Tiếng Anh-English
Ngày 22 tháng 1 năm 2020
  Đăng nhập
Trang Chính
Chủ tịch Hồ Chí Minh với TDTT
Chuyên đề 3 công khai
Lịch sử phát triển - Sứ mệnh
Tin tức - Sự kiện
Cơ cấu tổ chức
Các phòng chức năng
Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế
Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục
Phòng Hành Chính, Tổng Hợp
Phòng Công tác Học sinh, sinh viên
Các Khoa
Các tổ chức trực thuộc
Các Bộ môn
Tuyển sinh 2019
Tin tức ngành
QT ISO 9001-2008
Văn bản - Quy chế
Đào tạo Tiến sĩ
Khoa học và công nghệ
Thông báo tuyển dụng
Tìm kiếm nâng cao
   Tin tứcCác phòng chức năngPhòng Hành Chính, Tổng Hợp  
Thông báo về việc tổ chức Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Phòng và tương đương
Thứ tư, 10:16' 04/09/2019

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH


TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:   704   /TB-TDTTBN

Bắc Ninh, ngày 03 tháng 9  năm 2019

 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Phòng và tương đương


Kính gửi: Các đơn vị

 

Căn cứ Quyết định số 2529/QĐ-BVHTTDL ngày 17/7/2019 về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Nhà trường thông báo kế hoạch dự kiến tổ chức Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Phòng và tương đương tổ chức tại Trường như sau:

     - Thời gian dự kiến: Tháng 10/2019.

     - Đối tượng tham gia: Trưởng, phó phòng và tương đương; cán bộ quy hoạch các chức danh Trưởng, phó phòng và tương đương; các cá nhân có nhu cầu.

Kính đề nghị Trưởng các đơn vị tổng hợp danh sách cán bộ đáp ứng đủ tiêu chuẩn, có nguyện vọng tham dự lớp bồi dưỡng tại đơn vị mình.

Danh sách đăng ký nộp tại Phòng Hành chính, Tổng hợp. Hạn cuối ngày 06/9/2019 (đồng chí Lê Thị Lan Chi) tiếp nhận.

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Ban giám hiệu (b/c)

- Website;

- Lưu VT, HCTH, C3.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG HCTH

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 (Đã ký)

  ThS. Nguyễn Văn Tuấn

 
Trở về đầu trang

Các tin bài đã đăng
 ▪  Thông báo về việc xét thăng hạng viên chức từ hạng IV lên hạng III nhóm viên chức chuyên ngành khoa học &công nghệ; và y tế (27/08/2019)
 ▪  Thông báo về việc mở lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ các chức danh nghề nghiệp huấn luyện viên, hướng dẫn viên (31/07/2019)
 ▪  Thông báo bình xét thi đua khen thưởng năm học 2018 - 2019 (24/07/2019)
 ▪  Công khai thông tin của các ứng viên đăng ký xét phong hàm Phó Giáo sư tại Hội đồng chức danh Giáo sư cơ sở Trường Đại học TDTT Bắc Ninh (15/07/2019)
 ▪  Thông báo về việc thi thăng hạng giảng viên cao cấp (hạng 1) (08/07/2019)
 ▪  Thông báo về việc tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp Giảng viên cao cấp năm 2019 (28/06/2019)
 ▪  Thư ngỏ về việc Tổ chức Lễ Kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học TDTT Bắc Ninh (20/06/2019)
 ▪  Thông báo về việc đánh giá viên chức năm học 2018-2019 (18/06/2019)
 ▪  Thông báo tuyển sinh lớp bồi dướng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên (22/05/2019)
 ▪  Thông báo tuyển sinh Lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính hình thức vừa làm vừa học, khóa 13 (2019-2021) (26/04/2019)

    Xem
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com