Tiếng Anh-English
Ngày 22 tháng 1 năm 2020
  Đăng nhập
Trang Chính
Chủ tịch Hồ Chí Minh với TDTT
Chuyên đề 3 công khai
Lịch sử phát triển - Sứ mệnh
Tin tức - Sự kiện
Cơ cấu tổ chức
Các phòng chức năng
Các Khoa
Các tổ chức trực thuộc
Các Bộ môn
Tuyển sinh 2019
Tin tức ngành
QT ISO 9001-2008
Văn bản - Quy chế
Đào tạo Tiến sĩ
Khoa học và công nghệ
Thông báo tuyển dụng
Tìm kiếm nâng cao
   Tin tứcThông báo tuyển dụngThông báo tuyển dụng  
Thông tin đề tài luận án Tiến sĩ giáo dục học của NCS Nguyễn Trường Giang
Thứ ba, 07:53' 30/07/2019

THÔNG TIN TÓM TẮT

VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ

 

1. Tênluậnán: Nghiên cứu xây dựng chương trình tập luyện ngoại khóa môn Cầu lông cho sinh viên Đại học khối các trường kỹ thuật Thành phố Thái Nguyên”.

2. Chuyên ngành         : Giáo dục học

3. Mã số                      : 9140101

4. Họ tên NCS            : Nguyễn Trường Giang

5. Họ tên người hướng dẫn NCS:

Hướng dẫn 1: PGS.TS. Nguyễn Kim Xuân

Hướng dẫn 2: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Sơn

6. Cơ sở đào tạo: Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

7. Những kết luận mới của luận án:

  - Mục đích và đối tượng nghiên cứu luận án:

Luận án được tiến hành nghiên cứu với mục đích xây dựng chương trình tập luyện ngoại khóa môn Cầu lông theo hướng đáp ứng mục tiêu TDTT trường học và nhu cầu người tập, bước đầu ứng dụng và đánh giá hiệu quả chương trình xây dựng. Kết quả nghiên cứu của luận án sẽ xây dựng được chương trình tập luyện ngoại khóa môn Cầu lông thống nhất cho sinh viên Đại học các trường kỹ thuật Thành phố Thái Nguyên theo hướng đáp ứng mục tiêu TDTT trường học và nhu cầu người tập, góp phần nâng cao chất lượng GDTC ngoại khóa nói riêng và nâng cao hiệu quả công tác TDTT trường học nói chung cho sinh viên Đại học các trường kỹ thuật Thành phố Thái Nguyên

Đối tượng nghiên cứu: Chương trình tập luyện ngoại khóa môn Cầu lông cho sinh viên Đại học các trường kỹ thuật Thành phố Thái Nguyên.

Đối tượng khảo sát: 04 trường trường Đại học thuộc khối các trường kỹ thuật Thành phố Thái Nguyên. Điều tra thực trạng và nhu cầu tập luyện TDT ngoại hóa trên 3152 sinh viên; Điều tra thực trạng thể chất: 400 sinh viên thuộc 4 trường. Mỗi trường 100 sinh viên (trong đó có 50 nam, 50 nữ).

Đối tượng thực nghiệm: 04 trường Đại học khối các trường kỹ thuật Thành phố Thái Nguyên có tổ chức tập luyện ngoại khóa môn Cầu lông.

- Các phương pháp nghiên cứu đã sử dụng: Quá trình nghiên cứu luận án sử dụng 6 phương pháp khoa học thường quy trong nghiên cứu khoa học TDTT gồm: Phương pháp tham khảo tài liệu; Phương pháp phỏng vấn; Phương pháp quan sát sư phạm; Phương pháp kiểm tra sư phạm; Phương pháp thực nghiệm sư phạm và Phương pháp toán học thống kê. Mẫu được chọn theo phương pháp ngẫu nhiên trong phân tầng.

- Các kết quả nghiên cứu chính của luận án:

Hệ thống hóa, bổ sung và hoàn thiện các kiến thức lý luận về các vấn đề liên quan tới GDTC và hoạt động TDTT ngoại khóa, các kiến thức chuyên môn về xây dựng chương trình tập luyện ngoại khóa nói chung và xây dựng chương trình tập luyện ngoại khóa môn Cầu lông cho sinh viên Đại học thuộc khối các trường kỹ thuật Thành phố Thái Nguyên nói riêng theo hướng đáp ứng mục tiêu của TDTT trường học và nhu cầu người tập.

Luận án đánh giá được thực trạng hoạt động TDTT ngoại khóa và hoạt động ngoại khóa môn Cầu lông của sinh viên Đại học thuộc khối các trường kỹ thuật Thành phố Thái Nguyên; Lựa chọn được 17 tiêu chí đánh giá mức độ đáp ứng nhu cầu người tập của chương trình tập luyện ngoại khóa môn Cầu lông thuộc 5 tiêu chuẩn, trên cơ sở đó, đánh giá thực trạng chương trình tập luyện ngoại khóa môn Cầu lông.

Từ kết quả phân tích cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của việc xây dựng chương trình tập luyện ngoại khóa môn Cầu lông cho sinh viên Đại học khối các trường kỹ thuật Thành phố Thái Nguyên theo hướng đáp ứng mục tiêu TDTT trường học và nhu cầu người tập, luận án đã lựa chọn được 35 tiêu chí thuộc 7 tiêu chuẩn làm căn cứ xây dựng chương trình. Trên cơ sở đó, tiến hành xây dựng chương trình tập luyện ngoại khóa môn Cầu lông cho sinh viên Đại học khối các trường kỹ thuật Thành phố Thái Nguyên bao gồm 2 giai đoạn (tương ứng với 2 học phần).

Luận án đã tiến hành ứng dụng chương trình tập luyện ngoại khóa môn Cầu lông đã xây dựng cho sinh viên Đại học khối các trường kỹ thuật Thành phố Thái Nguyên trong thực tiễn và đánh giá hiệu quả trên các mặt: Mức độ đáp ứng mục tiêu TDTT trường học (gồm đánh giá mức độ phát triển thể lực, hiệu quả giáo dục đạo đức, mục tiêu phát hiện và bồi dưỡng tài năng thể thao và mục tiêu phát triển phong trào TDTT ngoại khóa) và đánh giá mức độ đáp ứng nhu cầu người tập (gồm mức độ đáp ứng nhu cầu sinh lý căn bản; nhu cầu an toàn; nhu cầu được giao lưu tình cảm và hoạt động tập thể; nhu cầu được quý trọng, kính mến và nhu cầu tự thể hiện bản thân). Chương trình ứng dụng đã bước đầu cho hiệu quả nhất định.

 

Người hướng dẫn 1

 

(đã ký)

 

PGS.TS. Nguyễn Kim Xuân

Người hướng dẫn 2

 

(đã ký)

 

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Sơn

Nghiên cứu sinh

 

(đã ký)

 

Nguyễn Trường Giang

 
 
 
 
 
 
Trở về đầu trang

Các tin bài đã đăng

    Xem
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com