Chèn:    
Tính thấy được:     Module:   
Tiếng Anh-English

Ngày 26 tháng 7 năm 2014
Lịch&Thời khóa biểu
Đăng ký  Đăng nhập
 Khoa Giáo dục thể chất
 Khoa Huấn luyện thể thao
 Khoa quản lý Thể dục Thể thao
 BM Bóng bàn
 BM Bóng Rổ
 BM Bóng chuyền

 BM Bóng ném

 Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng GD
 BM Cầu Lông

 BM Cờ

 BM Bóng đá - Đá cầu
 BM Điền kinh
 BM Lý Luận Đại Cương
 BM Thể thao dưới nước

 BM Quản lý TDTT
 BM Thể dục

 BM Quần vợt

 Viện Khoa học và Công nghệ TDTT
 BM Vật-Judo
 BM Võ - Quyền anh
 BM Y Sinh học Thể dục Thể thao

 Trạm y tế
 BM Tâm lý - Giáo dục TDTT
 Trường PT NK OLYMPIC TDTT
 Trung tâm Ngoại ngữ , Tin học
 BM Lý luận TDTT
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com