Chèn:    
Tính thấy được:     Module:   
Tiếng Anh-English

Ngày 16 tháng 12 năm 2019
Lịch&Thời khóa biểu
  Đăng nhập
 Phòng hành chính, Tổng hợp
 Phòng đào tạo, Quản lý khoa học và hợp tác quốc tế
 Phòng công tác HS, SV
 Viện Khoa học và Công nghệ TDTT
 Trung tâm Thông tin, Thư viện
 Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học
 Trường PT NK OLYMPIC TDTT

 TT Đào tạo VĐV

 Khoa Giáo dục thể chất

 BM Bóng chuyền
 BM Bóng đá - Đá cầu
 BM Cầu Lông
 BM Vật-Judo
 BM Võ - Quyền anh
 Khoa Y học Thể dục Thể thao
 BM Y Sinh học Thể dục Thể thao
 BM Quản lý TDTT

 Khoa Kiến thức và Kỹ năng cơ sở ngành
 BM Thể thao dưới nước
 BM Tâm lý - Giáo dục TDTT

 BM Lý Luận Đại Cương
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com