Tiếng Anh-English
Ngày 17 tháng 2 năm 2020
  Đăng nhập
Trang Chính
Chủ tịch Hồ Chí Minh với TDTT
Chuyên đề 3 công khai
Lịch sử phát triển - Sứ mệnh
Tin tức - Sự kiện
Cơ cấu tổ chức
Các phòng chức năng
Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế
Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục
Phòng Hành Chính, Tổng Hợp
Phòng Công tác Học sinh, sinh viên
Các Khoa
Các tổ chức trực thuộc
Các Bộ môn
Tuyển sinh 2019
Tin tức ngành
QT ISO 9001-2008
Văn bản - Quy chế
Đào tạo Tiến sĩ
Khoa học và công nghệ
Thông báo tuyển dụng
Tìm kiếm nâng cao
   Tin tứcCác phòng chức năngPhòng Hành Chính, Tổng Hợp  
Thông báo bình xét thi đua khen thưởng năm học 2018 - 2019
Thứ tư, 04:00' 24/07/2019

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  567/TB-TDTTBN

Bắc Ninh, ngày  19 tháng 7 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc bình xét thi đua khen thưởng năm học 2018 - 2019

 

 

Kính gửi: Các đơn vị

 

Năm học 2018 - 2019 đã kết thúc, các đơn vị chuẩn vị tiến hành tổng kết năm học, để đảm bảo tiến độ, kế hoạch bình xét thi đua khen thưởng năm học 2018 - 2019 được chặt chẽ, công khai, đúng quy trình, Nhà trường yêu cầu các đơn vị thực hiện nhiệm vụ sau:

1. Căn cứ bản đăng ký thi đua khen thưởng năm học 2018 - 2019 và kết quả đánh giá viên chức đối với cá nhân, Trưởng đơn vị tổ chức họp tổng kết, bình xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng theo đúng tiêu chuẩn, quy định hiện hành tại Quyết định số 492/QĐ-TDTTBN, ngày 13/6/2016 về việc ban hành Quy chế thi đua khen thưởng của trường Đại học TDTT Bắc Ninh.

2. Sau khi tổng kết, bình xét thi đua khen thưởng các đơn vị gửi hồ sơ về Phòng Hành chính, Tổng hợp (đ/c Phạm Ngọc Hải, Email: Phamhai66999@gmail.com) để tổng hợp báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trường họp xét.

Hồ sơ gửi về gồm:

-   Biên bản họp bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng (mẫu số 01);

-   Báo cáo tổng kết thi đua 2018 - 2019 của đơn vị ( Mẫu số 02, gửi văn bản giấy và văn bản điện tử);

-   Bản đăng ký thi đua khen thưởng năm học 2019 - 2020 (mẫu số 03);

-   Báo cáo thành tích của tập thể và cá nhân đề nghị khen thưởng (kèm theo các minh chứng được nêu trong báo cáo), cụ thể như sau:

+ Đối với tập thể: Tập thể lao động xuất sắc, Bằng khen Bộ trưởng, Bằng khen chính phủ (mẫu số 06)

+ Đối với cá nhân:

Chiến sĩ thi đua cấp sơ sở ( đối với cá nhân đăng ký – mẫu số 04)

Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Bằng khen Bộ trưởng, Bằng khen Thủ tướng Chính phủ…(mẫu số 05)

3. Thời gian nộp: Hồ sơ bình xét thi đua năm học 2018 - 2019 nộp tại phòng Hành chính, Tổng hợp hạn cuối ngày 22/8/2019. Quá thời hạn này, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng sẽ không chấp nhận. Trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm về chất lượng hồ sơ bình xét thi đua, khen thưởng của đơn vị.

Nhận được thông báo này, yêu cầu các Trưởng đơn vị khẩn trương chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện.

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Ban giám hiệu (b/c)

- Website;

- Lưu VT, HCTH. H5

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký và đóng dấu)

 

 

PGS.TS. Nguyễn Văn Phúc

 

  
Trở về đầu trang

Các tin bài đã đăng
 ▪  Công khai thông tin của các ứng viên đăng ký xét phong hàm Phó Giáo sư tại Hội đồng chức danh Giáo sư cơ sở Trường Đại học TDTT Bắc Ninh (15/07/2019)
 ▪  Thông báo về việc thi thăng hạng giảng viên cao cấp (hạng 1) (08/07/2019)
 ▪  Thông báo về việc tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp Giảng viên cao cấp năm 2019 (28/06/2019)
 ▪  Thư ngỏ về việc Tổ chức Lễ Kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học TDTT Bắc Ninh (20/06/2019)
 ▪  Thông báo về việc đánh giá viên chức năm học 2018-2019 (18/06/2019)
 ▪  Thông báo tuyển sinh lớp bồi dướng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên (22/05/2019)
 ▪  Thông báo tuyển sinh Lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính hình thức vừa làm vừa học, khóa 13 (2019-2021) (26/04/2019)
 ▪  Thông báo về việc khai lý lịch khoa học (23/04/2019)
 ▪  Thông báo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019 (22/04/2019)
 ▪  Thông báo về việc đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch" năm 2019 (có mẫu kèm theo) (21/02/2019)

    Xem
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com