Tiếng Anh-English

Ngày 26 tháng 4 năm 2019
Lịch&Thời khóa biểu
  Đăng nhập
 Viện Khoa học và Công nghệ TDTT
 Trung tâm Ngoại ngữ , Tin học
 BM Bóng chuyền
 BM Bóng Rổ
 BM Bóng đá - Đá cầu
 BM Bóng ném
 BM Y Sinh học Thể dục Thể thao
 Khoa Kiến thức và Kỹ năng cơ sở ngành
 BM Lý luận TDTT
 BM Thể thao dưới nước
 Khoa Kiến thức cơ bản

 BM Tâm lý - Giáo dục TDTT
 BM Lý Luận Đại Cương
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com