Chèn:    
Tính thấy được:     Module:   
Tiếng Anh-English

Ngày 23 tháng 8 năm 2014
Lịch&Thời khóa biểu
Đăng ký  Đăng nhập
 Khoa Giáo dục thể chất
 Khoa Huấn luyện thể thao
 Khoa quản lý Thể dục Thể thao
 BM Bóng chuyền
 Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng GD
 BM Bóng đá - Đá cầu
 BM Lý Luận Đại Cương
 BM Thể thao dưới nước
 BM Vật-Judo
 BM Võ - Quyền anh
 BM Y Sinh học Thể dục Thể thao
 Trung tâm Thông tin, Thư viện
 BM Tâm lý - Giáo dục TDTT
 Trung tâm Ngoại ngữ , Tin học
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com