Chèn:    
Tính thấy được:     Module:   
Tiếng Anh-English

Ngày 25 tháng 11 năm 2020
Lịch&Thời khóa biểu
  Đăng nhập
 Phòng hành chính, Tổng hợp

 Phòng đào tạo, Quản lý khoa học và hợp tác quốc tế

 Phòng công tác HS, SV

 Phòng Khảo thí và ĐBCL GD

 Viện Khoa học và Công nghệ TDTT

 Trung tâm Thông tin, Thư viện

 Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

 Trung tâm GDQP&AN

 Trường PT NK OLYMPIC TDTT

 TT Đào tạo VĐV

 Khoa Giáo dục thể chất

 BM Bóng chuyền

 BM GOLF

 BM Bóng đá - Đá cầu

 BM Bóng ném

 Khoa Huấn luyện thể thao

 BM Cầu Lông

 BM Bóng bàn

 BM Cờ

 BM Vật-Judo

 BM Võ - Quyền anh

 BM Quần vợt

 BM Bắn Súng

 Khoa Y học Thể dục Thể thao

 BM Y Sinh học Thể dục Thể thao

 Khoa quản lý Thể dục Thể thao

 BM Quản lý TDTT

 Khoa Kiến thức và Kỹ năng cơ sở ngành

 BM Điền kinh

 BM Lý luận TDTT

 BM Thể thao dưới nước

 Khoa Kiến thức cơ bản

 BM Tâm lý - Giáo dục TDTT

 BM Lý Luận Đại Cương

 BM Thể dục

Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com