịch cán bộ, viên chức (25/12/2018)
 ▪  Thông báo về việc nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc năm 2018 (17/12/2018)

    Xem
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com