Insert:    
Visibility:     Module:   
Tiếng Anh-English

Ngày 28 tháng 6 năm 2016
Lịch&Thời khóa biểu
Register  Login
 Khoa Huấn luyện thể thao
 Khoa quản lý Thể dục Thể thao
 BM Bóng Rổ
 BM Bóng chuyền
 BM Bóng ném
 Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng GD
 BM Cầu Lông
 BM Bóng đá - Đá cầu
 BM Lý Luận Đại Cương
 BM Thể thao dưới nước
 BM Quản lý TDTT
 BM Quần vợt
 Viện Khoa học và Công nghệ TDTT
 BM Y Sinh học Thể dục Thể thao
 Trung tâm Thông tin, Thư viện
 Trung tâm Ngoại ngữ , Tin học
 BM Lý luận TDTT
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com