Tiếng Anh-English

Ngày 18 tháng 8 năm 2019
Lịch&Thời khóa biểu
  Đăng nhập
 Phòng đào tạo, Quản lý khoa học và hợp tác quốc tế
 Phòng công tác HS, SV

 Phòng Khảo thí và ĐBCL GD

 Viện Khoa học và Công nghệ TDTT
 Trung tâm Ngoại ngữ , Tin học
 Trường PT NK OLYMPIC TDTT
 Khoa Giáo dục thể chất

 BM Bóng chuyền
 BM GOLF
 BM Bóng Rổ

 BM Bóng đá - Đá cầu
 BM Bóng ném

 Khoa Huấn luyện thể thao

 BM Cầu Lông
 BM Cờ
 BM Vật-Judo

 BM Võ - Quyền anh
 BM Quần vợt
 BM Y Sinh học Thể dục Thể thao
 Khoa quản lý Thể dục Thể thao

 BM Quản lý TDTT

 Khoa Kiến thức và Kỹ năng cơ sở ngành

 BM Điền kinh
 BM Lý luận TDTT
 BM Thể thao dưới nước
 Khoa Kiến thức cơ bản

 BM Tâm lý - Giáo dục TDTT

 BM Lý Luận Đại Cương
 BM Thể dục
Trường Đại Học TDTT I
Địa chỉ: Từ Sơn, Bắc Ninh ĐT: (+84-241) 831609 - Fax: (+84-241) 832550
© 2006 FSC Company. All rights reserved.
http//www.fscvietnam.com info@fscvietnam.com